Ви є тут

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АМІНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ БІЛКІВ МОЛОКА КОРІВ ЧИСТОПОРОДНИХ ПОРІД ТА ЇХ ПОМІСЕЙ

Проаналізовано біологічну цінність молочного білка у кросбредних корів порівняно з чистопородними аналогами. Дослідження проводили на коровах української чорно-рябої молочної породи та помісях першого покоління, отриманих у результаті схрещування зі швіцькою породою, а також на телицях української червоно-рябої молочної породи та помісях першого покоління, отриманих за схрещування української червоно-рябої молочної з монбельярдською породою. Встановлено, що молочний білок корів-помісей відзначався більш збалансованим складом незамінних амінокислот (НЗАК) та більш сприятливим співвідношенням для переробки. За аналізу вмісту окремих незамінних амінокислот у молоці корів досліджуваних порід з'ясували, що найбільшою абсолютною кількістю характеризується лейцин (9,22–9,87 г/100 г білка молока); фенілаланін+тирозин  (9,04–9,75 г/100 г білка молока) і лізин (5,81–6,73 г/100 г білка молока), а мінімальною  –  метіонін+цистин  (3,32–3,88 г/100 г білка молока). Для білка молока корів української чорно-рябої породи першою лімітуючою амінокислотою був валін, уміст якого становив 97,2 % від їх величини за шкалою адекватності в «ідеальному білку», а другими лімітуючими амінокислотами були метіонін+цистин, скор яких становив 94,8 %. У молочному білку помісних корів не виявлено амінокислот, скор яких був менш як 100 %, тобто вміст кожної НЗАК відповідав вимогам потреб людини в еталонному білку. Біологічна цінність білка молока у кросбредних корів була дещо вищою, ніж у чистопородних. Молочний білок корів досліджуваних порід не містить амінокислот, співвідношення яких менше оптимального, порівняно з амінокислотною формулою відповідності потребам людини. Найкращим за амінокислотним складом та біологічною цінністю білків було молоко червоно-рябих і монбельярдських  помісей.

Ключові слова: коров’яче молоко, породи, амінокислотний склад, амінограма, біологічна цінність білків.

 

