Ви є тут

ДИНАМІКА ЖИВОЇ МАСИ ТА ЕКСТЕР’ЄРНІ ПОКАЗНИКИ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ ДЖЕРСЕЙСЬКОЇ ПОРОДИ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ СУХОЇ ПИВНОЇ ДРОБИНИ

Вивчено динаміку живої маси, кратність її збільшення, середньодобові прирости, відносну швидкість росту та мінливість зазначених показників у ремонтних телиць джерсейської породи за згодовування різної кількості сухої пивної дробини, яка за своєю поживністю, амінокислотним складом білку та жирнокислотним складом ліпідів є високобілковим продуктом зі значним умістом вуглеводів, у тому числі клітковини. За принципом груп-аналогів було сформовано три групи ремонтних теличок джерсейської породи, з яких перша – контрольна, друга і третя – дослідні, в раціони яких було введено 15 % та 20 % сухої пивної дробини від загальної поживності раціонів відповідно.

Встановлено, що за період вирощування від народження до 12 місяців кратність збільшення живої маси дослідних тварин була найвищою у телиць 2 дослідної групи і становила 9,3 раза, телиці 1 контрольної та 3 дослідної груп збільшили живу масу у 9,0 разів. Найбільший середньодобовий приріст живої маси в період від 2 до 6 місяців спостерігали у телиць 2 дослідної групи – 811,4 г, що на 3,2 % більше, ніж в 1 контрольній групі та на 7,4 % більше, ніж в 3 дослідній групі. Відносна швидкість росту в період від 2 до 6 місяців найвищою була у тварин 2 дослідної групи і становила 85,7 %, що на 2,2 % більше, ніж в 1 контрольній групі і на 4,2 % більше, ніж в 3 дослідній групі.
В період від 6 до 12 місяців найбільший середньодобовий приріст відмічали в 2 дослідній групі – 671,4 г, що на
2,1 % більше, ніж в 1 контрольній групі і на 3,5  % більше, ніж в 3 дослідній групі. Відносна швидкість росту у телиць від 6 до 12 місяців всіх груп була майже однаковою і коливалась в межах 54,2–54,7 %. У віці 12 місяців індекс формату був більший у телиць 1 контрольної групи і становив 120,4, в 3 дослідній – 119,6, в 2 дослідній групі – 118,6. За індексом збитості в цьому ж віці дослідні телиці 2 групи перевершували аналогів 1 контрольної групи на 0,7 % і 3 дослідної групи – на 1,4 %, що свідчить про кращий розвиток статей тіла.

Ключові слова: динаміка, прирости, ремонтні телиці, джерсейська порода, проміри, індекси.

 

doi: 10.33245/2310-9289-2019-147-1-95-102

 1. Ковацький С. В. Ріст і розвиток молодняку української чорно-рябої молочної породи за умов недостатньої годівлі. Міжвідомчий науковий збірник «Розведення і генетика тварин». 2009. №43. С. 162 – 168.
 2. Джерсейська порода корів: огляд, характеристики, фото, відео. URL: https://damilk.com.ua/ua/ novosti/dzherseyskaya-poroda-korov/
 3. Гавриленко М. Вимоги до росту і розвитку племінних телиць. Пропозиція. 2008. URL: https://propozitsiya.com/ua/vimogi-do-rostu-y-rozvitku-pleminnih-telic
 4. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби: монографія / за ред. В. М. Кандиби, І. І. Ібатулліна, В. І. Костенка. Житомир, 2012. 860 с.
 5. Гавриленко М., Полупан Ю., Рєзникова Н., Коваль Т. Атлас порід. Агробізнес Сьогодні. Сучасне тваринництво. 2011. URL: http: // agro-buisness.com.ua/agro/item/7994-atlas-porid.html
 6. Meyer M. J., Capuco A. V., Ross D. A., Lintault L. M., Van Amburgh M. E. Developmental and nutritional regulation of the prepubertal heifer mammary gland:Parenchyma and fat pad mass and composition.Dairy Science. 2006. 89:4289–4297. 
 7.  Паньків І., Ванжула Ю. Правильна організація вирощування телиці як запорука отримання високопродуктивної корови і зменшення витрат на лікування.Здоров’я продуктивних тварин. 2007. № 5. С. 32 – 34.
 8.  Про затвердження Інструкції з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід, Інструкції з ведення племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному скотарстві та зразків форм племінного обліку в молочному і молочно-м’ясному скотарстві : наказ Міністерства аграрної політики Українивід 30.12.2003  № 474.
 9.  Гавриленко М., Шарапа Г. Сучасна стратегія вирощування молочних тварин. Аграрний тиждень. Україна. 2017. № 12 (325).
 10. Пивна дробина для потреб сільського господарства. Аграрний тиждень. Україна. URL:http://a7d.com.ua/agro-poltika/1569-pivna-drobina-dlya-potreb-silskogo-g...
 11. Використання нетрадиційних кормів – шлях до зміцнення кормової бази птахівництва. Агро Еліта. 2014. URL:http://agroprod.biz/2014/02/10/vykorystannya-netradytsijnyh-kormiv-shlya...
 12.  Кошова В.М., Романова З. М., Ашмаріна Г. Р. Особливості використання відходів пивоваріння. Напої. Технології та Інновації. 2012. № 6,7 (11–12). С. 60–61.
 13.  Кошова В. М., Лубяной М. О. Способи переробки пивної дробини. Напої. Технології та Інновації, Пивоваріння. 2011. С. 71–77.
 14. Славов В., Шуст П. Пивна дробина. Agroexpert. 2010. №6 (23). С. 69 – 71.
 15. Волотка Ф.Б., Богданов В. Д. Технологическая и химическая характеристика пивной дробины. Вестник ТГЭУ. 2013. №1. С. 114–124.
ДолученняРозмір
PDF icon veres_1_2019.pdf (77)493.38 КБ