Ви є тут

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ПОЖИВНІСТЬ СІНАЖУ ІЗ СУМІШІ ТРИТИКАЛЕ З ВИКОЮ

Проведено дослідження з вивчення хімічного складу та поживності сінажу із суміші тритикале з викою. Встановлено оптимальні співвідношення компонентів за використання тритикале в суміші з викою на сінаж, які забезпечують максимальний вихід поживних речовин з одиниці площі.

Змішані посіви тритикале з викою містять протеїну й каротину в 1,5–2,0, фосфору і кальцію в 1,5–3 рази більше, а клітковини на 10–20 % менше, ніж у чистому тритикале. У разі збільшення співвідношення тритикале до вики спостерігається деяке зниження рівня протеїну й каротину. Найбільш якісний сінаж отримують за співвідношення тритикале до вики 50:50 та 60:40 %. Ці суміші містять максимальну кількість перетравного протеїну, що припадає на один кілограм корму.

У злаково-виковому сінажі вологістю 50–53 % бродильні процеси відбувалися інтенсивніше. У кормі накопичувалось 70–71 % молочної, 28–29 % оцтової, 0,21–0,24 % масляної кислот. Наразі активність знижується.

Вважаю, що наведені дані щодо якісної характеристики та поживності сумішки тритикалево-викового сінажу дають змогу стверджувати, що цей корм може бути використаний в годівлі великої рогатої худоби.

Ключові слова: тритикале, вика, суміш, поживність, співвідношення.

1. Гноєвий І. В. Годівля і відтворення поголів’я сільськогосподарських тварин в Україні: моногр. / І. В. Гноєвий. – Харків: Контур, 2006. – 400 с.

2. Годівля високопродуктивних корів: посіб. / В. І. Гноєвий, В. О. Головко, О. К. Трішен, І. В. Гноєвий. – Харків: Прапор, 2009. – 368 с.

3. Пріоритетні злаково-бобові сумішки на силос і зерносінаж / В. І. Гноєвий, О. М. Ільченко, І. В. Гноєвий, Ю. О. Роздайбеда // Корми і кормовиробництво. – Вінниця: Ін-т кормів УААН, 2006. – Вип. 57. – С. 116–123.

4. Калінчук В. А. Система кормовиробництва в Одеській області / В. А. Калінчук, А. А. Дуднік, П. В. Матровицький. – Одеса: Маяк, 1988. – С. 79–81.

5. Совершенствование технологии заготовки сочных кормов (сенажа и силоса). – М.: ВАСХНИЛ, 1980. – 37 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_kotets_ua.pdf303.38 КБ