doi: 10.33245/2310-9289-2019-147-1-43-49

 1. Борщ О., Рубан С. Інтенсивність вирощування кросбредних телиць за різних технологій утримання. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2017. Вип. 4. С. 63–66.
 2. Кросбридинг як елемент високопродуктивного молочного скотарства / С.Ю. Рубан та ін. Біологія тварин. 2016. Том 18. Вип. 2. С. 94–104.
 3. Сучасні технології виробництва молока (особливості експлуатації, технологічні рішення, ескізні проекти) / С.Ю. Рубан та ін. Харків, 2017. 172 с.
 4. Inbreding and Crossbreeding parameters for production and fertility traits in Holstein, Montbeliearde and Normande cows / C. Dezetter et al.Journal оf Dairy Science. 2015. Vol. 98. P. 4904–4913. Doi:https://doi.org/10.3168/jds.2014-8386
 5. Ferris C.P., Heins B.J., Buckley F. Crossbreeding in Dairy Cattle: Pros and Cons.WCDS Advances in Dairy Technology. 2014. Vol. 26. P. 223–243.
 6. Heins B.J., Hansen L.B. Short communication: Fertility, somatic cell score, and production of Normande × Holstein, Montbéliarde × Holstein, and Scandinavian Red × Holstein crossbreds versus pure Holsteins during their first 5 lactations. Journal of Dairy Science. 2012. Vol.95. P. 918–924. Doi:https://doi.org/10.3168/jds.2011-4523.
 7. Heins B.J., Hansen L.B., De Vries A. Survival, lifetime production, and profitability of crossbreds of Holstein with Normande, Montbéliarde, and Scandinavian Red compared to pure Holstein cows. Journal of Dairy Science. 2012. Vol. 95. P. 1011–1021. Doi:https://doi.org/10.3168/jds.2011-4525.
 8. Influence of low temperatures on behavior, productivity and bioenergy parameters of dairy cows kept in cubicle stalls and deep litter system /O.O. Borshch et al. Ukrainian Journal of Ecology. 2017. Vol. 7 № (3). P. 73–77. Doi:https://doi.org/ 10.15421/2017_51
 9. Influence of various litter materials and premises characteristics on the comfort and behavior of cows /O.O. Borshch et al.Ukrainian Journal of Ecology. 2017. Vol. 7 № (4). P.529–535. Doi:https://doi.org/10.15421/2017_156
 10. Оцінка племінної цінності бугаїв-плідників молочних порід / В.О. Даншин та ін. Збірник наукових праць БНАУ. Сер. «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». 2016.№ 2 (126). С. 110–116.
 11. Борщ О.О., Борщ О.В. Вплив різних варіантів безприв’язного утримання корів на витрати обмін-ної енергії в період низькотемпературного навантаження. Науково-технічний бюлетень ІТНААН. 2017. № 117. С. 7–14. 
 12. Mazhitova A.T., Kulmyrzaev A.A. (2016). Determination of amino acid profile of mare milk produced in the highlands of the Kyrgyz Republic during the milking season.  Journal of  Dairy Science.2016. Vol. 99 № (4). Р. 2480–2487. Doi:https://doi.org/10.3168/jds.2015-9717
 13. Amino Acid and Fatty Acid Profile of the Mare’s Milk Produced on Suusamyr Pastures of the Kyrgyz Republic During Lactation Period. A.T. Mazhitova et al. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 195. Р. 2683–2688. Doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.479
 14. Chemical Composition, Nitrogen Fractions and Amino Acids Profile of Milk from Different Animal Species / S. Rafiq et al. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 2016. Vol 29. № (7). Р.1022–1028. Doi:https://doi.org/10.5713/ajas.15.0452
 15. Sabahelkheir M.K., Faten M.M., Hassan A.A. Amino acid composition of human and animal's milk (camel, cow, sheep and goat). ARPN Journal of Science and Technology. 2012. Vol. 2. № (2). Р. 32–34.
 16. Amino acid and mineral composition of milk from local Ukrainian cows and their crossbreedings with Brown Swiss and Montbeliarde breeds / A.A. Borshch et al. Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture. 2018. Vol. 43. № (3). P. 238–246 Doi:https://doi.org/10.14710/jitaa.43.3.238-246 
 17. Consumption of raw or heated milk from different species: An evaluation of the nutritional and potential health benefits / W.L. Claeys et al. Food Control. 2014. Vol. 42. P.188–201.Doi:https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.01.045
 18. Ghassemi N.J., Kim B.W., Lee B.H. Coat and hair color: hair cortisol and serotonin levels in lactating Holstein cows under heat stress conditions.  Animal Science. 2017. Vol. 88.№ (1). Р. 190–194. Doi:https://doi.org/10.1111/asj.12662.
 19. Guetouache M., Guessas B., Medjekal S. Composition and Nutritional value of raw milk. Biological Sciences and Pharmaceutical Research. 2014. Vol. 2. № (10). Р. 115–122.Doi:https://doi.org/10.15739/ibspr.005
 20. Fatty acid composition, vitamin A content and oxidative stability of milk in China / K. Liang et al. Journal of Applied Animal Research. 2018. Vol. 46. № (1). P. 566–571.Doi:https://doi.org/10.1080/09712119.2017.1360186
 21. A Comparison of Milk Protein, Amino Acid and Fatty Acid Profiles of River Buffalo and Their F1 and F2 Hybrids with Swamp Buffalo in China / D.X. Ren et al. Pakistan Journal of Zoology. 2015. Vol. 47.№ (5). P. 1459–1465.
 22. Amino acid asparagine intake through milk enriched with supplements / S. Stojanovska et al. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science. 2018. Vol. 7 № (4). P. 392–394. Doi:https://doi.org/10.15414/jmbfs.2018.7.4.392-394
 23. Comparison of milk samples collected from some buffalo breeds and crossbreeds in China / Q. Sun et al. Dairy Science of Technology. 2014. Vol. 94. №  (4). P. 387–395.Doi:https://doi.org/10.1007/s13594-013-0159-9
 24. FAO. Dietary protein quality evaluation in human nutrition: Report of an FAO ExpertConsultation. Rome, Italy. 2013. 66 p.
 25. Schaafsma G. The protein digestibility corrected amino acid score (PDCAAS) – A consent for describing protein quality in foods and food ingredients: A critical review.Journal of AOAC International. 2005.Vol.88. № (3). P. 988–994.
 26. Покровский А. А. Наука о питании, задачи и методы. Москва.ИОЛИУВ, 1977. 34 с.
ДолученняРозмір
PDF icon borshch_1_2019.pdf680.81 КБ