Ви є тут

Вплив конструктивних особливостей корівників на формування мікроклімату та якісні показники молока

Досліджено стан мікроклімату легкокаркасного та реконструйованого корівника та доїльного залу за безприв’язно-боксового способу утримання дійного стада у весняний період та вивчено вплив різних умов та параметрів мікроклімату на якісні показники молока. Встановлено, що температурний режим у реконструйованому корівнику з примусовим доїнням у залі на установці Ялинка становив у середньому 14,27±2,105 °С, тимчасом у доїльному залі температура була дещо вищою – 16,38±1,335 °С. У легкокаркасному корівнику температура становила 12,24±1,380 °С, а у зоні доїння корів на роботизованій установці – майже без відхилення 12,14±1,715 °С. Реконструйований корівник забезпечує комфортніший температурний режим для корів порівняно з легкокаркасним. Вологість і швидкість руху повітря в порівнюваних приміщеннях перебувала в межах гігієнічних норм. Мікробіологічні показники бактеріальної забрудненості повітря в обох приміщеннях відповідають гігієнічним нормам, однак у реконструйованому корівнику кількість колонієутворювальних одиниць в 1 м3 була вищою. Найбільша кількість КУО в 1 м3 зафіксовано в повітрі доїльного залу, де розміщено установку УДЕ-8 «Ялинка». Це зумовлено недостатньою вентиляцією, підвищеною вологістю та температурою, розповсюдженням повітрям дрібних крапель з вимені корів, інших поверхонь тіла тварини, устаткуванням і огороджувальними конструкціями, під час миття доїльного залу, за використання води під напором. У ТДВ «Терезине» в легкокаркасному корівнику за вільного доїння на роботизованій установці кислотність молока становила 16,4±0,64 °Т; ступінь чистоти за еталоном відповідав першій групі, температура через 30 хв після доїння становила 4,2±0,57 °С; мікробне забруднення молока було в середньому 233,4±8,64 тис. КУО/см3; титр БГКП дорівнював приблизно одиниці; кількість соматичних клітин становила 376,9±29 тис./см3, що загалом відповідало вищому гатунку згідно з ДСТУ 3662:2018. Під час доїння на установці УДЕ-8 «Ялинка» кислотність отриманого молока становила 18,6±0,42 °Т; ступінь чистоти за еталоном відповідав першій групі, температура через 30 хв після доїння становила 5,8±0,71 °С; мікробне забруднення молока було в середньому 292,3±12,3 тис. КУО/см3; титр БГКП дорівнював приблизно одиниці; кількість соматичних клітин становила 465,7±19 тис./см3, що загалом відповідало першому гатунку згідн з ДСТУ 3662:2018. Отже, утримання дійного стада як у легкокаркасному, так і в реконструйованому приміщенні дає змогу сформувати комфортні санітарно-гігієнічні умови утримання. Збільшення показника мікробного забруднення молока, отриманого від корів у доїльному залі на установці УДЕ-8 «Ялинка», спричинено недостатньою роботою системи вентиляції доїльного приміщення та неправильним виконанням окремих елементів підготовки тварин до доїння.

Ключові слова: легкокаркасний корівник, реконструйований корівник, доїльний зал, мікроклімат, якість молока.

 1. Власенко В. В. Якість та безпека молока в України та ЄС і сучасний стан і перспекти вирозвитку. Ефективне тваринництво. 2006. № 3. С. 32–34.
 2. ДСТУ 8553:2015. Молоко-сировина та вершки-сировина. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання. [Чинний від 2017-01-01]. Вид. офіц. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 10 с.
 3. Луценко М. М., Галай О. Ю. Ресурсозберігаючі технології виробництва молока з використанням легкозбірних приміщень та високопродуктивних доїльних установок. Науковий вісник Львівського нац. університету ім. С. З. Гжицького, 2018. Т. 20. № 84. С. 166–170.
 4. Гришко В.А., Балацький Ю.О. Санітарно-гігієнічний стан параметрів мікроклімату приміщень легкокаркасного та реконструйованого корівників у весняний період за безприв’язнобоксового утримання дійного стада. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2021. № 1. С. 65–73.
 5. Луценко М. М., Галай О. Ю. Створення комфортних умов утримання високопродуктивних корів в інноваційних технологіях. Збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. 2017. Вип. 21 (35). С. 313–319.
 6. Вплив доїльних установок різних типів на якість і безпечність сирого молока / А. Г. Вовкогон та ін. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Біла Церква, 155 2019. С. 118–125.
 7. Ґатунок молока “Екстра” – крок до європейських вимог. Молочна промисловість. 2008. № 1 (44). С. 28–31.
 8. Меньшакова Л. А. Сучасні методи визначення мікроорганізмів та їх метаболітів у харчових продуктах. Біотехнології та біоінженерія. МНАУ, 2021. 31 с.
 9. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва /Якубчак О. М. та ін. К.: ТОВ «Біопром». 2005. 799 с.
 10. Вивчення санітарно-гігієнічних умов виробництва молока на молочних фермах для забезпечення умов належної гігієнічної практики / М. П. Остапюк та ін. Національний вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2010. Т. 12. № 3. ч. 4. С. 243–248.
 11. Iaremchuk A. S. Perfection of elements of technology of milk production and climate control on farms of smallcapacity. Wschodnio europejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). 11 (51). 2019.
 12. Prevalence and Characterization of PVL-Positive Staphylococcus aureus Isolated from Raw Cow’s Milk/A. Sadat et al. Toxins. 2022. P. 14–97.
 13. Antimicrobial resistance profile of Staphylococcus aureus isolated from raw cow milk and freshfruit juice in Mekelle, Tigray, Ethiopia/H. Abraha et al. J. Vet. Med. Anim. Heath. 10 (4). 2017. P. 106–113.
 14. Antimicrobial Susceptibility of Staphylococcus aureus Isolated from Recreational Waters and BeachS and in Eastern Cape Province of South Africa/ O.E. Akanbi et al. Int. J. Environ. Res. Public Health. 14. 2017. P. 2–15.
 15. Prevalence of Staphylococcus aureus in raw milk and somedairy products in portsaid governorate/ Saly et al. Am. J. Zool. 1 (2). 2019. P. 40–46.
 16. Coagulase genepolymorphism, enterotoxigenecity, biofilm production, and antibiotic resistance in Staphylococcus aureus isolated from bovine rawmilk in North/V. Sharma et al. West India Ann. Clin. Microbiol. Antimicrob. 16 (1). 2017. 65 p.
 17. Prevalence of antibodies to Brucellaspecies in commercial rawbovine milk in South western/M. Kamwine et al. Uganda BMC Research Notes. 10 (1). 2017. P. 1–5.
 18. Beyond food safety: Socio-economic effects of training informal dairy vendors in Kenya/S. Alonso et al. Global Food Security. 2018. P. 86–92.
 19. Disinfectants for sanitary treatment of the skin of the elderoflacting cows. Scientific and Technical Bulletin оf State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medical Products and Fodder/V. P. Muzyka et al. Additives аnd Institute of Animal Biology. 22(1). P. 169–174.
 20. Effect of linear traits in dairy cows on herddisposal/A. P. Palii et al. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. 10 (3). P. 88–94.
ДолученняРозмір
PDF icon gryshko_1_2022.pdf455.32 КБ