Ви є тут

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КНУРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ ГЕНОТИПУ ТА ВІКУ

Викладено результати впливу генотипу та віку кнурів данської (ландрас, велика біла, дюрок), вітчизняної селекції (йоркшир, п’єтрен) та помісей (ландрас × велика біла, п’єтрен × дюрок) на відтворювальні якості свиноматок. Вищий відсоток опоросів (83,4 %), багатоплідність (11,1 голів, р<0,001) та великоплідність (1,43 кг, р<0,05) були характерні для свиноматок, покритих помісними кнурами, а збереженість поросят до відлучення (93,5 %, р<0,001) – кнурами данського походження. В середньому великоплідність свиноматок, які були спаровані кнурами  данського походження становила 1,25 кг, вітчизняного походження – 1,05 кг, а помісей 1,39 кг. Виявлено вплив віку кнурів на відтворювальні показники свиноматок: кращі показники мають свиноматки, спаровані з кнурами віком 12–18 місяців.

Ключові слова: свині, генотип, вік, багатоплідність, великоплідність, збереженість поросят.

1. Агапова Є.М. Від генетики залежить розвиток свинарства / Є.М. Агапова, Р.Л. Сусол, С.А. Гнатюк // Свинарство України. – 2011. – № 4. – С. 12–13.

2. Березовський М.Д. Велика біла / Time & AgroTechnology (время нових агротехнологий)[Електроний ресурс] / М.Д. Березовський.– Режим доступу до журн.:  http://agrotimeten.com.ua./zhivotnovodstvo/seleckciya

3. Вплив кнурів-плідників  на процес відтворення в стадах свиней / [Бодряшова К.В., Бірюкова О.Д., Маковська Н.М., Басовський Д.М.] // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2014. – Вип. 2/1 (24). – С.196–199.

4. Генеалогічна структура та продуктивність свиней України / [Войтенко С.Л., Вишневський Л.В., Порхун М.Г., Бодряшов К.В.]. – Полтава, 2009. – 38 с.

5. Войтенко С. Генотип свиней і його вплив на відгодівельні ознаки / [Войтенко С., Шаверівський Б.] // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2013. – Вип. 1 (22). – С.26–27.

6. Гришина Л.П. Використання свиней великої білої породи зарубіжної селекції в умовах промислової технології / Л.П. Гришина // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. праць. – Харків, 2008. – Вип. 16 (41). – С. 142–145.

7. Технологія виробництва продукції тваринництва / [Бусенко О.Т., Столюк В.Д., Могильний О.Й.]; за ред. О.Т. Бусенка. – К.: Вища освіта, 2005. – 496 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_2_stavetska_ua.pdf309.32 КБ