Ви є тут

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КОРОПОВИХ ВИДІВ РИБ В ПОЛІКУЛЬТУРІ ДЛЯ НАГУЛЬНИХ СТАВОВИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

 

Проведений аналіз технології вирощування коропових видів риб в нагульних ставах фермерського господарства «Рибовод»  за  дворічним  циклом.  Визначені  гідрохімічні  та  гідробіологічні  умови  водойм господарства.  Запропонована оптимізована технологія вирощування  коропа з рослиноїдними  видами риб  в полікультурі із скороченням періоду отримання товарної рибної продукції з двох до одного року. 
Розроблені рекомендації можуть використовуватись на фермерських нагульних ставових господарствах, які займаються  вирощуванням  коропових  видів  риб.  Впровадження  розробленого  комплексу  заходів дає  можливість  підвищити економічну ефективність виробництва із збільшенням рентабельності до 45 %. 
Ключові  слова:  нагульні  стави, фермерське  господарство,  короп,  гібрид  товстолобика,  білий  амур,  природна кормова  база,  морфометричні  показники,  однорічний  цикл  вирощування,  дворічний  цикл вирощування,  економічна ефективність.

1. Шерман І.М. Технологія виробництва продукції рибництва/ І.М. Шерман, В.Г. Рилов. – К.: Вища освіта, 2005. – 351 с. 
2. Коваленко В.О. Шляхи оптимізації та прогнозування вирощування коропових видів риб в умовах Півдня України/ В.О. Коваленко, Ю.М. Воліченко, І.М. Шерман// Рибогосподарська наука України. – 2014. – №2. – С. 46–54. 
3.  Коба  С.А.  Живлення  та  ріст  цьоголіток  коропа  за  спрямованого  формування  природної  кормової  бази/ С.А. Коба, Т.В. Григоренко, С.А. Кражан// Рибогосподарська наука України. – 2013. – №1. – С. 38–44. 
4. Pillay T.V.R. Aquaculture: principles and practices / T.V.R. Pillay, M.N. Kutty // Blackwell Publishing, 2005. – 624 p. 
5. Bogeruk A. Technologies in aquaculture: Theory and practice / A. Bogeruk // Linking Tradition and Technology. Highest Quality for the Consumer – AQUA-2006, Abstracts. – Florence, Italy, 2006. – P. 89. 
6. Bogeruk A. Modern status and perspectives of aquaculture development in Russia / A. Bogeruk // LinkingTradition and Technology. Highest Quality for the Consumer – AQUA-2006, Abstracts. – Florence, Italy, 2006. – P. 90. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_bekh_ua.pdf290.73 КБ