Ви є тут

ОЦІНКА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ МОЛОКОВІДДАЧІ У КІЗ

Проведено оцінку молочної продуктивності та показників молоковиведення кіз зааненської породи залежно від віку в лактаціях. Встановлено, що найвища молочна продуктивність спостерігалася у кіз у віці третьої і старше лактацій порівняно з тваринами першої і другої. Одночасно виявлено, що масова частка жиру і білка в молоці з віком кіз не змінюється. Тривалість доїння піддослідних кіз у віці третьої лактації становила 2,0 хв за разового удою 2,4 кг, у віці другої і першої лактацій, відповідно, 2,1 хв і 2,3 кг, 2,1 хв і 1,9 кг. Інтенсивність видоювання кіз встановлена на рівні 0,94–1,21 кг/хв. Найвищу інтенсивність молоковіддачі виявлено у кіз у віці третьої лактації (1,21 кг/хв).

Ключові слова: кози, молочна продуктивність, тривалість доїння, інтенсивність видоювання, разовий удій.

1. Новопашина С. Коза как она есть. Перспективы развития козоводства / С. Новопашина // Тваринництво України. – 2013. – № 3. – С. 8–10.

2. Попова Л. А. Перспективы молочного козоводства в Алтайском крае / Л. А. Попова, Т. В. Громова // Аграрная наука – сельскому хозяйству: сб. статей Алтай. гос. аграр. ун-та. – Барнаул: РИО АГАУ, 2015. – С. 168–169.

3. Капралюк О. Молочне козівництво / О. Капралюк // Тваринництво України. – 2009.  – № 11.  – С. 12 –15. 

4. Тощев В. К. Методы создания молочного стада зааненских коз племенного репродуктора ООО СХП «Лукоз» Республики Марий Эл / В. К. Тощев // Сб. науч. трудов СНИИЖК. – Ставрополь, 2013. – № 6. – С. 173–181.

5. Капралюк О. В. Порівняльна зоотехнічна оцінка доїльних установок "Паралель" і УДА-10 А / О. В. Капралюк // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – К., 2009. – Вип. 134, ч. 2. – С. 69–73.

6. Помітун І. А. Продуктивність та якість молока кіз у різних господарствах / І. А. Помітун, С. Ю. Асобайрі, Л. П. Паньків // Вісн. Дніпропетр. держ. аграр. університету. – 2013. – № 2 (32). – С. 126–129.

7. Пушкарев М. Г. Влияние различных факторов на молочную продуктивность коз зааненской породы / М. Г. Пушкарев, Н. А. Леконцева // Вестн. Ульянов. гос. с.-х. академии. – Ульяновск, 2015. – № 1 (29). – С. 98–101.

8. Physico-chemical characteristics of goat and sheep milk / Y.W. Park, M. Ju´arez, M. Ramos, G. F. W. Haenlein // Small Ruminant Research. – 2007. – Vol. 68, iss. 1–2. – P. 88–113.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_pirova_ua.pdf293.45 КБ