Ви є тут

ВГОДОВАНІСТЬ, ПРОДУКТИВНІ ТА ВІДТВОРНІ ФУНКЦІЇ КОРІВ РІЗНИХ ЛАКТАЦІЙ ЗА БЕЗПРИВ’ЯЗНО-БОКСОВОГО УТРИМАННЯ

Наведено результати досліджень щодо вгодованості, продуктивності та відтворних функцій корів української чорно-рябої молочної породи різних лактацій в умовах безприв’язно-боксового утримання та доїння на установці «Карусель». Встановлено, що технологія безприв’язно-боксового утримання з виділенням первісток в окрему групу забезпечує вищий рівень вгодованості корів-первісток порівняно з коровами 2-ї лактації. При цьому лактаційні криві первісток за високого рівня індексів постійності лактації характеризуються вищим піком і меншим індексом падіння надою.

Ключові слова: корови, вгодованість, лактація, продуктивність, відтворення.

1. Body condition score and its association with dairy cow productivity, health, and welfare /J.R. Roch [et al.] // Journal of Dairy Science. – 2009. – Vol. 92. – Р. 5769–5801.

2. Negative influence of high maternal milk production before and after conception on offspring survival and milk production in dairy cattle / D.P. Berry [et al.] // Journal of Dairy Science. – 2008. – Vol. 9. – Р. 329–337.

3. Association between body condition score and live weight in pasture-based Holstein-Friesian dairy cows / D.P. Berry [et al.] // Journal of DairyScience. – 2006. – Vol. 73. – Р. 487–491.

4. A body conditions coring chart for Holstein dairycows / Edmonson A.J. [et al.] //Journal of Dairy Science. – 1989. – Vol. 72. – P. 68–78.

5. Йоганссон И. Вымя и молочная продуктивность: руководство по розведению животных / И. Йоганссон; пер. с нем. Х.Ф. Кушнера. – М.: Сельхозгиз, 1963. – Т. 2. – С. 213–253.

6. Сакса Е.И. Влияние бычков черно-пестрой породы различного происхождения на характер лактационной кривой у коров дочерей: сб. трудов ВНИИРГЖ «Методы повышения генетического потенциала в молочном скотоводстве» / Е.И. Сакса. – Л., 1985. – С. 110–117.

7. Катмаков П.С. Оценка лактационной деятельности коров / П.С. Катмаков, В.П. Гавриленко, Н.П. Катмакова // Зоотехния. – 2004. – № 7. – С. 22–24.

8. Племінна робота: довідник / М.З. Басовський, В.П. Буркат, М.В. Зубець та ін. – К.: Ассоціація «Україна», 1995. – 430 с.

9. Методи оцінки адаптаційної здатності тварин / [Сірацький Й.З., Меркушин А.І., Костенко А.І., Данилків Я.Н.]. – К.: Аграрна наука, 2005. – С. 75–77.

10. Винничук Д.Т. Оценка создаваемых типов и пород крупного рогатого скота на Украине / Д.Т. Винничук [и др.]. – К., 1991. – 186 с.

11. Технологія виробництва молока і яловичини / [В.І. Костенко, Й.З. Сірацький, Ю.Д. Рубан та ін.] / За заг. ред. В.І. Костенка. ‒ К.: Аграрнаосвіта, 2010. ‒ С. 101–107.

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_borshch_ua.pdf373.47 КБ