Ви є тут

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА РОСТОМ ТА МОЛОЧНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ КОРІВ НАПІВСЕСТЕР ЗА БАТЬКОМ

Доведено, що жива маса ремонтних телиць, інтенсивність її формування та молочна продуктивність первісток залежать від походження за батьком. Зокрема, величина індексу формування живої маси між групами напівсестер коливається від 68,9 до 82,3 (за порівняння вікових періодів 6–0 і 12–6 місяців), від 15,1 до 18,4 (6–3 і 9–6 місяців), від 23,8 до 28,6 (6–3 і 12–9 місяців); середньодобові прирости у віці 0–12 місяців – від 659 до 717 г, 12–18 місяців – від 500 до 585 г; жива маса у віці 12 місяців – від 367 до 399 кг; надій за 305 діб – від 5295 до 7595 кг, масова частка жиру в молоці – від  3,70 до 3,78 %, білка – від 3,23 до 3,34 %, кількість молочного жиру – від 197 до 286 кг, молочного білка – від 175 до 253 кг.

Незалежно від способу визначення індексу формування живої маси, вищою інтенсивністю характеризуються дочки бугаїв-плідників М. Нірвани 101709244 (82,3; 18,3; 26,9 відповідно), Б. Бюіка 10789585 (80,0; 18,1; 28,6) і М. В. Тахое 8189401 (80,1; 18,4; 27,7). Встановлено відмінності (Р < 0,001) за величиною середньодобового приросту дочок бугаїв у віці 0–12 і 12–18 місяців. У віці 0–12 місяців вищі середньодобові прирости показали дочки бугаїв М.В. Тахое 8189401, Флама 112302008 і Б. Бюіка 10789585 (у середньому  711 г), у віці 12–18 місяців – дочки
м. Нірвани 101709244,  Н. Альфонса 353588796,  Х.Р. Артиста 6284191 і Х. Хадлі 123055802 (у середньому  566 г).

Вища інтенсивність росту ремонтних телиць до 12-місячного віку не супроводжується вищою молочною продуктивністю первісток. Перевага за надоєм (+606…+1373 кг, P < 0,001), виходом молочного жиру (+25…+54 кг, P < 0,001) і молочного білка (+22…+48 кг, P < 0,001) спостерігається у дочок бугаїв-плідників М. Естімейта 5925716 і Н. Альфонса 353588796, жива маса яких у віці 18 місяців не перевищувала середній показник по групі. Низькою молочною продуктивністю (–525…–927 кг молока порівняно із середнім, –18…–44 кг молочного жиру і –8…–30 кг молочного білка) характеризуються дочки бугаїв Флама 112302008 і М. В. Тахое 8189401, які мали достовірно вищу інтенсивність росту та формування живої маси.

На основі однофакторного дисперсійного аналізу встановлено, що вплив походження за батьком на живу масу дочок від народження до 18-місячного віку складає 24,4–43,6 % загальної фенотипової мінливості, на величину середньодобових приростів – 27,5–47,7 %, ознак молочної продуктивності – 18,0–30,1 % за високої достовірності (P < 0,001).

Ключові слова: молочна худоба, походження за батьком, напівсестри, індекс формування живої маси, молочна продуктивність, сила впливу.

1. Brotherstone S., Goddard M. Artificial selection and maintenance of genetic variance in the global dairy cow population. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 2005. Vol. 360 (1459). Р. 1479–1488.

2. Invited review: Overview of new traits and phenotyping strategies in dairy cattle with a focus on functional traits / C. Egger-Danner et al. Animal. 2015. Vol. 9. P. 191–207.

3. Ставецька Р.В. Селекція молочної худоби за стійкістю до захворювань. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Біла Церква: БНАУ, 2017. Вип. 1-2 (134). С. 90–100.

4. Miglior F., Muir B.L., Van Doormaal B.J. Select indices in Holstein cattle of various countries. Journal of  Dairy Science. 2005. Vol. 88. P. 1255–1263.

5. Hammami H. Genotype by environment interaction in dairy cattle. Biotechnology, Agronomy, Society and Environment. 2009. Vol. 13. Р. 155–164.

6. Osten-Sacken A. Selection indexes in dairy cattle breeding. Przegląd Hodowlany. 2005. Vol. 5. P. 9–12.

7. Зубець М.В., Рубан С.Ю. Система племінної роботи як засіб виробництва при формуванні порід, що відповідають вимогам ринку. Розведення і генетика тварин. 2010. Вип. 44. С. 3–10.

8. Majewska A., Czaja H., Wójcik P. Impact of father on the age of first calving and subsequent milk productivity of the Polish Black-and-White first-calf heifers. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego. 2002. Vol. 62. P. 155–159.

9. Полупан Ю.П., Гавриленко М.С. Методика  оцінки селекційно-генетичної ситуації у племінних стадах. Вісник аграрної науки. 2008. № 8. 38 с.

10. Порхун М.Г., Копилов К.В., Бірюкова О.Д. Аналіз генотипів плідників симентальської породи банку генетичних ресурсів тварин. Розведення і генетика тварин. 2011. Вип. 45. С. 217–222.

