«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» («Animal Husbandry Products Production and Processing») збірник наукових праць, що включений до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р.).

 

Фахове видання здійснює публікації за спеціальностями:

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
101 Екологія
162 Біотехнології та біоінженерія
181 Харчові технології
207 Водні біоресурси та аквакультура

Збірник наукових праць «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» заснований у 1996 р. Білоцерківським державним аграрним університетом, є фаховим виданням із сільськогосподарських наук (Наказ Міністерства освіти і науки України 06.11.2014 р. № 1279). Попередня назва видання Вісник Білоцерківського державного аграрного університету (1996–2009). У 2009 видання перереєстровано під назвою «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» (офіційна абревіатура Tehnol. virob. pererobki prod. tvarinnictva). У 2018 році видання було перереєстровано у Міністерстві юстиції України, збірнику присвоєно англомовну назву «Animal Husbandry Products Production and Processing» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобі масової інформації. Серія КВ №23608-13448 ПР, видане 09.11.2018 року Міністерством Юстиції України).

 

ISSN 2310-9289 (print)
ISSN 2415-7635 (online)
 
DOI видання 10.33245/2310-9289 (у системі Crossref).
 
Періодичність виходу збірника «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» – двічі на рік.
 
Формат збірника «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» відповідає міжнародним стандартам, структура статей у збірнику оформлена згідно міжнародних вимог.
 
Статті публікуються українською та англійською мовами, супроводжуються ідентичними за змістом анотаціями українською мовою та розширеною анотацією англійською мовою.
 
Усі наукові статті (матеріали), що надсилаються для публікації, підлягають обов’язковому подвійному рецензуванню (сліпому) (double-blind peer review), з метою їх експертної оцінки.
 
До складу редакційної колегії видання обрано вчених наукової спільноти як України, так і зарубіжжя, згідно зазначених напрямів досліджень (спеціальностей).
 
Збірник включено в одну з найбільш престижних міжнародних баз наукових журналів  Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 
Збірник у повному обсязі, постатейно внесено до наукометричної бази Indexcopernicus.
 
Збірник у повному обсязі, постатейно представлено в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, Google Scholar.
 
Департаментом атестації кадрів МОН Україні збірник «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» включено до списків збірників наукових праць, в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (сільськогосподарські науки).

 

Публікація у збірнику – безкоштовна.
 
Політика відкритого доступу
 
Збірник наукових праць «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» є журналом відкритого доступу: перегляд, читання, завантаження та друк є вільним для всіх користувачів Інтернету. Редакція підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.  Доступ до змісту журналу можливий одразу після публікації паперового варіанту.
 
 
Авторські права
 
Автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають журналу право першої публікації, що дає змогу поширювати даний матеріал згідно з ліцензією Creative Commons Attribution Licens 4.0 International (CC BY 4.0) із зазначенням авторства та первинної публікації в цьому збірнику наукових праць.