Ви є тут

ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ СЕРВІС-ПЕРІОДУ НА ПОКАЗНИКИ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ МОЛОЧНИХ КОРІВ

Вивчено показники молочної продуктивності (кількість дійних днів, надій за 305 днів, вміст жиру в молоці), господарського використання (тривалість життя, продуктивного використання, коефіцієнт господарського використання) та довічної продуктивності (кількість телят, довічний надій, молочний жир + молочний білок, надій у розрахунку на один день життя та один день лактації) 421 корови української чорно-рябої молочної породи. Подовження тривалості сервіс-періоду призводить до подовження кількості дійних днів, надою за 305 днів лактації та кількості молочного жиру. Краща довічна продуктивність та господарське використання характерні для корів із тривалістю сервіс-періоду 91–180 днів. Вплив тривалості сервіс-періоду на молочну продуктивність корів коливається в межах 6,2–35,7 %, господарське використання – 6,2–32,3 %, довічну продуктивність – 6,3–49,5 %.

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, сервіс-період, молочна продуктивність, господарське використання, довічна продуктивність.

1. Відтворювальна здатність чорно-рябих корів різного походження і генотипів в умовах українського Полісся / Пелехатий М.С., Шипота Н.М., Волківська З.О., Федоренко Т.В. // Розведення і генетика тварин: міжвід. наук. темат. зб. – К.: Аграрна наука, 1999. – Вип. 31–32. – С. 180–182.
2. Зубець М. В. Система племінної роботи як засіб виробництва при формуванні порід, що відповідають вимогам ринку / М. В. Зубець, С. Ю. Рубан // Розведення і генетика тварин: міжвід. наук. темат. зб. – К.: Аграрна наука, 2010. – Вип. 44. – С. 3–10.
3. Інформаційно-аналітичний портал про молоко і молочне скотарство // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.milkua.info/uk/news/7243/.
4. Chapman А.В. Length of Service Period in Relation to Productive and Reproductive Efficiency in Dairy Cows / A.B. Chapman, L.E. Casida // J. of Anim. Sci. – 1936. – P. 66−70.
5. Gogoi D.N. First lactation performance of Jersey, Red Sindhi and their F1 crosses under the farm conditions of Assam / D.N. Gogoi, R.N. Goswami, D. Das // Indian J. Anim. Sci. – 1993. – Vol. 63 (5). – P. 569–572.
6. Krzyzewski J. Influence of calving interval length in HF cows on milk yield, its composition and some reproduction traits / J. Krzyzewski, N. Strzatkowska, Z. Reklewski // Med. Weter. – 2004. – Vol. 60, № 1. – P. 76–79.
7. Productive and reproductive performance of Holstein-Friesian cows in Pakistan / A. Sattar, R.H. Mirza, A.A.K. Niazi, M. Latif // Pakistan Vet. J. – 2005. – Vol. 25 (2). – P. 75–81.
8. Schmidt G.H. Principles of dairy science / G.H. Schmidt, L.D. Van Vleck. – W.H. Freman and Co, San Francisco, 1974. – 181 p.
ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_stavecka.pdf313.91 КБ