Ви є тут

ПРОФІЛАКТИКА АЛІМЕНТАРНОЇ АНЕМІЇ ПОРОСЯТ ВІТЧИЗНЯНИМИ ТА ІМПОРТНИМИ АНТИАНЕМІЧНИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Досліджено засоби профілактики та лікування аліментарної анемії сільськогосподарських тварин, зокрема новонароджених поросят, які найчастіше уражаються цією хворобою. Вивчено ефективність застосування препаратів імпортного виробництва «Ферібіон», «Фердекстран В12», «Урсоферан» та препаратів «Біомет» та «Ферокол», які виготовлено в НДІ екології та біотехнології БНАУ. Доведено, що препарати «Біомет» та «Ферокол» не поступаються за своєю ефективністю імпортним аналогам. Після їх уведення концентрація Феруму в крові поросят на 30-й день була вищою порівняно з тваринами контрольної групи (р<0,001). Показники загальної залізозв’язувальної здатності сироватки крові найнижчими були у тварин, яким уводили біомет, ферокол та фердекстран В12.

Ключові слова: поросята, загальна залізозв’язувальна здатність сироватки крові, гемоглобін, еритроцити, анти-анемічні препарати, біомет, ферокол.

1. Андреева А. Как предотвратить алиментарную анемию поросят / А. Андреева, А. Серпков // Животновод. – 2002. – № 2. – С. 87.

2. Жаров А.В. Патология обмена веществ у высокопродуктивных животных / А.В. Жаров, Ю.П. Жарова // Ветеринария. – 2012. – № 9. – С. 46-50.

3. Болезни свиней / [Сидоркин В., Гавриш В., Егунова А., Убираев В.]. / Под общей редакцией В.А. Сидоркина. – М.: ООО „Аквариум - принт”, 2007. – 238 с.

4. Bonkovsky S. Iron and the Liver / S. Bonkovsky, Herbert L. // Amer. J. Med. Sci. –  1991. – Vol. 301, № 1. – P. 32–43.

5. Gerasimenko V. Technology of constructing membrane device of module type for lowmolecular connection ultrafiltrating / V. Gerasimenko, V. Bityutsky // VII Intern. Conference of Young Scientists/ TF, CUA. – Prague, 2005. – P. 42-44.

6. Killip S. Iron Deficiency Anemia / S. Killip, M. Bennett // American Family Physician, 2007. – 75 (5). – P. 671–678.

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_2_melnichenko_ua.pdf (154)276.31 КБ