Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (ISSN 2310-9289 )
збірник наукових праць, заснований у 1996 р.
Білоцерківським державним аграрним університетом.

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – наукове видання, публікує наукові розробки вчених з актуальних питань виробництва та переробки продукції тваринництва, а також розробки новітніх технологій утримання, розведення та годівлі тварин, які становлять інтерес для науковців і широкого кола спеціалістів-практиків.

Попередні назви видання 
Вісник Білоцерківського державного аграрного університету (1996–2009)

У 2009 журнал перереєстровано під назвою Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (офіційна абревіатура Tehnol. virob. pererobki prod. tvarinnictva).

Шановні читачі! Цитуючи роботи збірника наукових праць, будь-ласка, вказуйте назву статті, прізвища авторів англійською мовою і назву збірника наукових праць «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» незважаючи на те, якою мовою була опублікована стаття. У деяких міжнародних наукометричних базах даних не завжди коректно розпізнається кириличний текст, що унеможливлює підрахунок цитувань.

Періодичність виходу Технології виробництва і переробки продукції тваринництва становить два рази на рік.

Статті публікуються українською, російською та англійськими мовами та супроводжуються ідентичними за змістом резюме українською, російською та англійськими мовами.

До складу редакційної колегії видання обираються знані вітчизняні та зарубіжні науковці. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва представлена в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, статті внесено до інформаційно-аналітичної бази РІНЦ.

Департаментом атестації кадрів МОН Україні Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва включена до списків збірників наукових праць, в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (сільськогосподарські науки).