Ви є тут

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КОРМІВ ЗА РАХУНОК ВВЕДЕННЯ В РАЦІОНИ СВИНЕЙ АНІСОРБУ

Наведено результати досліджень з визначення ефективності використання анісорбу в годівлі молодняку свиней. На основі проведених досліджень встановлено, що використання кормової добавки анісорб в раціонах молодняку свиней сприяє підвищенню середньодобових приростів на 13,05 %, захищає здоров'я тварин, дезактивуючи мікотоксини в кормовій сировині.

Ключові слова: молодняк свиней, кормова добавка, анісорб, мікотоксини, обмін речовин, мінеральне живлення, продуктивність.

1. Ferket P.R. Антипитательные вещества в кормах / P.R. Ferket, T. Middelton. – Университет Северной Каролины США: Poultry International. – 1999.

2. Актуальні питання годівлі с.-г. тварин / Богданов Г.О., Мельничук Д.О., Ібатуллін І.І. та ін. // Наук. вісник НАУ. – К., 2004. –Вип. 74.–С. 11-24.

3. Засуха Ю. В. Ефективність вирощування ремонтного і відгодівельного молодняку свиней / Ю. В. Засуха, С. М. Грищенко, М. В. Кузьменко // Міжвід. темат. наук. зб. «Свинарство». – 2012. – Вип. 60.–С. 40–45.

4. Калашников А.П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных / А.П. Калашников. – М.: Знание, 2003. – Ч. І. – 399 с.

5. Козырь В.С. Практические методики исследований в животноводстве /В.С. Козырь, А.И. Свеженцов. − Днепропетровск: Арт-Пресс, 2002. − 354 с.

6. Прогресивні технології у свинарстві та їх переваги /В. О. Лимар, В. М. Волощук, І. В. Хатько [та ін.] // Міжвід. темат. наук. зб. «Свинарство». – 2012. – Вип. 60. – С. 8–11.

7. Молотарка К.Я. Мінеральні добавки, що використовуються в тваринництві / К.Я. Молотарка // Годівля тварин і кормовиробництво. – 2008 –  № 11. – С. 60-66.

8. Мінеральне живлення тварин /Г.Т. Кліценко, М.Ф. Кулик, М.В. Косенко та ін. – К.: Світ, 2001. – 575 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_begma_ua.pdf273.31 КБ