Ви є тут

FEATURES OF PROTEIN METABOLISM IN QUAIL'S PANCREATIC GLANDS IN POSTNATAL PERIOD OF ONTOGENESIS AND UNDER THE INFLUENCE OF NITRATE

Досліджували вміст загального білка та HS-груп, активність ферментів аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази і лужної фосфатази у підшлунковій залозі перепелів у постнатальному періоді онтогенезу та за нітратного навантаження. Встановлено онтогенетичні закономірності білкового обміну у підшлунковій залозі, які пов’язані з фізіологічними особливостями росту та розвитку перепелів. За дії нітратів відмічається зниження вмісту загального білка, активності ферментів аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази і лужної фосфатази, зростання кількості HS-груп у підшлунковій залозі перепелів.

Ключові слова: білковий обмін, нітратне навантаження, підшлункова залоза, постнатальний період онтогенезу, перепела.

1. Хмельницкий Г.А. Терапия животных при отравлениях / Г.А. Хмельницкий. – К.: Урожай, 1990. – 216 с.

2. Леськів Х. Я. Способи корекції біохімічних змін в організмі тварин за умов розвитку хронічного нітратно-нітритного токсикозу / Х.Я. Леськів // Вісник Полтав. держ. аграр. акад. – 2013. – № 3. – С. 180–184.

3. Морфо-біохімічні особливості підшлункової залози щурів за умов оклюзії панкреатичної протоки / В.А. Макарчук, Г.О. Ушакова, О.М. Бабій та ін. // Світ медицини та біології. – 2014. – № 1 (43). – С. 127–134.

4. Histological analysis of glucagon-like peptide-1 receptor expression in chicken pancreas / T. Watanabe, K. Nishimura, Y. Hosaka et al. // Cell. Tissue. Res. – 2014. – Vol. 357 (1). – P. 55–61.

5. Chikumba N. Haematological and serum biochemical responses of chickens to hydric stress / N. Chikumba, H. Swatson, M. Chimonyo // Animal. – 2013. – Vol. 7 (9). – P. 1517–1522.

6. Effects on liver hydrogen peroxide metabolism induced by dietary selenium deficiency or excess in chickens / J.X. Xu, C.Y. Cao, Y.C. Sun et al. // Biol. Trace. Elem. Res. – 2014. – Vol. 159 (1–3). – P. 174–182.

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_ponomarenko_eng.pdf278.32 КБ