Ви є тут

ПРОДУКТИВНІ ТА ВІДТВОРНІ ОЗНАКИ КОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХНЬОЇ ВГОДОВАНОСТІ ПЕРЕД ОТЕЛЕННЯМ

В умовах безприв'язного утримання й доїння на роботизованих установках на коровах української чорно-рябої молочної породи досліджено вплив вгодованості перед отеленням на продуктивні, відтворні якості та ріст приплоду. Встановлено, що як низький (менше 3-х балів) так і високий (більше 4-х балів) рівень вгодованості тварин у передродовий період негативно впливає на характер перебігу пологів. У корів з високим рівнем вгодованості збільшується тривалість сервіс-періоду, зменшується продуктивність за перші 180 днів лактації. Їхні лактаційні криві характеризуються нижчим рівнем і піком, порівняно з кривими корів з нижчою вгодованістю. Падіння рівня вгодованості на початку лактації більш різке у корів, які мали високий рівень вгодованості перед отеленням. На ріст приплоду рівень вгодованості корів суттєво не вплинув.

Ключові слова: вгодованість, продуктивність, лактаційні криві, відтворення, ріст приплоду, отелення.

1. Дубін А.М. Вгодованість молочних корів та її вплив на продуктивність і відтворну здатність / А.М. Дубін // Теория и практика племенного дела в животноводстве. – Харьков, 1996. – С. 83.

2. Grainger C. Effect of body condition at calving and level of feeding in early lactation on milk production of dairy cows / C. Grainger, G.D. Wilhelms, A.A. McGowan // Australian Journal of Experimental Agriculture and Animal Husbandry. –1982. – Vol. 22. – P. 9–17.

3. Body condition score and its association with dairy cow productivity, health, and welfare / J.R. Roch [et al.] // Journal of Dairy Science. – 2009. – Vol.92. – P. 5769–5801.

4. A body condition scoring chart for Holstein dairy cows / A.J. Edmonson [et al.] // Journal of Dairy Science. – 1989. – Vol. 72. – P. 68–78.

5. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби: [монографія] / За ред. В.М. Кандиби, І.І. Ібатуліна, В.І. Костенка. – Житомир: ПП «Рута», 2012. – 860 с.

6. Більченко Г. Вплив годівлі на відтворення стада / Г. Більченко // Агроексперт (Україна). – 2011. – № 11 (40). –
С. 91–95.

7. Stockdale C. Body condition at calving and the performance of dairy cows in early lactation under Australian conditions: a review / C. Stockdale // Australian Journal of Experimental Agriculture. – 2001. – Vol. 41. – P. 823–824.

8. Hutjens M.F. Feed additives / M.F. Hutjens // Veterinary Clinics North America. Food Animal Practice. – 1991. –
Vol. 7. – P. 525.

9. Berry D.P. Phenotypic profiles for body weight, body condition score, energy intake, and energy balance across different parities and concentrate feeding levels / D.P. Berry, R.F. Veerkamp, P. Dillon // Livestock Science Journal. – 2006. –
Vol. 104. – P. 1–12.

10. Berry D.P. Body condition score and fertility – more than just a feeling. / D.P. Berry, J.R. Roche, M.P. Coffey // British Society of Animal Science, Cambridge University Press, Cambridge, UK. – 2008. – P. 107–118.

11. Evaluation of protocols to synchronize estrus and ovulation in seasonal calving pasture – based dairy production systems / M.M. Herlihy, D.P. Berry, M.A. Crow [et al.] // Journal of Dairy Science. – 2011. – Vol. 94. – P. 4488–4501.

ДолученняРозмір
PDF icon borsch.pdf383.94 КБ