Ви є тут

ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН АМАРАНТУ НА СКЛАД ЛІПІДІВ В ОРГАНІЗМІ ПЕРЕПЕЛІВ

Досліджували рівень загальних ліпідів та співвідношення їх окремих класів – фосфоліпідів, моно-, ді- та триацилгліцеролів, вільного та естерифікованого холестеролу, неестерифікованих жирних кислот у підшлунковій залозі перепелів 6–8-тижневого віку (період формування яйцекладки) за дії нітратів та згодовування комбікорму із додаванням насіння амаранту. Встановлено, що за тривалого нітратного впливу, порівняно з контрольною групою у тканинах підшлункової залози перепелів знижується вміст загальних ліпідів у 6-тижневому віці на 37,0 % (р<0,05) та 8-тижневому – на 22,7 % (р<0,05). При цьому спостерігаються зміни у співвідношенні окремих класів ліпідів. Зокрема, достовірно знижується вміст неестерифікованих жирних кислот у 6-тижневої птиці на 13,3 % (р<0,05) та 8-тижневої – на 12,4 % (р<0,05) порівняно з контролем. Використання у складі комбікорму насіння амаранту для годівлі перепелів на фоні нітратного навантаження коригує загальний вміст ліпідів до рівня контрольної групи. Відмічається підвищення вмісту загальних ліпідів порівняно з 2-ю групою у 6-тижневому віці в 2,0 рази (р<0,05), у 8-тижневому – в 2,2 раза (р<0,001) та порівняно із контрольною групою у 8-тижневому віці – в 1,5 раза (р<0,05). Поряд із цим знижується вміст моно- і діацилгліцеролів на 15,3–20,9 % (р<0,05), а рівень триацилгліцеролів зростає порівняно із контрольною групою на 45,5 % (P<0,05). Згодовування насіння амаранту перепелам призводить до підвищення вмісту естерифікованого холестеролу у підшлунковій залозі у 8-тижневому віці в 1,3 раза (р<0,05) порівняно з другою групою, порівняно з контролем їх вміст підвищується у 6–8-тижневої птиці на 20,9–36,7 % (р<0,05).

Ключові слова: фосфоліпіди, моноацилгліцероли, діацилгліцероли, триацилгліцероли, вільний холестерол, естери холестеролу, неестерифіковані жирні кислоти, підшлункова залоза, нітрати, перепела, амарант.

 

doi: 10.33245/2310-9289-2018-145-2-46-53

 

