Ви є тут

ОЦІНКА ТА ВІДБІР МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ ЗА ВІДТВОРНОЮ ЗДАТНІСТЮ

Відтворні якості великої рогатої худоби є важливою господарською ознакою, яка обумовлює збільшення поголів’я тварин і підвищення їх племінної цінності. Робота присвячена оцінюванню корів молочних порід за показниками відтворної здатності. Доведено, що індекс осіменіння в корів українських чорно-рябої, червоно-рябої молочних та голштинської порід у досліджених господарствах дещо перевищує норму (1,5–1,8) і становить 2,1–2,5, індекс плодючості має середні значення – в межах 42–44 за винятком голштинів, у яких цей показник низький і становить 40.

Корови голштинської породи різного віку мають гірші показники відтворної здатності порівняно з тваринами українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід, що може бути наслідком адаптації.

Ключові слова: молочна худоба, сервіс-період, сухостійний період, міжотельний період, індекс осіменіння, вік першого осіменіння, індекс плодючості, українські червоно-ряба і чорно-ряба молочні породи, голштинська порода.

1. Меркурьева Е.К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных / Е.К. Меркурьева. –  М.: Колос, 1970. – 424 с.

2. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н.А. Плохинский. – М.: Колос, 1969. − 256 с.

3. Поліщук Т.В. Відтворна здатність корів у залежності від системи утримання та часу отелення / Т.В. Поліщук // Зб. наук. праць ВНАУ. – 2011. – № 8 (48). – С. 222–226.

4. Ставецька Р.В. Вплив генотипових факторів на відтворні показники корів / Р.В. Ставецька, І.А. Рудик // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб.наук. праць / Білоцерк. нац. аграр. ун-т.– Біла Церква, 2012.– Вип. 7(90). – С. 39-43.

5. Шрапа В. С. Молочна продуктивність і відтворна здатність корів новостворених порід / В. С. Шрапа, М.С. Гавриленко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України /Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – К., 2011.– Вип. 160, ч. 1.– С. 64-68.

6. Relationships between milk production and duration of productive and reproductive periods in different selections indices / A.A. Anim, Т. Toth, T. Gere, S. Gere   // Bull. of the Szent. Istvan. Univ. − Godollo. – 2000.− P.195-206. 

7. Krzyzewski J. Influence of calving interval length in HF cows on milk yield, its composition and some reproduction traits / J. Krzyzewski, N. Strzatkowska, Z. Reklewski // Med. Weter.– 2004. – Vol. 60, № 1. – Р. 76-79. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_2_tytarenko_ua.pdf402.74 КБ