Ви є тут

ВПЛИВ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ «ЛІЗОЦИМ» НА РІСТ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ

На основі отриманих результатів досліджень встановлено, що застосування за відгодівлі свиней ферментного препарату «Лізоцим» позитивно позначається на продуктивності тварин, сприяє засвоєнню білкових сполук, підвищуючи тим самим поживну цінність корму.

Дослід проводили в господарстві ТОВ «Авангард-Д» Овідіопольського району Одеської області. Молодняку свиней з 120-денного віку і до 210-го дня згодовували ферментний препарат «Лізоцим» у вигляді добавки 1 % преміксу в співвідношенні 2 кг/т преміксу.

Пропонований спосіб годівлі молодняку свиней дозволяє збільшити інтенсивність росту і живу масу поросят на 5,3 %, знизити витрати корму на 1 кг приросту живої маси на 6,25 % за рахунок зростання засвоюваності поживних речовин раціону. Додавання ферментного препарату «Лізоцим» до комбікорму покращує коефіцієнти перетравності поживних речовин у молодняку свиней, що посилює їх ріст і дозволяє отримати у розрахунку на одну голову додатковий дохід на суму 204,8 грн.

Ключові слова: свині, продуктивність, премікс, годування, ферментний препарат «Лізоцим».

1. Годівля сільськогосподарських тварин / [Бомко В.С., Бабенко С.П., Москалик О.Ю. та ін.] – Вінниця: Нова книга, 2001. – 238 с.

2. Свеженцов А.І. Нормована годівля свиней / А.І. Свеженцов, Р.Й. Кравців, Я.І. Півторак. – Львів, 2005. – 385 с.

3. Годівля сільськогосподарських тварин / [Ібатуллін І.І., Мельничук Д.О., Богданов Г.О. та ін.]; за ред. І.І. Ібатулліна. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 612 с.

4. Гноєвий І.В. Годівля і відтворення поголів’я сільськогосподарських тварин в Україні / І.В. Гноєвий. – Харків, 2006. – 143 с.

5. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин / [Костенко В.М., Сироватко К.М., Панько В.В. та ін.] – Вінниця: РВВ ВДАУ, 2007. – 244 с.

6. Сучасні технології годівлі свиней: рекомендації / [Гетя А.А., Петриченко В.Ф., Тимченко В.Н. та ін.] – Полтава: Ін-т свинарства НААНУ, 2009. – 84 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_karunskiy_ua.pdf313.39 КБ