Ви є тут

ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ПОЛІАКРИЛАМІДУ ТА МІНЕРАЛЬНО-ВІТАМІННИХ ДОБАВОК

Досліджено вплив згодовування поліакриламіду (ПА) та мінерально-вітамінних добавок (МВД) на відтворні та продуктивні якості поросних свиноматок, а також ріст і життєздатність молодняку свиней, одержаних від них. У раціони маток дослідних (2‒4) груп вводили поліакриламід і мінерально-вітамінні добавки з урахуванням фактичної наявності мінеральних елементів і вітамінів у кормах і потреб тварин у них. Маткам 2-ї групи згодовували поліакриламід із розрахунку 0,5 г на 1 кг живої маси; 3-ї групи МВД у таких кількостях (мг): сірчанокислого заліза 200, вуглекислої міді 15, цинку 84, кобальту 3, хлористого марганцю 69, іодистого калію (стабілізованого)
170 мкг, вітамінів А 2,8 тис. ІО, D 736 ІО, В1 1,4 мг, В2 8,4 мкг на голову за добу; 4-ї групи поліакриламід і мінерально-вітамінні добавки у зазначених вище кількостях. Згодовування ПА і МВД здійснювали упродовж 60 днів і за 10 днів до опоросу припиняли.

Дослідження на молодняку свиней проводили у 2 етапи: зрівнювальний період (25 днів) – раціони поросят контрольної та дослідних груп однакові; основний період (150 днів) – тварин контрольної групи годували стандартними комбікормами, а дослідним давали додатково ПА і МВД.

За використання у раціонах поросних свиноматок і молодняку свиней, отриманих від них, зазначених вище добавок спостерігали збільшення виходу життєздатних поросят, підвищення імунітету тварин за рахунок збільшення гама-глобулінів у білках крові, зростання середньодобових приростів живої маси на 23,3 % у період вирощування і відгодівлі свиней, краще використання кормів тваринами.

Ключові слова: свиноматки, поросята, поліакриламід, мінеральні елементи, вітаміни, жива маса, альбуміни, глобуліни, дорощування, відгодівля, витрати кормів, забійний вихід.

 

doi: 10.33245/2310-9289-2019-147-1-111-117

 1. Бондаренко В. В. Показники якості свинини при згодовуванні БВМД «Мінактивіт».Аграрна наука та харчові технології: збірник наукових праць. Серія: Годівля тварин та технологія кормів. Вінниця: ВНАУ, 2016. С. 15–21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anxt_2016_2_5
 2. Бурлака В. А. Вплив нетрадиційних мінеральних добавок на якість свинини. Тваринництво України. 2012. №9. С. 32–35.
 3. Бурлака В. А. Природні алюмосилікати: нетрадиційні, екологічно чисті мінеральні добавки в годівлі свиней. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія Сільськогосподарські науки. Вінниця, 2011. С. 6–9. URL:http://ir.znau.edu.ua/ handle/123456789/5785
 4. Вербельчук Т.В. Обмін азотуі мінеральних елементів в організмі молодняку свиней при використанні окремих нетрадиційних кормових добавок.Вісник Сумського національного аграрного університету. Суми, 2012. С.110–114. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_tvar_2012_12_34
 5. Котляр О.С. БМВД на базі біомаси вермикультури в годівлі поросят на дорощуванні та ремонтних свинок. Вісник Харківського національного аграрного університету.Харків, 2016. С. 181–189. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/pzvm_2016_32%281%29__26
 6. Мажиловська К. Р. Відгодівельні показники свиней при згодовуванні їм нового мінерального преміксу. Аграрний вісник Причорномор’я. Сільськогосподарські науки. Миколаїв, 2014. С.31–35.URL:http://nbuv.gov.ua/ UJRN/nvan_2013_6_36
 7. Морфологія органів і тканин новонароджених поросят, отриманих від свиноматок, яким згодовували мінерально-вітамінні добавки / Л. П. Горальський та ін. Вісник ЖНАЕУ. 2010. № 2. С. 106–113. URL:http://ir.znau.edu.ua/ handle/123456789/85
 8. Овсієнко М. А. Нова вуглеводно-мінерально-вітамінна добавка в годівлі відлучених поросят. Вісник аграрної науки. 2014. №1. С. 72–74. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2014_1_19
 9. Походня Г. С. Инновационные технологии использования нетрадиционных кормов при производстве сельскохозяйственной продукции. ВісникХарківського національного аграрного університету.Харків, 2015. С. 166–173. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/pzvm_2015_31%281%29__23
 10. Савчук І. М. Питома активність 137Cs у свинині залежно від різних доз сапоніту в раціоні. Агроекологічний журнал. 2016. № 4. С. 117–121. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrog_2016_4_19
 11. Ткачик Л. В.Актуальність застосування кормових добавок на основі Омега-3 жирних кислот у раціонах годівлі свиней.Науковий вісник НУБіП. Київ, 2015. С. 139–145. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_vet_2015_221_29
 12. Токарчук Т. С. Некоторые показатели липидного обмена в сыворотке крови поросят, которым вводили нанопрепараты витамина Е, цинка, железа и германия. Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины": научно-практический журнал. Витебск, 2017. Т. 53. вып. 4. С. 61–64.URL:http://repo.vsavm.by/handle/123456789/3282
 13. Юлевич О. І. Залежність інтенсивності росту помісних поросят різних строків відлучення від рівня годівлі. Аграрний вісник Причорномор’я. Сільськогосподарські науки. Миколаїв, 2013. С. 143–150.URL:http://nbuv.gov.ua/ UJRN/vanp_2013_2_24
 14. WoyengoT. A., Beltranena E., Zijlstra R.T.Controlling feed cost by including alternative ingredients into pig diets: A review. Journal of animal sciensce.2015. V. 92. I. 4. P.1293–1305.Doi:http:/doi: 10.2527/jas.2013-7169
 15. Bissonnette N., Jiang X. R., Matte J. J. Effect of a post-weaning diet supplemented with functional feed additives on ileal transcriptome activity and serum cytokines in piglets challenged with lipopolysaccharide. Veterinary immunology end immunopathology. 2014. V. 182. P. 136–149.Doi: http:/doi: 10.1016/j.vetimm.2016.10.004
 16. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва: Колос, 1969. 254 с.
ДолученняРозмір
PDF icon kuzmenko_1_2019.pdf (52)467.6 КБ