Ви є тут

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ НАТЯГУ ДІЙКОВОЇ ГУМИ ДОЇЛЬНИХ СТАКАНІВ

Науково-господарськими дослідженнями за допомогою розроблених способу визначення натягу дійкової гуми доїльних стаканів та пристрою встановлено, що зі збільшенням терміну експлуатації дійкової гуми доїльного апарату АДУ-1 від 0 до 4 місяців відбувається зменшення натягу з 56–60 до 43–45 Н. Максимальна швидкість молоковіддачі знижується з 2,0–2,1 до 1,3–1,4 л/хв, а середня швидкість молоковіддачі з 1,7–1,8 до 0,9 – 1,0 л/хв.

Ключові слова: машинне доїння, дійкова гума, показники молоковиведення, пристрій, спосіб.

1. Ульянов В.М. Вопросы теории машинного доения: монография / В.М. Ульянов. – Рязань: ИРИЦ ФГОУ ВПО РГСХА, 2006. – 112 с.

2. Ужик О.В. Технико-технологическое обеспечение молочного скотоводства / О.В. Ужик // Вестник ВНИИМЖ. – 2013. – № 2 (10). – С. 195–204.

3. Палий А.П. Технические решения для проведения диагностики физико-механических свойств доильной резины доильных стаканов / А.П. Палий // Motrol. Commission of motorization and energetics in agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery. – Lublin – Rzeszow, 2014. – Vol. 16, № 7. – C. 28–32.

4. Variation in rubber chemistry and dynamic mechanical properties of the milking liner barrel with age / D. Boast, M. Hale, D. Turner, J. Hillerton // Journal of dairy science. – 2008. – Vol. 91(6). – P. 2247–2256.

5. Палій А.П. Технологічне забезпечення ефективного використання дійкової гуми / А.П. Палій // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: сільськогосподарські науки. – 014. – Вип. 1 (83), № 2. – С. 166–171.

6. O’Callaghan E.J. Influence of liner design on in teractions of the teat and liner / E.J. O’Callaghan // Irish Journal of Agricultural and Food Research. – 2001. – Vol. 40. – P. 169–176.

7. Галичева М.С. Влияние эластичности сосковой резины доильного аппарата на функцию молочной железы коров / М.С. Галичева, В.Т. Головань, Ю.Г. Дахужев // Новые технологи. – 2009. – № 1. – С. 26–29.

8. Патент на корисну модель № 97898 Україна, МПК А01J7/00. Пристрій для визначення натягу дійкової гуми доїльних стаканів / Палій А.П. – № u201411414; Заявл. 20.10.2014; Опубл. 10.04.2015 // Бюл. № 7.

9. Патент на корисну модель № 92435 Україна, МПК А01J7/00. Спосіб визначення натягу дійкової гуми доїльних стаканів / Палій А.П. – № u201403520; Заявл. 07.04.2014; Опубл. 11.08.2014 // Бюл. № 15.

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_palij_ua.pdf281.41 КБ