Ви є тут

ГЕНЕТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ В СТАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА КОМПЛЕКСОМ ГЕНІВ

У стаді української червоно-рябої молочної породи великої рогатої худоби ДП ДГ «Христинівське» досліджено поліморфізм за генами капа-казеїну, бета-лактоглобуліну, соматотропіну, тиреоглобуліну, гіпофізарно-специфічного фактора транскрипції, лептину. Вивчено розподіл частот за досліджуваними генами. Проведений селекційно-генетичний моніторинг дозволив сформувати перспективні напрями розвитку скотарства в господарстві. Встановлено достовірну різницю за надоєм у різних генотипів за геном k-Cn. У інших випадках достовірної різниці не встановлено, проте виявлені тенденції дозволили встановити бажані полігенні генотипи. Отже, на підставі результатів аналізу показників молочної продуктивності корів різних генотипів пропонується бажаний комплексний генотип тварин української червоно-рябої молочної породи за досліджуваними генами.

Ключові слова: генетичний моніторинг, частота алеля, капа-казеїн, бета-лактоглобулін, соматотропін, лептин, тиреоглобулін.

1. Denicourt, D. Detection of bovine K-casein genomic variants by the polymerase chain reaction method / D. Denicourt, M. Sabour, A. McAlister // Animal Genetics. – 1990. – Vol. 21. – P. 215–216.

2. Schaar, J. Effect of genetic variants of kappa-casein and beta-lactoglobulin on cheese-making / J. Schaar, B. Hansson,
H. Pettersson // J. Dairy Res. – 1985. – Vol. 52. – P. 429–437.

3. Kaminski, S. Kappa-casein genotyping of Polish Black-and-White x Holstein-Friesian bulls by polymerize chain reaction / S. Kaminski, L. Figiel // Genetica Polonica. – 1993. – Vol. 34. – P. 65–72.

4. Зиновьева, Н.А. Использование молекулярно-генетической информации в животноводстве / Н.А. Зиновьева, Л.К. Эрнст // Достижения в генетике, селекции и воспроизводстве сельскохозяйственных животных: материалы междунар. наук. конф. – СПб: ВНИИГРЖ, 2009. – Ч. 2. – С. 3–7.

5. The TG5 thyroglobulin gene test for a marbling quantitative trait loci evaluated in feedlot cattle / W.J. Barendse,
R. Bunch, M. Thomas [et al.] // Austr. J. Exp. Agricult. – 2004. – Vol. 44. – P. 66.

ДолученняРозмір
PDF icon kopylov.pdf289.32 КБ