Ви є тут

ЕТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЙНИХ КОРІВ РІЗНОЇ ВГОДОВАНОСТІ В УМОВАХ РОБОТИЗОВАНОЇ ФЕРМИ

Наведено результати досліджень кормової поведінки корів української чорно-рябої молочної породи різної вгодованості за умов роботизованої технології доїння. Аналіз стада показав, що добовий надій від кожної корови становив 27 кг, а кратність доїнь за добу – 2,9 разів. Середній інтервал між двома послідовними доїннями становив 8,3 год з коливаннями від 5,2 до 12,7 год. Досліджено, що корови в середньому витрачали 53,04 % тривалості доби на відпочинок у положенні лежачи, 17,55 % – на поїдання кормосуміші, 2,12 % – на доїння. У корів з середньою вгодованістю і найвищими добовими надоями молока тривалість споживання кормів – найвища. Пік кормової активності припадав на вранішній і післяобідній термін доби – після роздавання кормосумішей. Встановлена залежність кормової активності від продуктивності та вгодованості тварин.

Ключові слова: кормова поведінка, вгодованість, продуктивність, боксове утримання, добровільне доїння, доїльний робот, кормова станція, кормосуміш.

1. Борщ О.В. Особливості доїння корів на роботизованій установці / О.В. Борщ // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2014. – № 2 (112). – С. 131–135.

2. Гулсен Я. Сигналы коров: практическое руководство по менеджменту в молочном животноводстве / Я. Гулсен. – М., 2013. – 95 с.

3. Козырь В.С. Современные проблемы животноводства / В.С. Козырь // Курс лекций (Методическое пособие для студентов биотехнологического факультета). – Днепропетровск, 2009. – С. 147–148.

4. Підпала Т.В. Етологічна оцінка придатності молочної худоби до інтенсивної технології / Т.В. Підпала, С.Є. Ясевін // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2012. – Вип. 7 (90). – С. 70–74.

5. Naomi A. The Feeding Behavior of Dairy Cows: Considerations to Improve Cow Welfare and Productivity / A. Naomi // Tri-State Dairy Nutrition Conference: Department of Animal Sciences The Ohio State University. – 2007. – P. 29–42.

6. Provolo G. Daily and seasonal patterns of lying and standing behaviour of dairy cows in a frestall barn / G. Provolo, E. Riva // Innovation Technology to Empower Safety, Health and Welfare in Agriculture and Agro-food Systems: International Conference. – 2008. – P. 1–8.

7. Рубан С.Ю. Організація нормованої годівлі в молочному скотарстві / С.Ю. Рубан, М.В. Василевський. – К., 2015. – 136 с.

8. Ribeiro Filho H.M. Foraging behavior and ruminal fermentation of dairy cows grazing ryegrass pasture alone or with white clover / H.M. Ribeiro Filho // Pesquisa Agropecuária Brasileira. – 2012. – Vol. 47. – P. 458–465.

9. Керсанюк Ю. Роботизоване доїння корів: окупність інвестицій / Ю. Керсанюк // Агробізнес сьогодні. – 2015. – № 17 (312). – С. 48–52.

10. Бондарь А.А. Методические рекомендации по изучению и использованию показателей поведения молочного скота при совершенствовании технологии содержания / А.А. Бондарь. – Харьков: Институт животноводства УААН, 1989. – 30 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_borshch_ua.pdf306.97 КБ