Ви є тут

ПРЕПАРАТ ДРІЖДЖОВОГО ПОХОДЖЕННЯ НуПРО В РАЦІОНАХ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ

Наведені показники збереженості, інтенсивності росту, конверсії корму та забійних і м’ясних якостей курчат-бройлерів за згодовування препарату НуПро (нуклеопротеїну) у складі комбікорму з масовою часткою 1, 2, 3 і 4 %, на основі чого була встановлена оптимальна доза препарату – 20 кг/т. Водночас, вивчено вплив різних термінів згодовування комбікорму з оптимальною дозою препарату НуПро на досліджувані показники. За комплексною оцінкою отриманих результатів, оптимальним і найбільш ефективним терміном згодовування препарату НуПро курчатам-бройлерам є 14 днів стартового періоду їх вирощування.

Ключові слова: курчата-бройлери, продуктивність, дози, період згодовування.

1. Свеженцов А.И. Нетрадиционные кормовые добавки для животных птицы / А.И. Свеженцов, В.Н. Коробко. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 2004. – 296 с.

2. Кислюк С.М. Как подобрать добавки для повышения эффективности усвоения корма / С.М. Кислюк // Материалы II Междун. науч.-практ. конф. по зооветеринарному бизнесу. – Ялта, 2003. – С. 13–15.

3. Лемешева М.М. Создание и использование комплексных кормовых добавок (МУК-1 и МУК-2) для интенсивно растущей птицы / М.М. Лемешева // Материалы II Междунар. науч.-практ. конф. по зооветеринарному бизнесу. – Ялта, 2003. – С. 8–9.

4. Околелова Т.М. Препарат Форми в комбикормах для бройлеров / Т.М. Околелова, А.С. Кузнєцов, В.С. Савченко // Ефективне птахівництво. – 2010. – № 4. – С. 37–39.

5. Рева А. Больше мяса – больше денег / А. Рева // Рекламный проспект компании «Оллтек-Украина»: фокус на птицеводство. – 2009. –№3. – С. 1–2.

6. Достоєвський П.П. Антибактеріальний препарат БІО-МОС / П.П. Достоєвський // Здоров’я тварин і ліки. –2007. – №9. – С. 2–3.

7. Юрек Крук. Эффективность применения НуПро в Польше / Крук Юрек // Фокус на птицеводство. –2009. –№3. – С. 2.

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_bilkevych_ua.pdf334.33 КБ