Ви є тут

ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІОТИЧНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ «ПРОПІГплв» У РАЦІОНАХ СВИНОМАТОК

В основу проведення досліджень покладено завдання оптимізації нормованої годівлі поросних свиноматок за рахунок використання в складі раціону кормової добавки «ПРОПІГплв» виробництва Інтернешнел Пробіотик Компані, Словаччина, яка отримала технічні умови і дозвіл на використання в Україні.

Проведені дослідження показали, що оптимальною дозою кормової добавки «ПРОПІГплв» в раціонах поросних свиноматок, яка позитивно вплинула на показники обміну поживних речовин в організмі тварин, а також динаміку живої маси за період поросності є 4-5 г на голову.

Ключові слова: поросні свиноматки, кормова добавка «ПРОПІГплв», раціон, живлення, поживність, засвоюваність, жива маса, баланс.

 1. Деталізовані норми годівлі сільськогосподарських тварин: довідник/ [М.Т. Ноздрін, М.М. Карпусь, В.Ф. Каравашенко та ін.]; за редакції М.Т. Ноздріна. – К.: Урожай, 1991. – 344 с.
 2. Карнаух Э.В. Пробиотики в коррекции кишечного микробиоценоза / Э.В. Карнаух, А.Н. Базалеева // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наук. праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганський державний медичний університет. – К., Луганськ, 2013. – Випуск 1(115). – С. 204-215.
 3. Стратегические аспекты конструирования будущего / [Лахтин В. М., Афанасьев С. С., Алешкин В. А. и др.] // Вестник Российской АМН. – 2008. – №2. – С. 33-45.
 4. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных / [Калашкиков А.П., Клейменов В.И., Бака-
  нов В.Р. и др.]. – М.: Агропромиздат, 2003. – 352 с.
 5. Підгорський В. С. Пробіотики на основі молочнокислих бактерій – сучасний стан і перспективи / В. С. Підгорський, Н. К. Коваленко // Матеріали міжнародної наукової конференції. – Тернопіль, 20-22 травня 2004. – С. 3-7.
 6. Пробиотики и пребиотики. Всемирная гастроэнтерологическая организация (практические рекомендации). – 2008. –  24 с.
 7. Тараканов М.А. Механизм действия пробиотиков на микрофлору пищеварительного тракта и организм животного / М.А. Тараканов // Ветеринария. – 2000. – №5. – С. 32-33.
 8. Mechanisms of Probiosis and Prebiosis: Considerations for Enhanced Functional Foods /  Delphine M.A. Sauliner, Jennifer K. Spinler, Glenn R. Gibson et al. // NIH Public Accens Author Manuscript. – 2009. – 20 (2). – P. 135-141.
 9. Silvia Wilson Gratz. Probiotics and gut health: A special focus on liver diseases / Silvia Wilson Gratz, Hannu Mykkanen, Hani S El-Nesami // Worid Journal of Gastroenterology. – 2010. – 16 (4). – P. 403-410.
ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_bogdan_ua.pdf323.51 КБ