Ви є тут

ВІТАМІН Е ЯК ІНГІБІТОР ОКИСНОГО ПСУВАННЯ М’ЯСА ГУСЕЙ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ

Досліджено вплив вітаміну Е за різних способів його застосування на вміст продуктів ліпопероксидації та активність ендогенних антиоксидантів у м’ясі гусей під час його зберігання (-18˚С). Для зберігання використано зразки м’яса від 3-х груп гусей. Контрольні зразки отримано від гусей, відгодованих на стандартному раціоні. М’ясо І дослідного зразка  – від гусей, раціон яких з 42- до 63-ї доби відрізнявся від раціону гусей контрольної групи вдвічі більшим (40 мг/кг) умістом вітаміну Е. М’ясо ІІ дослідного зразка отримано від гусей контрольної групи шляхом поверхневої обробки зразка розчином вітаміну Е (в розрахунку 100 мкг/г м’яса) безпосередньо перед закладанням його на зберігання. Термін зберігання м’яса становив 210 діб. Встановлено, що інтенсивне накопичення вторинних продуктів ліпопероксидації (ТБКАП) у м’ясі гусей розпочалося з 90-ї доби. Збільшення вдвічі вмісту вітаміну Е в раціоні гусей сприяло зниженню вмісту  ТБКАП  у м’ясі І дослідного зразка порівняно з контрольним (на 27,6 %, p ≤ 0,05) наприкінці досліду. Додавання вітаміну Е до раціону гусей сприяло стабілізації антиоксидантного пулу в їхньому м’ясі, що підтверджується в 1,88 раза нижчим рівнем ТБКАП за ініціації пероксидного окиснення  Fe2+ і на 36,0 % (p ≤ 0,05) більшим коефіцієнтом антиоксидантної активності на 210-ту добу. Наприкінці досліду вміст вітаміну Е в І дослідному зразку на 41,7 % (p ≤ 0,01) вищий за контроль, β-каротину  – на 15,0 % (p ≤ 0,05), а вітаміну А – на рівні контрольного зразка.  Обробка гусятини розчином вітаміну Е також забезпечує достовірне гальмування процесів пероксидного окиснення впродовж першої половини досліду. Втім наприкінці досліду вміст ТБКАП у ІІ дослідному зразку м’яса досягає рівня, відповідного контрольному показнику. Зі 120-ї доби розпочалося більш інтенсивне витрачання ендогенних антиоксидантів, свідченням чого є зниження коефіцієнта антиоксидантної активності у м’ясі цього дослідного зразка до рівня контрольного на 210-ту добу. М’ясо цього зразка відрізняється від контрольного вірогідно вищим умістом β-каротину (на  13,5 %, p ≤ 0,05). Отже, для отримання пролонгованого позитивного ефекту під час низькотемпературного зберігання м’яса більш доцільним є додавання вітаміну Е до раціону гусей у передзабійному періоді.

Ключові слова: гуси, зберігання м’яса, продукти ліпопероксидації, антиоксидантна активність, вітаміни Е, А, β-каротин.

1. Цехмістренко С.І., Цехмістренко О.С. Біохімія м’яса та м’ясопродуктів: навч. посібник. Біла Церква, 2014. 192 с.

2. Янчева М., Пешук Л., Дроменко Е. Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса і м’ясних продуктів: навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2017. 304 с.

3. Клименко М.М., Віннікова Л.Г., Береза І.Г., Гончаров Г.І. Технологія м’яса та м’ясних продуктів: підручник. Київ: Вища освіта, 2006. 640 с.

4. Estévez M. Oxidative damage to poultry: from farm to fork. Poult Sci. 2015. Vol. 94(6). P. 1368–78. Doi: https: //doi.org/10.3382/ps/pev094.

5. Proteomic approach to characterize biochemistry of meat quality defects/ Schilling M.W., et al. Meat Sci. 2017. Vol. 132. P. 131–138. Doi: https: //doi.org/10.1016/j.meatsci.2017. 04.018.

6. Дмитриева М.А., Розанев Э.Г. Качество мяса и свободные радикалы. Мясная индустрия, 2006. № 12. C. 52–54.

7. Баль-Прилипко Л.В., Мельничук С.Д., Лоханська В.Й., Слободянюк Н.М. Окисне псування харчових продуктів і методи контролю якісних показників тваринних жирів: навч.-метод. посібник. Київ, 2011. 130 с.

8. Can we improve the nutritional quality of meat? / Scollan N.D., et al.  Proc Nutr Soc. 2017. Vol. 76(4). P. 603–618. Doi: https: //doi.org/10.1017/S0029665117001112.

9. Гунчак А.В., Ратич І.Б., Андреєва Л.В. Роль вітаміну Е в живленні птиці. Біологія тварин. 2007. Т. 9. № 1–2. С. 70–82.