11. Боднар П.В.,  Щербатий З.Є., Павлів Б.А. Ефективність використання в стаді української чорно-рябої молочної породи бугаїв покращуючих порід чорно-рябої худоби. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького. Львів, 2009. Т. 11. № 2 (41). С. 20–24.

12. Van Tassel C.P., Van Vleck L.D. Estimates of genetic selection differentials and generation intervals for four paths of selection. Journal of Dairy Science. 1991. Vol. 74. P. 1078–1086.

13. Schaeffer L.R. Strategy for applying genome-wide selection in dairy cattle. Journal of Animal Breeding and Genetics. 2006. Vol. 123 (4). Р. 218–223.

14. Milk production and reproductive performance in primiparous cows sired by elite sires of bulls, proven AI bulls and young unproven AI bulls / K. Konsowicz et al. Veterinarija ir zootechnika (Vet Med Zoot). 2015. T. 72 (94).  P. 14–20.

15. Коваль Т.П. Бугаї-плідники та їх вплив на господарськи корисні ознаки корів дочок напівсестер за батьком. Розведення і генетика тварин. 2017. Вип. 53. С. 124–130.

16. Вплив генетичних і паратипових чинників на господарсько корисні ознаки корів / Гладій М.В. та ін. Розведення і генетика тварин. 2014. Вип. 48. С. 48–61.

17. Базишина І.В. Формування господарсько корисних ознак молочної худоби залежно від походження за батьком, лінії та спорідненої групи. Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб. 2017. Вип. 53. С. 69–78.

18. Бабік Н.П. Вплив генотипових чинників на тривалість і ефективність довічного використання корів голштинської породи. Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб. 2017. № 53. С. 61–69.

19. Скляренко Ю.І. Ефективність довічного використання корів залежно від генотипових факторів. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2018. № 2. С. 103–105.

20. Пелехатий М.С., Кочук-Ященко О.А. Оцінка бугаїв за молочною продуктивністю і екстер’єрними особливостями дочок. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. Житомир, 2014. № 2. т. 3.
С. 210–225.

21. Піддубна Л.М., Пелехатий М.С. Вплив генетичних факторів на  продуктивність молочного стада. Сучасні проблеми селекції, розведення та генетики: зб. наук. праць ВНАУ. Вінниця, 2011. Вип. 8 (48). С. 38–44.

22. Іляшенко Г.Д., Полупан Ю.П. Вплив генетичних та паратипних чинників на молочну продуктивність корів української червоної та чорно-рябої молочних порід. Вісник степу: Кіровоград, 2009. Вип. 6. С. 129–136.

23. Ставецька Р.В., Рудик І.А. Вплив генотипових факторів на  відтворні показники корів. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць. Біла Церква: БНАУ, 2012. Вип. 7 (90). С. 39–43.

24. Даньків В.Я., Дяченко О.Б., Когут М.І. Продуктивність корів-первісток симентальської комбінованої (молочно-м'ясної) породи залежно від походження за батьком. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2018. Вип. 64. С. 155–161.

25. Іляшенко Г.Д. Формування господарсько корисних ознак корів залежно від походження за батьком. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. 2017. Вип. 54. С. 50–58.

26. Бабік Н.П., Федорович Є.І., Федорович В.В. Тривалість та ефективність довічного використання корів молочних порід залежно від країни походження їх батька. Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб. 2017. Вип. 54. С. 19–29.

27. New breeding objectives and selection indices for the Australian dairy industry / Byrne T.J. et al. Journal of Dairy Science. 2016. Vol. 99. P. 8146–8167.

28. Johanson J.M., Berger P.J., Tsuruta S., Misztal I. A. Bayesian threshold-linear model evaluation of perinatal mortality, dystocia, birth weight, and gestation length in a Holstein herd. Journal of Dairy Science. 2011. Vol. 94. P. 450–460.

29. Coffey M.P., Hickey J., Brotherstone S. Genetic aspects of growth of Holstein-Friesian dairy cows from birth to maturity. Journal of Dairy Science. 2006. Vol. 89. P. 322–329.

30. Veerkamp R.F., Oldenbroek J.K., Van der Gaast H. J., Van der Werf J. H. J. Genetic correlation between days until start of luteal activity and milk yield, energy balance and live weights. Journal of Dairy Science. 2000. Vol. 83. P. 577–583.

31. Lassen J., Løvendahl P. Heritability estimates for enteric methane emissions from Holstein cattle measured using noninvasive methods. Journal of Dairy Science. 2016. Vol. 99. P. 1959–1967.

32. Tong Yin., Sven König. Genetic parameters for body weight from birth to calving and associations between weights with test-day, health, and female fertility traits. Journal of Dairy Science. 2018. Vol. 101. Issue 3. P. 2158–2170.

33. Rahman S.M.A., Bhuiyan M.S.A., Bhuiyan A.K.F. H. Effects of genetic and non-genetic factors on growth traits of high yielding dairy seed calves and genetic parameter estimates. Journal of Advanced Veterinary and Animal Research. 2015. Vol. 2 (4). P. 450–457.

