Збірник наукових праць «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» є фаховим виданням із сільськогосподарських наук (Наказ Міністерства освіти і науки України 06.11.2014 р. № 1279), заснований у 1996 р. Білоцерківським державним аграрним університетом.

 
Попередня назва видання Вісник Білоцерківського державного аграрного університету (1996–2009)
 
У 2009 видання перереєстровано під назвою «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» (офіційна абревіатура Tehnol. virob. pererobki prod. tvarinnictva).
 
У 2018 році видання було перереєстровано у Міністерстві юстиції України, збірнику присвоєно англомовну назву «Animal Husbandry Products Production and Processing» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобі масової інформації. Серія КВ №23608-13448 ПР, видане 09.11.2018 року Міністерством Юстиції України).
 
ISSN 2310-9289 (print)
ISSN 2415-7635 (online)
 
DOI видання 10.33245/2310-9289 (у системі Crossref).
 
Періодичність виходу збірника «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» – двічі на рік.
 
Збірник «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» – наукове видання, публікує наукові розробки вчених з актуальних питань виробництва та переробки продукції тваринництва, а також розробки новітніх технологій утримання, розведення та годівлі тварин, які становлять інтерес для науковців і широкого кола спеціалістів-практиків. Попередні назви видання Вісник Білоцерківського державного аграрного університету (1996–2009).
 
Формат збірника «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» відповідає міжнародним стандартам, структура статей у збірнику оформлена згідно міжнародних вимог.
 
Статті публікуються українською, російською та англійською мовами, супроводжуються ідентичними за змістом анотаціями українською, російською мовами та розширеною анотацією англійською мовою.
 
До складу редакційної колегії видання обрано вчених наукової спільноти як України, так і зарубіжжя, згідно зазначених напрямів досліджень (спеціальностей).
 
Збірник у повному обсязі, постатейно внесено до наукометричної бази Indexcopernicus.
 
Збірник у повному обсязі, постатейно представлено в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, Google Scholar, статті внесено до інформаційно-аналітичної бази РІНЦ.
 
Департаментом атестації кадрів МОН Україні збірник «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» включено до списків збірників наукових праць, в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (сільськогосподарські науки).

 

Публікація у збірнику – безкоштовна.