10. Aggarwal B.B., Sundaram C., Prasad S., Kannappan R. Tocotrienols, the vitamin E of the 21-st century: its potential against cancer and other chronic diseases. Biochem. Pharmacol. 2010. Vol. 80. № 11. P. 1613–1631. Doi: https: //doi.org/10.1016/j.bcp.2010.07.043.

11. The vitamin E derivative garcinoic acid from Garcinia kola nut seeds attenuates the inflammatory response / Wallert M., et al. Redox Biology. 2019. Vol. 24. Article 101166. Doi: https://doi.org/10.1016/ j.redox. 2019.101166.

12. Azzi A., Gysin R., Kempná P., Munteanu A. Vitamin E mediates cell signaling and regulation of gene expression. Annals of the New York Academy of Sciences. Sci. 2004. Vol. 1031. P. 86–95.

13. Jean-Marc Zingg. Vitamin E: A Role in Signal Transduction. Annual Review of Nutrition. 2015. Vol. 35. P. 135–173. Doi: https: //doi.org/10.1146/ annurev-nutr-071714-034347.

14. α-Tocopherol disappearance rates from plasma depend on lipid concentrations: studies using deuterium-labeled collard greens in younger and older adults /Traber M.G., et al.  Am J Clin Nutr. 2015. Vol. 101. Р. 752–759.

15. Alirezalu K., Nemati Z., Hajipour M., Besharati M. Quality and shelf-life stability of meat and liver from goose fed diets supplemented with vitamin E. Conference Paper. June 2019. Conference: XVIII european symposium on the quality of eggs and egg products and XXIV european symposium on the quality of poultry meat. At Izmir, Turkey. URL: https://www.researchgate.net/publication/334204761.

16. Bartov I., Frigg M. Effect of high concentrations of dietary vitamin E during various age periods on performance, plasma vitamin E and meat stability of broiler chicks at 7 weeks of age. Br. Poult. Sci. 1992. Vol. 33. P. 393–402.

17. Azzi A., Stocker A. Vitamin E: non-antioxidant roles. Prog. lipid Res. 2000. Vol. 39(3). Р. 231–55.

18. Azzi A. Molecular mechanism of α-tocopherol action. Free Radic. Biol. Med. 2007. Vol. 43 № 1. Р. 16–21. Doi: https: //doi.org/10.1016/ j.freeradbiomed. 2007.03.013.

19. Azzi A. Many tocopherols, one vitamin E. Mol. Asp. Med. 2018. Vol. 61. pp. 92–103. Doi: https://doi.org/ 10.1016/j.mam.2017.06.004.

20. Azzi A. Tocopherols, tocotrienols and tocomonoenols: Many similar molecules but only one vitamin E. Redox Biology. 2019. Vol. 26. Article 101259. Doi:https://doi.org/10.1016/j.redox.(2019).101259. Epub 2019 Jun 19.

21. Khadangi F., Azzi A. Vitamin E – the next 100 years. Special Issue on Vitamin E ‐ Regulatory Roles/Guest Editor: Jean-Marc Zingg. IUBMB. 2019. Vol. 71. № 4. P. 411–415. URL: https://iubmb.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/iub.1900

22. High environmental stress yields greater tocotrienol content while changing vitamin E profiles of wild emmer wheat seeds / Watts E.J., et al. J Med Food. 2015. Vol. 18. P. 216–223.

23. An excess dietary vitamin E concentration does not influence Nrf2 signaling in the liver of rats fed either soybean oil or salmon oil / Eder K., et al. Nutrition & metabolism. 2017. Vol. 14(1). P. 71. Doi: https://doi.org/10.1186/s12986-017-0225-z

24. Rearing Romagnola geese in vineyard: pasture and antioxidant intake, performance, carcass and meat quality / Mancinelli A.C., et al. Italian Journal of Animal Science. 2019. Vol. 18. № 1. P. 372–380. Doi: https://doi.org/ 10.1080/1828051X. 2018.1530960.

25. Рекомендації з нормування годівлі сільськогосподарської птиці/ пiд ред. Ю.О. Рябоконя. Бірки: Інститут птахівництва УААН, 2005. 101 с.

26. Шеремет Д.О., Мельник В.В. Розведення гусей у присадибному господарстві: вибір породи і формування батьківського стада. Сучасне птахівництво. 2014. № 6. С. 14–15.

27. Критерии и методы контроля метаболизма в организме животных и птиц. Харьков: Институт животноводства НААН. 2011. С. 224–225.

28. Данченко О.О., Пащенко Ю.П., Данченко Н.М., Здоровцева Л.М. Механізми підтримки прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в тканинах печінки гусей в умовах гіпо- і гіпероксії. Укр. біохім. журн. 2012. № 6. С. 109–114.

29. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. Москва: Наука, 1973. 832 с.

ДолученняРозмір
PDF icon danchenko_2_2019.pdf260.06 КБ