Рецензування

 

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ

1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам та правилам підготовки статей до видання. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду і повертаються авторам. 

2. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії проходять подвійне сліпе рецензування. Призначає рецензентів відповідальний секретар.

3. Для рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком, як правило доктори наук.

4. Після отримання статті на розгляд (протягом 7 діб) рецензент оцінює можливість рецензування матеріалів виходячи з відповідності власної кваліфікації напрямку досліджень автора.

5. Рецензент, як правило, протягом 7 діб робить висновок про можливість друкування статті. Строки рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватися з урахуванням створення умов для максимально об’єктивного оцінювання якості наданих матеріалів.

6. Взаємодія між автором та рецензентами відбувається або листуванням електронною поштою або через відповідального секретаря з представленням рецензії.

7.  Після остаточного аналізу статті, рецензент заповнює стандартизовану форму (додаток 1), яка містить підсумкові рекомендації. При підготовці форми використано та узагальнено загальновизнані рекомендації щодо послідовності і організації процесу рецензування. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

8. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензенту (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті. 

9. У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію видання. У такому разі стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту.

10. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається відповідальним за випуск, а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.

11. Остаточне рішення про перелік друкованих статей фіксується протоколом засідання Вченої ради про що робиться відповідна відмітка на другій сторінці видання

12. Затверджена до публікації стаття надається редактору. Незначні виправлення стилістичного або граматичного характеру які не впливають на зміст статті вносяться редактором без узгодження з автором. За необхідністю або за бажанням автора рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення. 

14. Відповідальність за достовірність наведених фактів й даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.