Ви є тут

ПОРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ ЗА МАСОВОЮ ЧАСТКОЮ ЖИРУ В МОЛОЦІ КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД

Наведено результати досліджень щодо особливостей форм успадкування племінної цінності корів голштинської та української чорно-рябої молочної порід за масовою часткою жиру в молоці, залежно від величини племінної цінності батьківських особин. Встановлено, що основною формою успадкування племінної цінності за масовою часткою жиру в молоці є проміжна, частка якої становить 52,6–70,7 %.
Частота домінування матерів за ПЦ за масовою часткою жиру в молоці становить  4,4–5,8 %, домінування батька – 4,3–11,3 %, а регресії – коливається в межах 13,5–37,3 %.  Племінна цінність батьків переважає племінну цінність матерів за всіх форм успадкування, що свідчить про вищу ефективність відбору серед бугаїв-плідників.
Ключові слова: українська чорно-ряба молочна та голштинська породи, племінна цінність, масова частка жиру, форми успадкування: проміжна, домінування матері, домінування батька, понаддомінування, регресія.
1. Басовский Н.З. Популяционная генетика в селекции молочного скота / Н.З. Басовский. – М.: Колос, 1983. – 256 с.
2. Ганчев М.М. Раннє прогнозування продуктивних якостей первісток як метод раціонального використання генофонду тварин / М.М. Ганчев, М.Ф. Бойко, Г.П. Бондаренко // Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб. – К., 2001. – № 34. – С. 157–158. 
3. Колышкина Н.С. Пути повышения эффективности селекции / Н.С. Колышкина, Э.И. Бибикова, М.И. Боев // Животноводство. – 1976. – № 5. – С. 18–21.
4. Полупан Ю.П. Проблеми консолідації різних селекційних груп тварин / Ю.П. Полупан // Вісник аграрної науки. – 2001. – № 12. – С. 42–46. 
5. Рудик І.А. Генетичний потенціал української чорно-рябої молочної породи / І.А. Рудик, М.З. Басовський, О.Д. Бірюкова // Вісник аграрної науки. – 2004. – № 6. – С. 24–27.    
6. Рудик І.А. Особливості успадкування племінної цінності за надоєм молока у корів при формуванні високо-продуктивних стад молочної худоби / І.А. Рудик, Ю.М. Сотніченко // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К., 2004. – Вип. 28. – С. 81–84. 
7. Рудик І.А. Форми успадкування племінної цінності бугаїв-плідників / І.А. Рудик // Вісник БДАУ: зб. наук. праць. – Біла Церква, 1997. – Вип. 2, ч. 1. – С. 212–216.
8. Hamoen F. Type Classification in the Netherlanders / F. Hamoen. – Roual Dutch Cattle Syndicate. Arnhem, H:PB nummers 96-1512 ANPB.25 Yuli 2006. – 7 p.    
9. Hensen L.B. Consequences of selection for milk yield from a geneticists viewpoint / L.B. Hensen // J. Dairy Scі. – 2007 – Vol. 83, № 5. – P. 1145–1150.    
10. Ovesen V. Economic optimization of the breeding structure within a dualpurpose cattle population / V. Ovesen // Acta. Ajr. Sci. – 1997. – Vol. 24, № 3. – P. 247–259.
ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_babenko.pdf (86)366.59 КБ