Ви є тут

ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ ЖИВИХ ДРІЖДЖІВ ДІЙНИМ КОРОВАМ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МОЛОКА

Споживання дійними коровами значної кількості концентрованих кормів, особливо у період ранньої лактації (роздій), сприяє зниженню кислотності у рубці, що зумовлює погіршення процесів травлення та розвиток різних патологій, зокрема ацидозу. Включення до складу раціону високопродуктивних дійних корів живих дріжджів сприяє нормалізації рубцевого травлення, що зумовлює підвищення продуктивності та покращення здоров’я цих тварин. Разом з тим, певних змін зазнає і молоко, яке в подальшому використовують для виробництва великої кількості молочної продукції.

У ході науково-господарського досліду було з’ясовано, що за згодовування живих дріжджів Levucell SC та ActiSaf Sc-47 дійним коровам упродовж всієї лактації вміст жиру в молоці підвищувався відповідно на 2,9 та 2,4 % за майже незмінної концентрації білка та молочного цукру. Це впливало на густину молока, однак її підвищення не було статистично значущим. Кислотність молока корів, що споживали зазначені пробіотичні препарати, залишалася незмінною.

Досить суттєвими були зміни бактеріального обсіменіння молока. Так, за споживання препарату Levucell SC цей показник знижувався на 3,1 %, а кормової добавки ActiSaf Sc-47 – на 4,0 %.

Найбільших змін зазнав вміст соматичних клітин у молоці корів. Використання в годівлі тварин живих дріжджів Levucell SC та ActiSaf Sc-47 зумовлювало зниження цього показника на 29 % (Р<0,001), що свідчить про покращення стану молочної залози та відсутність у ній запального процесу.

Ключові слова: корова, живі дріжджі, молоко, Levucell SC, ActiSaf Sc-47, продуктивність.

 

doi: 10.33245/2310-9289-2018-145-2-32-37

 

 1. Alsaied Alnaimy Mostafa Habeeb. Importance of Yeast in Ruminants Feeding on Production and Reproduction. Ecology and Evolutionary Biology. 2017. Vol. 2. № 4. Р. 49–58.
 2. Direct-Fed Microbial: Beneficial Applications, Modes of Action and Prospects as a Safe Tool for Enhancing Ruminant Production and Safeguarding Health. Review Article. / Khan R.U. et al. International Journal of Pharmacology. 2016. Vol. 12. № 3. P. 220–231. DOI: 10.3923/ijp.2016.220.231.
 3. Effect of supplementing dairy cows with live yeasts cells and dried brewer’s yeasts on milk chemical composition, somatic cell count and blood biochemical indices / Kuczaj М. et al. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. 2014. Vol. 17. № 3. URL: http://www.ejpau.media.pl/volume17/issue3/art-06.html (last accessed: 10.11.2018)
 4. Effects of yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) on prepartum intake and postpartum intake and milk production of Jersey cows / Dann H.M. et al. Journal of Dairy Science. 2000. Vol. 83. P. 123–127. DOI: 10.3168/jds.S0022-0302(00)74863-6.
 5. Degirmencioglu T., Ozcan T., Ozbilgin S., Senturk S. Effects of yeast culture addition (Saccharomyces cerevisiae) to Anatolian water buffalo diets on milk composition and somatic cell count. Mljekarstvo. 2013. Vol. 63. № 1. P. 42–48.
 6. Maamouri O., Selmi H., M’hamdi N. Effects of Yeast (Saccharomyces Cerevisiae) Feed Supplement on Milk Production and its Composition in Tunisian Holstein Friesian Cows. Scientia Agriculturae Bohemica. 2014. Vol. 45. P. 170–174. DOI: 10.2478/sab-2014-0104.
 7. The effects of live yeast supplementation to dairy cows during the hot season on production, feed efficiency, and digestibility / Moallem U. et al. Journal of Dairy Science. 2009. Vol. 92. № 1. P. 343–351. DOI: 10.3168/jds.2007-0839.
 8. The nutritive value of live yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) and its effect on milk yield, milk composition and some blood parameters of dairy cows / Yalсіn S. et al. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 2011. Vol. 24. № 10. P. 1377–1385. DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2011.11060.
 9. Turney A., Clay A., Waldron L. The effect of feeding Levucell SС rumen specific live yeast on feed intake and weight gain performance of calves during weaning. Journal of Applied Animal Nutrition. 2017. Vol. 5. URL:https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-applied-animal-nutrit... (last accessed: 10.11.2018). DOI:10.1017/jan.2017.1.
 10. Yeast supplementation alters the performance and health status of receiving cattle / Finck D. et al. The Professional Animal Scientists. 2014. Vol. 30. P. 333–341. DOI: 10.15232/S1080-7446(15)30125-X
 11. Yildiz E., Todorov N. The Comparison of the Main Protein Sources for Dairy Cows. A Review. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2014 Vol. 20. P. 428–446.
 12. Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В., Безпалько А.В. Вплив дріжджових культур на молочну продуктивність, уміст жиру і білка в молоці корів. Вісник аграрної науки. 2013. №10. С. 28–32.
 13. Лебедев П.Т., Усович А.Т. Методы исследования кормов, органов и тканей животных. Москва : Агропромиздат, 1985. 352 с.
 14. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва : Колос, 1969. 254 с.
 15. Ромоданова В.О., Костенко Т.П. Лабораторний практикум з технохімічного контролю підприємств молочної промисловості: навч. посіб. Київ : НУХТ, 2003. 168 с.
 16. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби / Богданов Г.О. та ін. Житомир : ПП «Рута», 2012. 860 с.
 17. Титарьова О. Захист для корів. The Ukrainian Farmer. 2017. №4. С. 164–165.
 18. Тихомирова Н.А. Технология и организация производства молока и молочных продуктов. Москва : ДеЛи Принт, 2007. 506 с.

 

ДолученняРозмір
PDF icon panianchuk_2_2018.pdf185.26 КБ