Ви є тут

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОДУКТУ – МІЄЛОПЕПТИДІВ – У ТВАРИННИЦТВІ

Вплив технологічних стрес-факторів є причиною розвитку набутих імунодефіцитів у молодняку сільськогосподарських тварин. Розроблено біотехнологічний спосіб отримання екзогенного імуномодулятора, – препарату Мобес, діючою основою якого є низькомолекулярні пептиди, виділені із кісткового мозку тварин, та біологічно активні речовини. Дворазове введення препарату в дозі 0,01 мл/кг живої маси з інтервалом 12–14 днів сприяє активації еритро- та лімфопоезу, підвищує показники клітинних та гуморальних факторів резистентності, активує процеси метаболізму. Активація показників імунобіологічної реактивності позитивно відображалась на продуктивності тварин. Встановлено, що збереженість телят в контрольній і першій дослідній групах становила 90 %, а в другій – 100 %. Середньодобові прирости живої маси у молодняку першої дослідної групи були на 74,30 г (11,56 %), а у телят другої – на 44,54 г (6,9 %) вищими порівняно з контрольними аналогами.

Ключові слова: біотехнологія, стрес, імунодефіцити, резистентність, клітини, еритроцити, лейкоцити, імуномодулятори, активація, продуктивність, збереженість, телята.

1. Bohn R. Teaching Animal Welfare in Federal Republic of Germany / R. Bohn // Instruction Sosiety for Animal Hygien. – Newsletter, 2000. – № 5. – P. 2–5; № 6. – P. 3–8.

2. Vitamin E / P.M. Brenley, I. Elmadfa, A. Kofotos [et al]. // Sci Food Adric. – 2000. – Vol. 80. – P. 913–938.

3. Вторичные иммунодефициты у телят и способы их коррекции / П.Н. Сисягин, Г.Р. Реджепова, З.Я. Косорлукова [и др.] // Научные основы профилактики и лечения инф., инваз. и незараз. болезней с.-х. животных. – Н. Новгород, 2004. – С. 161–166.

4. Zow vitamin E in diet reduses resistonce of dithead seabream guveniles Fish shellfish / D. Monter, Z. Fort, Z. Rabana
[et al.] // Immynol. – 2001. – Vol. 11, № 6. – P. 473–490.

5. Kolacz R. Higiena I dobrostan zwierat gospodarckich / R. Kolacz, Z. Dobrzanski. – WAR: Wroclaw, 2006. – 537 s.

6. Иммунный статус, принципы его оценки и коррекции иммунных нарушений / [Передерий В.Г., Земсков А.М., Бычкова Н.Г., Земсков В.М.]. – К., 1995. – 210 с.

7. Kolacz R. Wymogi dobostanu w chowie drobiu / R. Kolacz, Z. Dobrzanski // Higiena i dobrostan zwierat gospodarckich. – AWR: Wroclaw, 2006. – S. 156–169.

8. Чумаченко В.Ю. Хвороби імунної системи у тварин. Імунітет. Механізми та фактори, що зумовлюють його стан / В.Ю. Чумаченко, В.В. Чумаченко // Ветеринарна медицина України. – 2008. – № 10. – С. 19–21.

9. Чумаченко В.Е. Методические рекомендации по определению естественной резистентности у сельскохозяйственных животных для ветеринарных специалистов / В.Е. Чумаченко. – К., 1992. – 86 с.

ДолученняРозмір
PDF icon malyna.pdf324.16 КБ