Ви є тут

Формування господарсько корисних ознак у корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів за капа-казеїном

Досліджено вплив генотипу за капа-казеїном на формування господарсько корисних ознак великої рогатої худоби української чорно-рябої молочної породи. Проведено генотипування 25 голів великої рогатої худоби української чорно-рябої молочної породи, що належать Племінному заводу Державного підприємства «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН». Визначення поліморфізму гена капа-казеїну проводили в генетичній лабораторії Інституту фізіології ім. Богомольця НАН за допомогою молекулярно-біологічного аналізу розпізнавання алелів методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у реальному часі. Для оцінювання господарсько-корисних ознак використовували електронну базу даних СУМС «Орсек». Уміст складників молока визначали у лабораторії Сумського національного аграрного університету на обладнанні Ultrasonic milk analyzer Master Classic. Встановлено, що тварини майже за всіма показниками молочної продуктивності відповідали стандарту породи. Між тваринами різних генотипів виявлено відмінності за окремими господарсько-корисними ознаками. Водночас у різні періоди та за різними ознаками вона сильно варіювала і в окремих була статистично значущою. Генотип за капа-казеїном не мав статистично значущого впливу на показники живої маси в усі досліджувані періоди. Тварини з генотипом АА переважали за цією ознакою тварин інших генотипів. Заразом тварини всіх досліджених генотипів майже у всі вікові періоди переважали стандарт породи. За результатами оцінювання відтворної здатності тварин встановлено, що найменший вік першого осіменіння характерний для тварин з генотипом АА, а найвищий – з генотипом ВВ. Вік першого осіменіння у тварин з генотипом АА був меншим від середнього значення стада. Водночас жива маса цих тварин була найбільшою та вищою за середні показники стада. Середня тривалість сервіс-періоду стада становила 130 діб. Найменшою вона була у тварин з гомозиготним генотипом ВВ (Р<0,05). Відповідно тривалість міжотельного періоду та значення коефіцієнту відтворної здатності найменшими були у гомозиготних (ВВ) тварин (Р<0,05). Рівень середніх надоїв тварин з бажаним генотипом (ВВ) був нижчим за середній надій тварин з іншими дослідженими генотипами. Вони також поступалися середньому показнику стада. Водночас рівень надоїв тварин усіх генотипів був вищим за стандарт породи. Встановлено, що за середнім вмістом жиру в молоці тварини гомозиготних генотипів АА та ВВ дещо переважали тварин з гетерозиготним генотипом АВ. За вмістом білка достовірно переважали тварини з генотипом ВВ (р<0,05). Позитивним є відповідність стандарту породи за вмістом жиру в молоці, а за вмістом білка стандарту відповідали лише гомозиготні (ВВ) тварини. За вмістом сухої речовини, сухого знежиреного молочного залишку, казеїну перевагу мали тварини з гомозиготним генотипом ВВ. За вмістом лактози перевагу мали тварини з генотипом АА. Доведено, що формування стад з генотипом ВВ за капа-казеїном не матиме негативного достовірного впливу на господарсько корисні ознаки тварин.

Ключові слова: генотип, капа-казеїн, жива маса, відтворна здатність, молочна продуктивність.

