Ви є тут

ОЦІНЮВАННЯ М’ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ МОЛОДНЯКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ РІЗНОЇ ЖИВОЇ МАСИ ЗА СИСТЕМАМИ EUROP ТА JMGA

Проведено оцінювання продуктивності бичків української чорно-рябої молочної породи з різною фактичною живою масою перед забоєм за системами EUROP та JMGA. Встановлено, що з підвищенням фактичної живої маси бичків перед забоєм конформація туш підвищується нерівномірно. Найвищий бал за цією ознакою 9,7 (R+) встановлено за маси тварин від 401 до 450 кг, найменший 7,6 (R-) – від 350 до 400 кг. Оцінювання м’язової тканини збільшується за кольоровою шкалою від 5,0 до 5,8 балів та жирової від 4,7 до 5,3 балів.

Ключові слова: фактична жива маса, конформація туш, мармуровість найдовшого м’яза спини (m. longissimus dorsi), підшкірний жир, площа “м’язового вічка”.

1. Убойные показатели и качество туш симментальских бычков Брединского мясного типа / М.Д. Кадышева, С.Д. Нурписов, С.Ш. Туржанов [и др.] // Зоотехния. – 2014. – № 7. – С. 27–29.

2. Крук О.П. Вплив віку забою бичків української м’ясної породи на їх м’ясну продуктивність / О.П. Крук, А.М. Угнівенко // Науковий вісник НУБіП України. Серія “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. – К., 2015. – Вип. 205. – С. 237–302.

3. М’ясна промисловість. Продукти забою тварин. Терміни та визначення: ДСТУ 3938–99. [Чинний від 2000. – 07 – 01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2000. – 61 с. – (Національний стандарт України).

4. Мясо. Говядина высококачественная. Технические условия: ГОСТ 55445–2013. [Чинний від 2014. – 07 – 01]. – М.: Стандартинформ, 2013. – 11 c. – (Национальный стандарт Российской Федерации).

5. Олійник С. Що втрачає тваринництво України за відсутності запровадженої ідеології ICAR / С. Олійник, С. Скловська // Тваринництво України. – 2013. – № 9. – С. 2–5.

6. Угнівенко А.М. Морфологічний склад туш бичків української м’ясної породи / А.М. Угнівенко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Тваринництво”. – Суми, 2015. – Вип. 2 (27). – С. 149–151.

7. Commission of the European Communities 1982. Commission of the European Communities (Beef Carcass Classification) Regulations. Council Regulations 1358/80, 1208/81, 1202/82. Commission Regulations 2930/81, 563/82, 1557/82. Commission of the European Communities, Brussels.

8. Effect of weight at slaughter and breed on beef intramuscular lipid classes and fatty acid profile / G. Indurain, M.J. Beriain, M.V. Sarries [et al.] // Animal. – 2010. – Vol. 4, № 10. – Р. 1771–1780.

9. JMGA. Beef carcass grading standart / Japan meat grading association. – Tokyo, 2000.

10. Modern intensive dairy beef production systems in Russia / G.P. Legoshin, E.S. Afanasyeva, O.N. Mogilenetz [et al.] // Modern Applied Science. – 2014. – Vol. 8, № 6. – P. 170–177.

11. Pattersona D.C. The effects of plane of nutrition and slaughter weight on the performance and carcass composition of continental beef bulls given high forage diets / D.C. Patterson, C.A. Moore, R.W.J. Steen // Animal Science. – 1994. – Vol. 58, № 1. – Р. 41–47.

12. Електронний ресурс. – Режим доступу: msucares.com/pubs/publications/p2522.pdf‎.

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_kruk_ua.pdf278.8 КБ