Ви є тут

LIPID PEROXIDATION IN POULTRY ORGANISM

Досліджена активність основних ферментів антиоксидантного захисту – супероксиддисмутази і каталази та вміст продуктів пероксидації у нирках перепелів за кадмієвого навантаження. Встановлено, що під впливом кадмію, як екзогенного токсиканту, в клітинах утворюються токсичні продукти обміну, вміст яких інгібує антиоксидантні ферменти. За додавання сполук Селену активізуються супероксиддисмутаза та каталаза, які сприяють відновленню процесів метаболізму в тканинах організму. Проведене дослідження свідчить про вікові відмінності у чутливості нирок перепелів до екзогенних токсикантів та корекції їх впливу. Особливо чутливою птиця є у критичні періоди розвитку: одразу після вилуплення, під час зміни оперення, в період гормональної статевої перебудови і під час встановлення інтенсивної яйцекладки. Додавання з кормами препаратів Селену нівелює токсичний вплив Кадмію і доводить рівень метаболізму до рівня контрольної групи.

Ключові слова: пероксидне окиснення ліпідів, антиоксидантний захист, нирки, Селен, Кадмій.

1. Барабой В.А. Биоантиоксиданты / В.А. Барабой. – К.: Книга плюс, 2006. – 462 с.

2. Бондаренко С.П. Содержание перепелов / С.П. Бондаренко. – М.: АСТ, 2007. – 95 с.

3. Каталаза и глутатионпероксидаза: качественно различная корреляция со скоростью потребления кислорода / Х.К. Мурадян, Т.Г. Мозжухина, Н.А. Утко [и др.] // Укр. біохім. журн. – 2004. – Т. 76, № 3. – С. 36–41.

4. Ібатуллін І.І. Використання селену в рослинництві і тваринництві / І.І. Ібатуллін, В.А. Вешицикий, В.В. Отченашко. – К.: НАУ, 2003. – 193 с.

5. Малинин О.А. Ветеринарная токсикология / О.А. Малинин, Г.А. Хмельницкий, Куцан А.Т. / МОА, ХГА, КАТ. – Корсунь-Шевченковский: ЧП Майданченко, 2002. – 464 с.

6. Сергеев П.В. Биологические мембраны / П.В. Сергеев. – М.: Медицина, 1973. – 247 с.

7. Тишенков А. Взаимосвязь селена и солей тяжелых металлов / А. Тишенков, Э. Гринеева, А. Шевяков // Комбикорма. – 2007. – № 7 – С. 59–60.

8. Цехмістренко С.І. Вільнорадикальні процеси та антиоксидантний статус у тканинах травних залоз перепелів у постнатальному періоді онтогенезу та їх корекція зерном амаранту / С.І. Цехмістренко, Н.В. Пономаренко, О.М. Чубар // Укр. біохім. журн. – 2006. – Т. 78, № 2. – С. 71–76.

9. Владимиров Ю.А. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах / Ю.А. Владимиров, А.И. Арчаков. – М.: Наука. – 1972. – 252 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_1_tsekhmistrenko_ua.pdf (43)282.92 КБ