Ви є тут

ВПЛИВ ЗМІШАНОЛІГАНДНОГО КОМПЛЕКСУ КОБАЛЬТУ НА ПОКАЗНИКИ КРОВІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ НІМЕЦЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Отримані дані під час науково-господарського досліду свідчать, що Кобальт із змішанолігандного його комплек-су краще засвоюється організмом високопродуктивних корів, ніж з неорганічних його сполук, і дещо покращує показники крові.

Встановлено, що менші дози змішанолігандного комплексу Кобальту краще впливають на кількість еритроцитів, абсолютна величина яких була більша на 0,08–0,73 Т/л у корів, де поповнювали нестачу у Кобальті на 85, 70, 55 і 40 % до норми порівняно з контрольною групою, де нестача у Кобальті була поповнена на 100 %, що у відсотковому відношенні складає 1–8,8 %. При цьому у дослідних корів відзначено суттєве зростання ступеня насичення еритроцитів гемоглобіном. За цим гематологічним критерієм тварини 2-ї дослідної групи переважають корів 1-ї кон-трольної групи на 5,7 г/л або 5,1 %, 3-ї – на 11,4 г/л або 10,1 %, 4-ї – на 7,9 г/л або 7,0 % і 5-ї – на 8,4 г/л або 7,55 %, різниця між групами є вірогідною (Р<0,01). Концентрація загального білка в крові дійних корів дослідних груп зростає щодо контролю на 1,4–4,7 г/л. У відсотках різниця дорівнює 1,79–6 % і відповідно до даних статистики є вірогідною (Р<0,01) для 3-ї і 4-ї дослідних груп порівняно з 1-ю контрольною групою.

Ключові слова: високопродуктивні корови, премікс, мікроелементи, сірчанокислі солі мікроелементів Купруму, Цинку, Мангану, змішанолігандний комплекс Кобальту, білок, альбуміни, глобуліни.ІБ

1. Гноєвий В. І. Кормова база для цілорічної однотипної годівлі корів / В. І. Гноєвий // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16–18 вересня 2003 р. – Львів, 2003. – С. 111−115.

2. Комбіновані силоси як основа однотипних раціонів дійниx корів / В. І. Гноєвий, О. М. Ільченко, І. В. Гноєвий, З. М. Познякова // Наук. техн. бюл. ІТ УААН. – Харків, 2004. – № 86. − С. 35−38.

3. Кальницкий Б. Д. Рекомендации по минеральному питанию телок, нетелей, коров / Б. Д. Кальницкий, С. Г. Кузнецов, О. В. Харитонова // Зоотехния. – 1991. – № 9. – С. 29–33.

4. Скрынёв Н. И. Нормативные материалы по планированию кормовой базы для молочного скота с учетом качества кормов / Н. И. Скрынёв. – Горки: УО «Могилёвский ГУЦПКАР», 2003. – 12 с.

5. Шкурко Т. П. Продуктивні, технологічні і відтворні якості голштинської худоби у степовій зоні України в процесі акліматизації / Т. П. Шкурко // Наук.-техн. бюл. / Інститут тваринництва. – Харків, 2003. − № 84. − С. 160–163.

6. Шкурко В. П. Продуктивне використання голштинських корів різних ліній / В. П. Шкурко // Тваринництво України. − 2009. − № 10. − С. 13−15.

7. Effect of prepartum dry matter intake in liver triglyceride concentration and early lactation / S. J. Bertics, R. R. Grummer, C. Gadornia-Valino, E.E. Stoddart // J. Dairy Sci. – 1992. – Vol. 75. – P. 1914–1922.

8. Effect of energy and protein density of prepartum diets on fat and protein metabolism of dairy cattle in the periparturient period / M. J. Vande Haar, G. Yousif, B.K. Sharme [et al.] // J. Dairy Sci. – 1999. – Vol. 82. – P. 1282–1295.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_smetanina_ua.pdf320.19 КБ