Ви є тут

УСПАДКУВАННЯ ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ ЗА НАДОЄМ КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД

Наведені результати досліджень щодо особливостей форм успадкування племінної цінності корів голштинської та української чорно-рябої молочної порід за надоєм залежно від величини племінної цінності батьківських особин. Встановлено, що основною формою успадкування племінної цінності за надоєм є проміжна, частка якої становить 45,3–50 %.

Частота домінування матерів за надоєм становить 23–23,7 %, домінування батька – 9,7–12,9 %, понаддомінування – 0,9–1,2 %, регресії – 16,4–16,9 %. Племінна цінність батьків переважає племінну цінність матерів за всіх форм успадкування, що свідчить про більш жорсткий відбір серед бугаїв-плідників.

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна та голштинська породи, форми успадкування, племінна цінність, молочна продуктивність.

1. Басовский Н.З. Популяционная генетика в селекции молочного скота / Н.З. Басовский. – М.: Колос, 1983. – 256 с.

2. Ганчев М.М. Раннє прогнозування продуктивних якостей первісток як метод раціонального використання генофонду тварин / М.М. Ганчев, М.Ф. Бойко, Г.П. Бондаренко // Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб. – 2001. – № 34. – С. 157–158.

3. Колышкина Н.С. Пути повышения эффективности селекции / Н.С. Колышкина, Э.И. Бибикова, М.И. Боев // Животноводство. – 1976. – № 5. – С. 18–21.

4. Полупан Ю.П. Проблеми консолідації різних селекційних груп тварин / Ю.П. Полупан // Вісник аграрної науки. – 2001. – № 12. – С. 42–46.

5. Рудик І.А. Генетичний потенціал української чорно-рябої молочної породи / І.А. Рудик, М.З. Басовський,
О.Д. Бірюкова // Вісник аграрної науки. – 2004. – № 6. – С. 24–27.

6. Рудик І.А. Особливості успадкування племінної цінності за надоєм молока у корів при формуванні високопродуктивних стад молочної худоби / І.А. Рудик, Ю.М. Сотніченко // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2004. – Вип. 28. – С. 81–84.

7. Рудик І.А. Форми успадкування племінної цінності бугаїв-плідників / І.А. Рудик // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: зб. наук. праць. – Біла Церква, 1997. – Вип. 2, ч. 1. – С. 212–216.

8. Hamoen F. Type Classification in the Netherlanders / F. Hamoen. – Roual Dutch Cattle Syndicate. Arnhem, H: PB nummers 96-1512 ANPB.25 Yuli 2006. – 7 p.

9. Hensen L.B. Consequences of selection for milk yield from a geneticists viewpoint / L.B. Hensen // J. Dairy Sci. – 2007. – Vol. 83, № 5. – P. 1145–1150.

10. Ovesen V. Economic optimization of the breeding structure within a dualpurpose cattle population / V. Ovesen // Acta. Ajr. Sci. – 1997. – Vol. 24, № 3. – P. 247–259. 

ДолученняРозмір
PDF icon babenko.pdf409.04 КБ