Ви є тут

ДИНАМІКА МАСИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ВИСОКОПРОТЕЇНОВИХ КОРМІВ

Показано вплив згодовування корму із високим вмістом протеїну на масу внутрішніх органів у молодняку кролів за вирощування на м'ясо. Під час огляду внутрішніх органів забитих кролів не виявлено будь-яких суттєвих відхилень від фізіологічних норм, хоча маса внутрішніх органів у тварин дослідних груп, які додатково з основним раціоном споживали Ліпрот, була більшою. Так, середня маса серця коливалася від 6,72 до 8,13 г, а індекс його розвитку (відношення маси  внутрішнього органа до передзабійної живої маси) становив 0,22–0,25 %. Статистично достовірною різниця між збільшенням маси серця порівняно з контролем була тільки у кролів 3 та 4-ї дослідних груп, а маса серця була більшою відповідно на 1,41 г, або 21,0 % та на 1,37 г, або 20,4 % (Р<0,001). Різниця у збільшенні маси серця у кролів 2 та 5-ї дослідних груп  порівняно з контролем була незначною (Р>0,05). Подібна тенденція до збільшення маси й індексів розвитку спостерігалася і у інших внутрішніх органах, розвиток яких проходив пропорційно до збільшення маси тіла.

Ключові слова: молодняк кролів, Ліпрот, раціони, внутрішні органи, кишечник, індекс розвитку, передзабійна маса.

1. Александров С. Н. Кролики: разведение, выращивание, кормление / С. Н. Александров, Т. И. Косова. – М.: АСТ, 2005. – 157 с.
2. Богдан Ю. А. Вплив метіоніну на продуктивні якості молодняку кролів за різного рівня протеїну в комбікормах / Ю. А. Богдан, В. Д. Уманець // Електронні наукові фахові видання “Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України.” – 2009. – Вип. №4 (16).
3. Кононенко В. К. Практикум з основ наукових досліджень у тваринництві / В. К. Кононенко, І. І. Ібатуллін, В. С. Патров. – К., 2000. – 96 с.
4. Лесик Я. В. Інтенсивність росту і розвитку та збереженість молодняку кролів за різних умов годівлі / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук // Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.– Львів. – 2005. – № 2. – С. 126–130.
5. Менькин В. К. Кормление животных: [2-е изд., перераб. и доп.] / В. К. Менькин. – М.: Колос, 2003. – 360 с.
6. Review. New trends in rabbit feeding: influence of nutrition on intestinal health / R. Carabaño, I. Badiola, S. Chamorro at al. // Spanish Journal of Agricultural Research. – 2008. – Vol. 6 (Special issue). – P. 15–25.
ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_slomchinski.pdf253.99 КБ