Ви є тут

СКЛАД МІКРОФЛОРИ КИШЕЧНИКУ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОБІОТИКІВ

Наведені результати досліджень із встановлення впливу пробіотичних препаратів Лактокас та Пробіфід на мікрофлору травного тракту курчат-бройлерів. Встановили корекцію мікрофлори кишечнику птиці щодо збільшення нормофлори та зменшення умовно-патогенної мікрофлори. Штами, які використовуються у біотехнології пробіотиків характеризуються унікальним поєднанням високої антагоністичної дії до патогенних мікроорганізмів, високої імуномодулювальної, метаболічної активності, нешкідливості для макроорганізму і аутомікрофлори, високої стійкості до неcприятливих умов зовнішнього середовища.

Ключові слова: пробіотичні препарати, імуномодулювальні властивості, пробіотичні штами, мікрофлора кишечнику, лактобактерії, біфідобактерії, курчата-бройлери, мікроорганізм.

1. Антибактеріальні й імуномодулювальні властивості штамів лакто- та біфідобактерій за експериментальної стафілококової інфекції [Текст] / В.В. Мокрозуб, Л.М. Лазаренко, Л.П. Бабенко [та ін] // Біотехнологія. – 2012. – Т. 5, № 2. – С. 98–104.

2. Гарда С.О. Біотехнологічні аспекти аналізу мікрофлори сільськогосподарської птиці / С.О. Гарда, С.Г. Даниленко, Г.С. Литвинов // Biotechnologia Acta. – 2014. – Vol. 7, № 4. – С. 25–34.

3. Поиск штаммов бактерий родов Lactobacillus и Bifidobacterium, перспективных для создания пробиотиков [Текст]: / С.А. Старовойтова та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Біологія». – 2009. – Вип. 26. – С. 216–219.

4. Семен І.С. Перспективи застосування пробіотиків у птахівництві / І.С. Семен, І.Я. Коцюмбас, І.М. Кушнір // Наук.-техн. бюл. Ін-ту біології тварин і Держ. наук.-досл. контр. Ін-ту ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2006. – Вип. 7, № 1–2. – C. 24–30.

5. Changes in the composition of intestinal microflora of Japanese quail when using probiotic supplements / M.V. Kaminska, G.V. Kolysnik, U.V. Kulaj et al. // Naukovo-tehnichnyj bjuleten. – 2009. – Vol. 10 (2). – P. 270–274.

6. Effect of probiotic strains of lacto- and bifidobacteria on the activity of macrophages and other parameters of immunity in cases of staphylococcosis / V.V. Mokrozub, L.M. Lazarenko, L.P. Babenko et al. // Microb. G. – 2012. – Vol. 74, № 6. – P. 78–86.

7. Hoesl C.E. Review the probiotic approach / C.E Hoesl, J.E. Aitwein // Review An Alternative Treatment Option in Urology. – 2005. – Vol. 47. – P. 288–296.

8. Lactobacillus and Bifidobacterium influence on the indices of immune influence on the indices of immune response of the organism showed on experimental model / M.Ya. Spivak, V.S. Pidgorsky, L.M. Lazarenko et al. // Microbiology @ Biotechnology. – 2009. – № 1 (5). – P. 39–46.

9. Using yeast biomass correction microbocenosis animal bowels / G.V. Kolysnik, G.I. Nechaj, N.I. Boretskaya, S.V Gural // Tezisy dokladov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Respublika Belarus, Zholdino, 9–10 October 2008. – P. 280–281. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_melnychenko_ua.pdf287.59 КБ