Ви є тут

ЧАСТОТА ВІДВІДУВАННЯ ДОЇЛЬНОГО РОБОТА КОРОВАМИ РІЗНОГО ВІКУ В ЛАКТАЦІЯХ ТА РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗА УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО ДОЇННЯ

За умов добровільного доїння досліджено частоту відвідування доїльного робота коровами голштинської породи різного віку у лактаціях та рівня молочної продуктивності. Впродовж доби за умов роботизованого доїння частота спорожнення молочної залози залежить від розвитку та рівня молочної продуктивності. Встановлено, що тварини з нижчим рівнем надоїв мають недостатньо розвинену молочну залозу, що потребує для оптимізації її функціонування зростання частоти спорожнення.

Ключові слова: голштинська порода, частота відвідування, доїльний робот, продуктивність, система добровільного доїння.

1. Батир Р.Ю. Вплив кратності доїння на продуктивність корів / Р.Ю. Батир // Ефективне тваринництво. – 2014. – № 2. – С. 24–27.

2. Миронова. Т.А. Интродукция роботизированных систем доения в молочном скотоводстве / Т.А. Миронова // Зоотехния. – 2015. – № 2. – С. 24–25.

3. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н.А. Плохинский. – М.: Колос, 1969. – 256 с.

4. Фененко А.І. Напрями технологічного і технічного відтворення індустріальних ферм з виробництва молока / А.І. Фененко, С.П. Москаленко, Р.Б. Кудринецький // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 5. – С. 48–52.

5. De Koning, C. J.A. M. Automatic milking / C. J.A. M. De Koning // A common practice on dairy farm. Pros. First North American Conference on Precision Dairy Management. – Toronto, Canada, 2010. – P. 52–67.

6. Rodenburg J. 10 Most Freguently Asked Questions About Robotic Milking of Dairy Cows, Dairy Cattele Production Systems Program Leat/OMAFRA, Ontario, 2010. – P. 27–29.

7. Automatic milking systems [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cowtime.com.au/edit/ QuickNotes/QUICKNOTE_5.8_VERSION_3.PDF.

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_bryuhachova_ua.pdf284.21 КБ