Ви є тут

ПОПУЛЯЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ УКРАЇНСЬКОЇ ПОПУЛЯЦІЇ БУЙВОЛІВ (BUBALUS BUBALIS) ЗА 11 МІКРОСАТЕЛІТНИМИ ЛОКУСАМИ ДНК

Наведені результати досліджень генетичного різноманіття вітчизняної популяції буйволів (Bubalus bubalis) з використанням 11 мікросателітних локусів (BM1818, BM2113, BM1824, INRA023, ILST006, ETH10, ETH185, ETH225, SPS115, TGLA126, TGLA227), які належать до переліку рекомендованих ISAG для генотипування великої рогатої худоби.

У результаті проведених досліджень було ідентифіковано 73 алельні варіанти та визначено частоти, з якими вони зустрічалися. Середня кількість алелів на локус становила 6,55. Фактична гетерозиготність коливалася в межах від 0,26 (BM2113) до 0,980 (INRA023), у той час як теоретично очікувана була від 0,291 (BM2113) до 0,753 (TGLA227).

Перевищення середнього значення фактичної гетерозиготності над теоретично очікуваною свідчить про наявність надлишку гетерозиготних генотипів у популяції. Це ж підтвердив і індекс фіксації, який характеризує рівень інбридингу особини відносно популяції. В середньому за одинадцятьма локусами він становив 5,5 %. Загалом за половиною з досліджуваних локусів зафіксовано надлишок гетерозиготних генотипів, причому найвищим він був за локусом TGLA126 (34,2 %). Максимальний дефіцит гетерозигот зафіксовано за локусом BM1818 – 27,3 %.

Незважаючи на те, що генетичне дослідження української популяції буйволів проводили за мікросателітними локусами, рекомендованими для дослідження великої рогатої худоби, ефективність їх використання виявилася надзвичайно високою і становила понад 99 %. Найменш ефективним виявився локус BM2113, у той час як ефективність використання локусу INRA023 становила 96 %.

Ключові слова: буйволи, генетичне різноманіття, популяція, мікросателітні локуси, алелі.

1. Вейр Б. Анализ генетических данных / Б. Вейр; пер. с англ. Д.В. Зайкина, А.И. Пудовкина, А.Н. Татаренкова. – М.: Мир, 1995. – 400 с.

2. Гузєєв Ю. Буйволи – унікальне біорізноманіття великої рогатої худоби України / Ю. Гузєєв // Тваринництво України. – 2014. – № 3–4. – С. 5–8.

3. Методические рекомендации по использованию метода полимеразной цепной реакции в животноводстве / [Зиновьева Н.А., Попов А.П., Эрнст Л.К. и др. ] – Дубровицы: ВИЖ, 1998. – 47 с.

4. Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity: Text and Annex / Secretariat of the Convention on Biological Diversity. – Montreal: Convention on Biological Diversity United Nations, 2011. – 25 p.

5. Construction of a genetic link age map in manusing restriction fragment length polymorphisms // The American Journal of Human Genetics. – 1980. – Vol. 32 (3). – P. 314–331.

6. Global Plan of Action for Animal Genetic Resources and the Interlaken Declaration: adopted by the International Technical Conference on Animal Genetic Resources for Food and Agriculture Interlaken, Switzerland, 3–7 September 2007. – Rome: Commission on Genetic Resources for Food and AgricultureOrganization of the United Nation, 2007. – 37 p.

7. Animal Genetic Resources for Food and Agriculture: the State of the World’s; edited by Barbara Rischkowsky & Dafydd Pilling. – Rome: Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, 2007. – 512 p.

8. Genetic variation and relationships among Turkish waterbuffalo populations / M. Gargani, L. Pariset, M.I. Soysal [et al.] // Animal Genetics. – 2010. – Vol. 41. – P. 93–96.

9. Jaayid T.A. Genetic diversity and conservation of animal genetic resources in Iraqi buffalo using microsatellite markers / T.A. Jaayid, M.A.K. Dragh // Buffalo Bulletin. – 2014. – Vol. 33 (3). – P. 271–276.

10. Genetic variation and relationships among eight Indian riverine buffalo breeds / S. Kumar, J. Gupta, N. Kumar [et al.] // Molecular Ecology. – 2006. – Vol. 15. – P. 593–600.

11. Nei M. Genetic polymorphism and the role of mutation in evolution / M. Nei, R. Koehn // Evolution Genes and Proteins. – 1983. – P. 165–190.

12. Paetkau D. Genetic assignment methods for the direct, real time estimation of migration rate: a simulation-base exploration of accuracy and power / D. Paetkau, R. Slade, M. Burdens // Molecular Ecology. – 2004. – Vol. 13. – P. 55–65.

13. Peakall R. GENALEX 6: genetic analysis in Excel. Population genetics teaching and research / R. Peakall, P.E. Smouse // Molecular Ecology Notes. – 2006. – Vol. 6. – P. 288–295.

14. Analysisof Genetic Diversityof the Thai Swamp Buffalo (Bubalus bubalis) Using Cattle Microsatellite DNA Markers / K. Triwitayakorn, B. Moolmuang, S. Sraphet [et al.] // Asian-Australasian Journal of Animal sciences. – 2009. – Vol. 19. – P. 617–621.

15. Applicability of bovine microsatellite markers for population genetic studieson Africanbuffalo (Syncerus caffer) / W.F. Van Hooft, O. Hanotte, P.W. Wenink [et al.] // Animal Genetics. – 1999. – Vol. 30. – P. 214–220.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_guzeyev_ua.pdf444.81 КБ