 1. Гааль Э., Медьеши Г., Верецкей. Л. Электрофорез в разделении биологических макромолекул. М.: Мир, 1982. 446 с.
 2. Шкурко Т. П., Іванов О. І., Іванов І. А., Оцінка молочної продуктивності первісток голштинської породи за геном капа-казеїну. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Дніпропетровська, 2017. № 3. С. 56–59.
 3. Породные особенности аллельного профиля генов, контролирующих молочную продуктивность крупного рогатого скота/ М. И. Селионова и др. Агрозоотехника. 2019. №2 (1). С. 1–12. DOI:10.15838/alt.2019.2.1.3
 4. Milk protein fractions strongly affect the patterns of coagulation, curd firming, and syneresis/N. Amalfitano et al. J. Dairy Sci. 2018. Vol. 102. P. 2903– 2917. DOI:10.3168/jds.2018-15524
 5. Anggraenia A., Sumantrib C., Farajallahc A., Andreasd E. Kappa-Casein Genotypic Frequencies in Holstein-Friesian Dairy Ca le in West Java Province. Media Peternakan. 2010. Vol. 33 (2). Р. 61–67.
 6. Genetic polymorphism of the kappa-casein gene in Brazilian cattle/ A. Azevedo et al. Genetics and Molecular Research. 2008. Vol. 7 (3). P. 623–630.
 7. Bezdíček J. Allele and genotype frequencies of milkprotein kappa-casein (CSN3) in artifical insemination bulls of czech fleckvieh and holstein breed. Sborník mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v brně. 2007. Vol. 5, Р. 17–22.
 8. Bonfatti V., Chiarot G., Carnier P. Glycosylation of k-casein: Genetic and nongenetic variation and effects on rennet coagulation properties of milk. J. Dairy Sci. 2014. Vol. 97. Р. 1961–1969. DOI:10.3168/ jds.2013-7418
 9. Botaro B., Vinícius Y., Simões C. Effect of the kappa-casein gene polymorphism, breed and seasonality on physicochemical characteristics, composition and stability of bovine milk. Revista Brasileira de Zootecnia. 2009. Vol. 38 (12). P. 2447– 2454. DOI:10.1590/S1516-35982009001200022
 10. Genetic polymorphism and association of kappa-casein gene with milk production traits among Frieswal (HF × Sahiwal) cross breed of Indian origin/R. Deb et al. Journal of Veterinary Research, Shiraz University IJVR. 2014. Vol. 15 (4). P. 406–408.
 11. DNA-based identification of novel bovine casein gene variants/J. Gallinat et al. J. Dairy Sci. January. 2013. Vol. 96 (1). P. 699–709. DOI:10.3168/ jds.2012-5908
 12. Effects of breed and casein genetic variants on protein profile in milk from Swedish Red, Danish Holstein, and Danish Jersey cows/F. Gustavsson et al. J. Dairy Sci. 2013. Vol. 97. P. 3866–3877. DOI:10.3168/jds.2013-7312
 13. Factors influencing chymosin-induced gelation of milk from individual dairy cows: Major effects of casein micelle size and calcium/F. Gustavsson et al. International Dairy Journal, 2014. Vol. 39(1). Р. 201–208.
 14. Effects of milk protein variants on the protein composition of bovine milk/ J. M. L. Heck et al. Journal of Dairy Science. 2019. Vol. 92(3). P. 1192–1202. DOI:10.3168/jds.2008-1208
 15. Kaminski S., Figiel L. Kappa-casein genotyping of Polish Black-and-White HolsteinFriesian bulls by polymeraze chain reaction. Genetica Polonica. 1993. Vol. 34. P. 65–72.
 16. Klauzinska M., Siadkowska E., Grochowska R. Polymorphism of molecular-genetic systems in the Polish red cattle. Tsitol Genet. 2001. Vol. 35 (1). P. 58–60.
 17. Lateef Y. M., Hamad R. Effect of mutation site of k-casein gene on protein quantity, composition, and other milk constituents in Holstein cows. J. Pharm. Sci. 2019. Vol. 11(2). P. 398–401.
 18. Leveziel H., Metenier L., Mahe M. Identification of the two common alleles of the bovine k-casein locus by the RFLP technicue, using the enzyme Hind III. Genet. Sel. Evol. 1988. Vol. 20. 247 p.
 19. Frelich Joint effects of CSN3 and LGB genes on milkqulity and coagulation properties in Czech Fleckvieh/J. Matějíček et al. Czech J. Anim. Sci. 2008. Vol. 53(6). P. 246–252.
 20. Association of HindIII-polymorphism in kappa-casein gene with milk, fat and protein yield in holstein cattle/M. Miluchová et al. Acta Biochimica Polonica. 2018. Vol. 65 (No 3). P. 403–407. DOI:10.18388/abp.2017_2313.
 21. Molee A., Poompramun C., Mernkrathoke Р. Effect of casein genes - beta-LGB, DGAT1, GH, and LHR - on milk production and milk composition traits in crossbred Holsteins. Genetics and Molecular Research. 2015. Vol. 14. № 1. Р. 2561–2571.
 22. Pinder S. J., Perry B. N., Skidmore C. J. Analysis of polymorphism in the bovine casein genes by use of polymerase chain reaction. Anim. Genet. 1991. Vol. 22. P. 11–20.
 23. Poulsen N., Glantz M., Rosengaard N., Paulsson M., Larsen L. Comparison of milk protein composition and rennet coagulation properties in native Swedish dairy cow breeds and high-yielding Swedish Red cows. J. Dairy Sci. Vol. 100. P. 8722– 8734. DOI:10.3168/jds.2017-12920
 24. Sitkowska B., Neja W. Wiśniewska E. Relations between kappa-casein polymorphism (CSN3) and milk performance traits in heifer cows. Journal of Central European Agriculture. 2008. Vol. No 4. Р. 641–644.
 25. Zambrano B., Cabrera E., Portilla S. Galindo R. Kappa casein genotypes and curd yield in Holstein cows. Rev Colomb Cienc Pecu. 2010. Vol. 23. Р. 422–428.
 26. Potential influence of κ-casein and β-lactoglobulin genes in genetic association studies of milk quality traits/ J. Zepeda-Batista et al. Asian Australasian Journal of Animal Sciences.2017. Vol. 30 (12). Р. 1684–1688. DOI:10.5713/ajas.16.0481
ДолученняРозмір
PDF icon ladyka_1_2022.pdf479.6 КБ