Ви є тут

ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ НАКОПИЧЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ У БІЛКОВІЙ ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА ЗА ВАПНУВАННЯ ҐРУНТІВ

Вивчено вплив вапнування ґрунтів медоносних угідь з високим рН на інтенсивність переходу цезій-137 і стронцій-90 у білкову продукцію бджільництва.

Ріпак озимий вирощували на угіддях з рН ґрунту 4,7 із питомою активністю цезій-137 – 31,0 та стронцій-90 – 2,7 Бк/кг. Вапнування ґрунту під ріпак озимий проводили із розрахунку 9 т/га врозкид по поверхні ґрунту з подальшим його заорюванням. Вапнування кислих ґрунтів з рН 4,7 знижувало кислотність водного середовища до 6,8.

Зниження кислотності ґрунту з рН 4,7 до 6,8 сприяло зниженню питомої активності цезій-137 у бджолиному обніжжі на 40,0, у перзі – на 42,9 %, та стронцій-90 – відповідно на 43,3 і 42,89 %. Питома активність цезій-137 і стронцій-90 у білковій продукції бджільництва не перевищувала ДР-2006. Коефіцієнт накопичення цезій-137 і стронцій-90 у бджолиному обніжжі, виробленому з пилку ріпаку озимого, зменшився на 31,8 і 35,7 %, перзі – відповідно на 29,6 і 31,6 %.

Найбільшої радіологічної ефективності було досягнуто відносно цезій-137 у бджолиному обніжжі, накопичення його зменшилось на 66,7%, стронцій-90 – у перзі у 3,4 раза.

Питома активність цезій-137 і стронцій-90 у перзі порівняно з бджолиним обніжжям була вища у 2,8 і 7,0 разів відповідно.

Ключові слова: бджолине обніжжя, перга, ґрунт, радіонукліди, медоносні угіддя, цезій-137, стронцій-90.

 

doi: 10.33245/2310-9289-2018-145-2-72-77

 

