Ви є тут

ВПЛИВ РІЗНИХ РІВНІВ ЛІЗИНУ В КОМБІКОРМАХ НА ІНКУБАЦІЙНІ ЯКОСТІЯ ЄЦЬ СТРАУСІВ

Динаміка ведення страусівництва в Україні потребує проведення наукових досліджень інкубаційних якостей яєць цієї птиці за різних рівнів годівлі.

Експериментально встановлено, що інкубаційні якості яєць самок африканських страусів залежать також від вмісту лізину в складі комбікормів. У контрольної птиці заплідненість яєць становила 73,3 %. Виявлено, що за використання в складі комбікормів 1,1 % лізину заплідненість яєць самок страусів дослідної групи підвищилась. Різниця із контролем становила 6,7 %.

Виявлено також вплив різних рівнів лізину в комбікормі на виводимість яєць страусів дослідних груп. Виводимість яєць птиці із контрольної групи становила 72,7 %, водночас показник щодо яєць страусів 3-ї дослідної групи був вищим, порівняно із контролем, на 6,7 %.

Відмічено підвищення виводу молодняку від самок страусів, які споживали комбікорм із вмістом лізину 1,1 та 1,2 %. