Ви є тут

ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ КОРМОВИХ ДОБАВОК

Розглядається вплив комплексного згодовування пробіотику Протекто-актив і ферментного препарату Мацераза на продуктивні якості молодняку свиней впродовж досліду. Встановлено, що найвищі прирости одержали від тварин 3-ї групи за згодовування пробіотику Протекто-актив з першої доби і упродовж 120 діб основного періоду досліду та ферментного препарату Мацераза, який починали додавати до раціону на 61-у добу. Середньодобові прирости цих свиней становили 599 г, що на 13,7 % (р<0,001) вище приростів тварин контрольної групи. У свиней 2-ї дослідної групи, яким згодовували протекто-актив упродовж 120 діб, прирости становили 558 г, що на 5,9 % вище від контролю.
У тварин 4 та 5-ї дослідних груп, яким до кормосуміші додавали Протекто-актив з першої доби досліду і упродовж 120 діб, а Мацеразу – відповідно із 31 та 1-ї доби основного періоду досліду, середньодобові прирости становили 590 та 582 г відповідно, або на 11,9 (р<0,01) та 10,3 % (р<0,01) вище за прирости свиней контрольної групи.

Ключові слова: молодняк свиней, раціони, пробіотик Протекто-актив, ферментний препарат Мацераза, продуктивність, комбікорм, середньодобові прирости.

1. Бойко Н.В. Альтернатива кормовым антибиотикам / Н.В. Бойко, А.К. Карганян, А.И. Петенко // Ефективні корми і годівля. – 2006. – № 2. – С. 4–9.

2. Неживенко В. Пробіол – нове ім’я на ринку пробіотиків в Україні / В. Неживенко // Тваринництво України. – 2007. – № 1. – С. 36–38.

3. Преображенский С.Н. Фармакодинамические основы и перспективы применения ферментных препаратов в животноводстве / С.Н. Преображенский // Ветеринария сельскохозяйственных животных. – 2006. – № 1. – С. 71–75. 

4. Biernasiak J. The effect of a new probiotic preparation on the performance and faecal microflora of broiler chickens / J. Biernasiak, K. Slizewska // Vet. Med. – 2009. – Vol. 54, № 11. – P. 525–531.

ДолученняРозмір
PDF icon chernyavskiy.pdf293.47 КБ