 1. Анненков Б.Н. Сельское хозяйство после крупных радиационных катастроф. Ростов-на-Дону, 2010. 284 с.
 2. Фурман С. В., Лисогурская Д. В., Кривой М. Н. Ветеринарно-санитарная оценка продуктов пчеловодства, полученных на территориях с разной плотностью радиоактивного загрязнения. Ученые записки учрежд. образ. «Витебская ордена «Знак Почета» Государственная академия вет. медицины. 2016. Т. 52. Вып. 3. С. 108–112.
 3. Гуцол Г.В. Вплив агрохімічних заходів на питому активність цезію-137 та стронцію-90 у квітковому пилку кукурудзи. Тваринництво України. №11, 2015. С. 4–7.
 4. Гуцол Г.В. Вплив рН ґрунту на питому активність 137Cs i стронцій-90 у бджолиному обніжжі і перзі. Мат. Науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів. Вінниця. 2015. С. 36–38.
 5. Гуцол Г. В. Питома активність 137Cs у бджолиному обніжжі та перзі, вироблених на територіях різного рівня забруднення ґрунтів. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Вип. №8 (98). Біла Церква. 2012. С. 136–139.
 6. Дутов О.І., Замула Х.П. Радіаційно-екологічні аспекти виробництва сільськогосподарської сировини в регіонах, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи. Агроекологічний журнал. 2012. № 1. С. 35–41.
 7. Заришняк А.С., Сипко А.О., Стрілець О.П., Зацерковна Н.С., Сінчук Г.А., Гончарук Л.Г, Грицишина Г.С., Костащук М. В., Мазур Г.М. Відтворення і регулювання родючості кислих ґрунтів в умовах Лісостепу України. Вісник аграрної науки. 2018. № 3. С. 5–12.
 8. Качур Д.П., Замостян П.В., Паньковська Г.П. Соціально-екологічні чинники споживчої поведінки населення на радіоактивно забруднених територіях Полісся. Агроекологічний журнал. 2010. Спецвипуск (вересень). С. 106–110.
 9. Мельник А.І. Динаміка забруднення ґрунтів і рослинницької продукції стронцій-90 на лівобережному Поліссі в поставарійний період. Агроекологічний журнал. 2010. № 2. С. 35–40.
 10. Лісогурська О., Фурман С., Кривий М. Особливості накопичення природних радіонуклідів у продуктах бджільництва. Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 жовт. 2016 р. Тернопіль : Крок, 2016. Ч. 1. С. 70–72.
 11. Радіоекологічна оцінка продуктів бджільництва, вироблених в умовах природних угідь. М. М. Кривий та ін.: зб. наук. праць ВНАУ. 2011. Вип. 11 (51). С. 161–164.
 12. Рекомендації. Технологічний проект по організації сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами територіях на прикладі ДГ «Грозинське» Коростенського району Житомирської області / В.П. Фещенко, та ін.; за ред. В.П. Фещенка. Житомир: Друк, 2010. С. 36–39.
 13. Разанов С.Ф. Вміст радіонуклідів і важких металів у продукції бджільництва. Агроекологічний журнал. 2009. № 1. С. 9
 14. Разанов С.Ф., Недашківський В.М. Основи технології виробництва продукції бджільництва: навчальний посібник. Біла Церква, 2016. 197с.
 15. Разанов С.Ф. Питома активність бета-випромінюючих радіонуклідів у перзі, виробленій на територіях посиленого радіаційного контролю в умовах Вінничини: зб. наук. праць ВНАУ, 2013. Вип 5(78). С. 269–273.
 16. Разанов С.Ф. Питома активність стронцій-90 у продукції бджільництва, виробленій на території Полісся: зб. наук. праць ВНАУ, 2013. Вип 2(72). С. 180–183.
 17. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: підручник 3-тє вид., стер. — К.: Знання, 2013. 487с.
 18. Domyshche-Medyanik A. Assessment of Social Protection of the Citizens Affected by the Chernobyl Disaster and the Analysis of Health Improvement Indices. Biodiversity after Chernobyl Accident : materials of International interdisciplinary scientific-practical conference, 22-23 april 2016 y. : in 2 p. – Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. P. 2. pp. 63–66.
 19. Distribution of natural and artificial radionuclides in chernozem soil/crop system from stationary experiments/B. Nataša Sarap, at al. Environmental Science and Pollution Research. 2016. Vol. 23. Issue 17. Р. 17761–17773.
 20. Fedoruk R. S., Kovalchuk I. I., Saranchuk I. Content of heavy metals in tissues and bee pollen in Carpathian. Fiziologichniy zhurnal – Journal of Physiological. 2010. Vol. 56. № 2. P. 237–238.
 21. Jaskulska I., Jaskulski D., Kobierski M. Effect of liming on the change of some agrochemical soil properties in a long-term fertilization experiment. Plant Soil Environ. 2014. Vol. 60 (4). P. 146–150.
 22. Ncube L., Mnkeni S., Brutsch M. Agronomic suitability of effective microorganisms for tomato production. African Journal of Agricultural Research. 2011. Vol. 6 (3). Р. 650–654.
 23. Heavy Metal (Hg, Cr, Cd, and Pb) Contamination in Urban Areas and Wildlife Reserves: Honeybees as Bioindicators / M. Perugini, M. Manera, L. Grotta et al. Biol Trace Elem Res. 2010. URL : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20393811.
 24. Effects of Environmental Pollutants on the Reproduction and Welfare of Ruminanats / S. M. Rhind, et al. Animal. 2010. Vol. 4. No. 7. P. 1227–1239.
 25. Verde Benvindo S., Danga et al. Effects of manure, lime and mineral P fertilizer on soybean yields and soil fertility in a humic nitisol in the Central Highlands of Kenya. International J. of Agricultural Science Research. 2013. Vol. 2(9). P. 283–291.
 
ДолученняРозмір
PDF icon gutsol_2_2018.pdf219.27 КБ