 1. Donaldson J., Madziva M.T., Erlwanger K.H. The effects of high-fat diets composed of different animal and vegetable fat sources on the health status and tissue lipid profiles of male Japanese quail. Asian-Australas J. Anim. Sci. 2017. May, 30(5). P. 700–711.
 2. Konieczka P., Barszcz M., Choct M., Smulikowska S. The interactive effect of dietary n-6: n-3 fatty acid ratio and vitamin E level on tissue lipid peroxidation, DNA damage in intestinal epithelial cells, and gut morphology in chickens of different ages. Poult. Sci. 2018. Jan 1, 97(1). P. 149–158.
 3. Цехмістренко С.І., Пономаренко Н.В. Склад ліпідів та їх пероксидне окислення у підшлунковій залозі перепелів за дії нітратів і у разі згодовування насіння амаранту. Укр. біохім. журн. 2013. Т. 85. № 2. С. 84–92.
 4. Seven P.T., Arslan A.S., Ozcelik M. Effects of propolis and royal jelly dietary supplementation on performance, egg characteristics, lipidperoxidation, antioxidant enzyme activity and mineral levels in Japanese Quail. European Poultry Science. 2016. V. 80. P. 138–145.
 5. Upadhaya S.D., Lee J.S., Jung K.J., Kim I.H. Influence of emulsifier blends having different hydrophilic-lipophilic balance value on growth performance, nutrient digestibility, serum lipid profiles, and meat quality of broilers. Poult. Sci. 2018. Jan 1, 97(1). P. 255–261.
 6. Gilliard C.N., Lam J.K., Cassel K.S., Park J.W., Schechter A.N., Piknova B. Effect of dietary nitrate levels on nitrate fluxes in rat skeletal muscle and liver. Nitric Oxide. 2018. Jan 29, 75. P. 1–7.
 7. Полищук В.Н., Цехмистренко С.И.,. Полищук С.А, Пономаренко Н.В. Инновационные подходы к рациональному использованию биогенных стимуляторов в страусоводстве. Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник научных трудов, Переяслав-Хмельницкий. 2018. Вып. 2(34). Ч. 3. С. 38–42.
 8. Ponomarenko N. Features of protein metabolism in quailʼs pancreatic glands in postnatal period of ontogenesis and under the influence of nitrate. Збірник наукових праць. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2015. № 2 (120). С. 45–48.
 9. Jariyahatthakij P., Chomtee B., Poeikhampha T., Loongyai W., Bunchasak C. Effects of adding methionine in low-protein diet and subsequently fed low-energy diet on productive performance, blood chemical profile, and lipid metabolism-related gene expression of broiler chickens. Poult Sci. 2018. March 5, 10. P. 34.
 10. Lv Z.P., Peng Y.Z., Zhang B.B., Fan H., Liu D., Guo Y.M. Glucose and lipid metabolism disorders in the chickens with dexamethasone-induced oxidative stress. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. (Berl). 2018. Apr, 102(2). P. 706–717.
 11. Рубан Г.В., Яковійчук О.В., Галько Т.І., Данченко О.О. Особливості антиоксидантного впливу вітаміну Е на окисні процеси у м’ясі гусей. Біологія тварин. 2017. Т. 19. № 3. С. 82–87.
 12. Villarreal M., Beatriz I.L. Amaranth: an andean crop with history, its feeding reassessment in America. Traditional foods: general and consumer aspects: Iseki-Food. 2016. P. 217–232.
 13. Srichuwong S., Curti D., Austin S., King R., Lamothe L., Gloria-Hernandez H. Physicochemical properties and starch digestibility of whole grain sorghums, millet, quinoa and amaranth flours, as affected by starch and non-starch constituents. Food Chem. 2017. Oct 15, 233. P. 1–10.
 14. Волкова Г.А., Ширшова Т.И., Бешлей И.В., Матистов Н.В., Уфимцев К.Г. Амарант (Amaranthus L.): Химический состав и перспективы интродукции на севере. Известия Коми научного центра УрО РАН. № 3 (31). Сыктывкар. 2017. С. 15–23.
 15. Као Тхи Хуе., Ханг Нгуен Тхи Минь., Тхань Ле Нгуен., Спиридович Е.В., Алексеева Е.И., Хунг Нгуен Ван. Изучение биохимического состава зерна амаранта (на основе сырья Вьетнама). Вестник АГТУ. 2015. № 1 (59). С. 12–18.
 16. Tang Y., Tsao R. Phytochemicals in quinoa and amaranth grains and their antioxidant, anti-inflammatory, and potential health beneficial effects: a review. Mol. Nutr. Food. Res. 2017. Jul, 61(7). P. 73–96.
 17. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике. Мн.: Беларусь, 2002. С. 143.
 18. Кейтс М. Техника липидологии. Выделение, анализ и идентификация липидов. М.: Мир, 1975. 322 с.
 19. Кресюн Н.В., Сон Г.О. Стан перекисного окисненя ліпідів і антирадикального захисту при експериментальному цукровому діабеті та його медикаментозної корекції. Досягнення біології та медицини. 2017. № 1. С. 4–9.
 20. Романович М.М., Куртяк Б.М., Брода Н.А., Матюха І.О. Інтенсивність процесів ПОЛ у курчат-бройлерів за на тлі вакцинації проти хвороби Гамборо та за дії дріжджів Saccharomices cerevisiae і пробіотика БПС-44. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2016. Т 18. № 3 (71). С. 79–82.
 21. Gutyj B.V., Hufriy D.F., Hunchak V.M. The influence of metisevit and metifen on the intensity of lipid per oxidation in the blood of bulls on nitrate load. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. 2016. T. 18. № 3–1(70). С. 67–70.
 22. Edwards T.M., Hamlin H.J., Freymiller H., Green S., Thurman J., Guillette L.J. Nitrate induces a type 1 diabetic profile in alligator hatchlings. Jr. Ecotoxicol. Environ. Saf. 2018. Jan, 147. P. 767–775.
 23. Сисолятін С.В., Хижняк С.В. Жирнокислотний склад загальних ліпідів печінки коропа (Cyprinus carpio L.) за умов штучного гіпобіозу. Доповіді національної академії наук України. 2017. № 8. С.102–105.
 24. Гопаненко О.О., Рівіс Й.Ф. Жирнокислотний склад фосфоліпідів і етерифікованого холестеролу плазми крові кролів за гострого аргінінового панкреатиту. Укр. біохім. журнал. 2015. Т. 87. № 2. С. 133–140.
 25. Lai W., Huang W., Dong B., Cao A., Zhang W., Li J., Wu H., Zhang L. Effects of dietary supplemental bile acids on performance, carcass characteristics, serum lipid metabolites and intestinal enzyme activities of broiler chickens. Poult. Sci. 2018. Jan 1, 97(1). P. 196–202.
 26. Onopchenko O.V., Kosiakova G.V., Klimashevsky V.M., Hula N.M. The effect of N-stearoylethanolamine on plasma lipid composition in rats with experimental insulin resistance. Укр. біохім. журнал. 2015. Т. 87. № 1. С. 46–54.
 27. Горбунов А.А. Інтенсифікація процесів ліпопероксидації як один із провідних патогенетичних механізмів ускладнень у хворих на хронічний панкреатит: залучення до патологічного процесу еритроцитів. Науковий вісник Ужгородського університету. 2016. Вип. 2 (54). С. 56–59.
 28. Turk G., Ceribasi A.O., Simsek U.G. Dietary rosemary oil alleviates heat stress-induced structural and functional damage through lipidperoxidation in the testes of growing Japanese Quail. Animal Reproduction Science. 2016. V. 164. P. 133–143.
 29. Velarde-Salcedo A.J., Regalado-Rentería E., Velarde-Salcedo R., Juárez-Flores B.I., Barrera-Pacheco A., González de Mejía E., Barba de la Rosa A.P. Consumption of Amaranth Induces the Accumulation of the Antioxidant Protein Paraoxonase/Arylesterase 1 and Modulates Dipeptidy l Peptidase IV Activity in Plasma of Streptozotocin-Induced Hyperglycemic Rats. J. Nutrigenet Nutrigenomics. 2018. Feb 20, 10 (5–6). P. 181–193.
 30. Lado M.B., Burini J., Rinaldi G., Añón M.C., Tironi V.A. Effects of the Dietary Addition of Amaranth (Amaranthus mantegazzianus) Protein Isolate on Antioxidant Status, Lipid Profiles and Blood Pressure of Rats. Plant. Foods Hum. Nutr. 2015. Dec, 70 (4). P. 371–379.

 

ДолученняРозмір
PDF icon ponomarenko_2_2018.pdf202.71 КБ