Ви є тут

ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ ОВЕЦЬ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

Досліджено вплив промислового схрещування на продуктивні якості чистопородних цигайських та помісних  з романівською породою овець. Вивчали виживання молодняку в період від народження до відлучення їх від матерів; динаміку живої маси баранців і ярочок у відповідні вікові періоди (при народженні, в 2-, 4-, 6,5-місячному віці); м’ясну продуктивність; вовнову продуктивність та якість овчин. Установлено, що помісні баранчики і ярочки мали живу масу при народженні відповідно 3,9 і 4,2 кг, що на 8,3 і 7,6 % вище, ніж у чистопородних ягнят. Середньодобові прирости у помісних баранців становили 192 г, у ярочок – 171 г, що відповідно на 4,3 і 4,9 % більше, ніж у чистопородних одноліток. Доведено, що помісний молодняк характеризується кращою життєздатністю: збереженість ягнят до відлучення становила 132,2 % проти 115,3 % у чистопородних.

Маса охолодженої туші у чистопородних баранців становила 14,14 кг, а у помісних – на 14,3 % більше (Р>0,999). Тварини дослідної групи мали кількість м’якоті в туші в середньому 12,49 кг (77,3 % від маси туші). У чистопородних баранців ці показники становили відповідно 10,52 кг, або 74,4 %. Різниця в масі м’якоті між тушами досліджуваних груп становила 1,97 кг, або 18,7 % (Р>0,999). За змістом жиру помісі перевершували чистопородних тварин, у результаті чого їх м’ясо мало на 8,34 % вищу калорійність. Помісні баранчики під час відгодівлі дали на 13,6 % більший приріст живої маси порівняно з чистопородними. Водночас вони витратили на 4,7 % менше кормових одиниць.

За настригом оригінальної брудної вовни найбільші показники були у помісних ярок. За настригом митої вовни вони також переважали чистопородних тварин на 2,48 кг, або на 10,7 %. Різниця за довжиною пуху і ості становила 32,2 % (Р>0,999). Площа овчин баранців дослідної групи була більше контрольної на 7,4 % (Р>0.95) і становила 84,0 дм2. Таку саму закономірність спостерігали і за площею вичинених овчин.

Ключові слова: вовна, баранина, овчини, жива маса, життєздатність, баранчики,  романівська порода, цигайська порода.

 1. Похил В. І., Похил О. М., Лінський О. В., Голинська О. Ю. Промислове схрещування у вівчарстві за участі породи шарове. Тваринництво та технології харчових продуктів. 2017. № 271. С. 149–156.
 2. Ульянов А. Н., Куликова А. Я., Шестаков А. Ю. Рост и разведение чистопородных ягнят северокавказской мясо-шерстной породы и ее помесей с породой тексель. Овцы, козы, шерстное дело. 2001. № 3. С. 20–21.
 3. Свиридов В. И., Павлов М. Б. Рост и мясная продуктивность ягнят кавказской породы и помесей от баранов тексель и остфризской пород. Овцы, козы, шерстное дело. 2001. № 4. С. 66–68.
 4. Чепур В. К Использование селекционных достижений для формирования конкурентоспособной отросли овцеводства Одесской области. Вівчарство. 1998. Вип. 30. С. 121–122.
 5. Генетико-популяційні процеси при розведенні тварин / за ред. І. П. Петренко, М. В. Зубець, Д. Т. Вінничук, А. П. Петренко. Київ: Аграрна наука, 1997. 478 с.
 6. Гойчук О. І. Основні принципи продовольчої безпеки в умовах глобальної продовольчої кризи. URL: http://elibrary.nubip.edu. ua/13648/1/12goi.pdf. 3.
 7. Кощій О.В. Проблеми забезпечення населення України продовольством. ISSN 2071-4653 Соц.-ек. проблеми сучас. періоду України. 2013. Вип. 6 (104). С. 441–448.
 8. Бирман В. Ф., Украинцева И. В. Овцеводство как приоритетная отрасль аграрной экономики. Труды Кубанского аграрного государственного университета. 2015. № 53. С. 7– 10. 
 9.  Вдовиченко Ю. В., Іовенко В. М., Жарук П. Г. Стан вівчарства на сучасному етапі трансформування економічних відносин в Україні. Науковий вісник «Асканія-Нова». Науково-теоретичний фаховий журнал. 2012. Вип. 5. ч. І. С. 3–9.
 10.  Тимофійшин І. І., Дереш О. М. Відгодівельні якості та м’ясна продуктивність помісних м’ясо-вовнових баранців. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Сер. «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». 2010. Вип. 18. С. 205–207.
 11.  Китаєва А. П., Слюсаренко І. С. Розвиток новонароджених ягнят цигайської породи залежно від генотипу батьків. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Дніпропетровськ, 2017. № 1. С. 95–98.
 12.  Продуктивность ярок разных генотипов / В. В. Абонеев и др. Овцы, козы, шерстяное дело. 2011. № 4. С. 9–11.
 13.  Откормочные и мясные качества молодняка овец разного направления продуктивности / В. В. Абонеев и др. Овцы, козы, шерстяное дело. 2011. № 4. С. 34–36.
 14.  Вовченко Б. О., Корбич Н. М. Ефективність схрещування овець таврійського типу асканійської породи з м’ясо-сальними й м’ясними баранами. Таврійський науковий вісник. Сер. «Сільськогосподарські науки». Херсон: Айлант, 2018. Вип. 99. С. 167–173.
 15.  Sheridan A. K. Crossbreeding and heterosis. Animal Breeding Abstracts. 1981. Vol. 49. рр. 131–139.
 16.  Мясная продуктивность баранчиков советской мясо-шерстной породы, матери которых имели разную живую массу / Х. Н. Гочияев и др. Овцы, козы, шерстяное дело. 2014. № 1. С. 31–32.
 17.  Еlbeltagy A. R. Sheep Genetic Diversity and Breed Differences for Climate-Change Adaptation. Sheep Production Adapting to Climate Change. 2017. Р. 149–171. Doi: http://doi.org/10.1007/978-981-10-4714-5_6.
 18.  Adaptation Strategies to Counter Climate Change Impact on Sheep / Sejian V., et al. Sheep Production Adapting to Climate Change. 2017. Р. 413–430. Doi: http://doi.org/10.1007/978-981-10-4714-5_20.
 19.  Микитюк В. В., Сєвєров О. В. Спадкова зумовленість і мінливість продуктивних ознак у ярок за впливу баранів-плідників. Розведення і генетика. Київ: Аграрна наука, 2015. Вип. 50. С. 55–60.
ДолученняРозмір
PDF icon likhach_2_2019.pdf246.77 КБ