34. Brotherstone S., Coffey M.P., Banos G. Genetic parameters of growth in dairy cattle and associations between growth and health traits. Journal of Dairy Science. 2007. Vol. 90 (1). P. 444–450.

35. Veerkamp R.F. Selection for economic efficiency of dairy cattle using information on live weight and feed intake:
A review. Journal of Dairy Science. 1998. Vol. 81. P. 1109–1119.

36. Swali A., Wathes D.C. Influence of the dam and sire on size at birth and subsequent growth, milk production and fertility in dairy heifers. Theriogenology. 2006. Vol. 66 (5). P. 1173–1184.

37. Rahbar R., Abdullahpour R., Sefidmazgi A.S. Effect of calf birth weight on milk production of Holstein dairy cattle in desert climate. Journal of Animal Behaviour and Biometeorology. 2016. Vol. 4. № 3. P. 65–70.

38. Ghoraishy S.H., Rokouei M. Impact of birth weight of Iranian Holstein calves on their future milk production and reproductive traits. Journal of Livestock Science and Technologies. 2013. Vol. 1. P. 39–44.

39. Druet T., Jaffrézic F., Boichard D., Ducrocq V. Modeling lactation curves and estimation of genetic parameters for first lactation test-day records of French Holstein cows. Journal of Dairy Science. 2003. Vol. 86. P. 2480–2490.

40. Karacaören B., Jaffrézic F., Kadarmideen H.N. Genetic parameters for functional traits in dairy cattle from daily random regression models. Journal of Dairy Science. 2006. Vol. 89. Issue 2. P. 791–798.

41. Хмельничий Л.М., Лобода В.П. Вплив популяційно-генетичних та паратипових чинників на ознаки молочної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи. Вісник Сумського національного аграрного університету, серія «Твариництво». 2015. Вип. 2 (27). С. 27–31.

42. Підпала Т.В., Зайцев Є.М. Селекційно-генетичні параметри молочної продуктивності голштинської породи. Аграрна наука та харчові технології. 2017. Вип. 2. С. 206–211.

43. Strabel T., Misztal I. Genetic parameters for first and second lactation milk yields of Polish Black and White cattle with random regression test-day models. Journal of Dairy Science. 1999. Vol. 82. P. 2805–2810.

44. Method R Estimates of Heritability and Repeatability for Milk, Fat and Protein Yields of Japanese Holstein / Pereira J. A. C. et al. Animal Science Journal. 2001. Vol. 72 (5). P. 372–377.

45. Uribe H., González H., Gatica C. Genetic parameter estimation to milk yield and fat and protein yield deviated from 3% of concentration in milk, in dairy herds of southern Chile. Austral Journal of Veterinary Sciences. 2017. Vol. 49. № 2. P. 71–76.

46. Lembeye F., López-Villalobos N., Burke J.L., Davis S.R. Estimation of genetic parameters for milk yield traits at different herd production levels in cows milked once or twice daily in New Zealand. Proceeding of the New Zealand Society of Animal Production. 2016. Vol. 76. P. 49–53.

47. Rincón F.J., Zambrano A,J., Echeverri J. Estimation of genetic and phenotypic parameters for production traits in Holstein and Jersey from Colombia. Revista MVZ Córdoba, 2015. Vol. 20. P. 4962–4973.

48. Ilatsia E.D., Muasya T.K., Muhuyi W.B., Kahi A.K. Genetic and phenotypic parameters and annual trends for milk production and fertility traits of the Sahiwal cattle in semi-arid Kenya. Tropical Animal Health and Production. 2007. Vol. 39. Issue 1. P 37–48.

49. Буюклу Г.І., Дудок А.Р., Буюклу М.І., Тараненко С.В. Оцінка селекційної ситуації в популяції молочної худоби південного регіону України. Науковий вісник «Асканія-Нова». 2014. Вип. 7. С. 77–82.

50. Olori V.E., Hill W.G., McGuirk B.J., Brotherstone S. Estimating variance components for test day milk records by restricted maximum likelihood with a random regression animal model. Livestock Production Science. 1999. Vol. 61. P. 53–63.

51. Jamrozik J., Schaeffer L R. Estimates of genetic parameters for a test day model with random regressions for yield traits of first lactation Holsteins. Journal of Dairy Science. 1997. Vol. 80. P. 762–770.

52. Програма селекційно-племінної і технологічної роботи в стадах великої рогатої худоби приватної агрофірми «Єрчики» Житомирської області до 2020 року / Пелехатий М.С. та ін. Житомир: Полісся, 2011. 76 с

53. Свечин Ю. К. Скороспелость животных и прогнозирование их  продуктивности в раннем возрасте. Животноводство. 1979. № 11. С. 56–58.

54. Полупан Ю.П., Сіряк В.А. Вплив інтенсивності формування на живу масу телиць і молочну продуктивність корів. Розведення і генетика тварин. 2019. Вип. 57. С. 111–125.

ДолученняРозмір
PDF icon siriak_2_2019.pdf267.43 КБ