Ви є тут

ВПЛИВ ЗМІШАНОЛІГАНДНОГО КОМПЛЕКСУ КУПРУМУ НА БАЛАНС НІТРОГЕНУ В ОРГАНІЗМІ ПОРОСЯТ

Викладено теоретичні і експериментальні матеріали обґрунтування доцільності використання змішанолігандного комплексу Купруму у годівлі поросят-сисунів до 28-добового віку.

Дослідженнями встановлено, що введення підсисним поросятам змішанолігандного комплексу Купруму сприяє підвищенню кількості засвоєного Нітрогену, що свідчить про інтенсивніший ріст м’язової тканини в організмі поросят дослідних груп. Оптимальними дозами введення змішанолігандного комплексу Купруму до раціонів молодняку свиней великої білої породи є 2,72 г/т комбікорму, ландрас – 5,45 г/т і три- та чотирипородних гібридів відповідно – 10,9 г/т комбікорму.

Ключові слова: молодняк свиней, раціони, продуктивність, комбікорм, жива маса, баланс Нітрогену.

 1. Беденко А. Органические микроэлементы в современном животноводстве / А. Беденко // Комбикорма. – 2008. – № 6. – С. 87–88.
 2. Вплив наноаквахелатів металів на підсисних поросят / В. Борисевич, Б. Борисевич, О. Петренко [та ін.] // Тваринництво України. – 2008. – № 12. – С. 33–34.
 3. Гемовит-плюс как источник микроэлементов для супоросных свиноматок и поросят / [Г. М. Прокофьева,
  Д. В. Пчельников, В. Н. Клюева, В. А. Бабич]  // Зоотехния. – 2009. – № 1. – С. 13–15.
 4. Герасимов В. І. Свинарство і технологія виробництва свинини // Технологія вирощування племінного і ремонтного молодняку / [В.І. Герасимов, Л.М. Цицюрський, за ред. В.І. Герасимова] – Х.: Еспада, 2003. – С. 246–255.
 5. Зуев О.Е. Использование хелатов для повышения усвоения минеральных веществ в организме свиней /
  О.Е. Зуев // Зоотехния. – 2009. – № 3. – С. 17–18.
 6. Свеженцов А. И. Особенности белкового (аминокислотного) обмена в организме молодняка свиней при скармливании комбикормов с органическим селеном и рыбной кормовой добавкой / А. И. Свеженцов, В. В. Жайворонок // Зерновые продукты и комбикорма. – 2006. ‒ № 4.‒ С.46‒48.
 7. Хелатные соединения меди для поросят / А. Яхин, В. Надеев, Н. Карпова [и др.] // Комбикорма. – 2009. – № 1. – С. 66.
ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_bomko_ua.pdf301.77 КБ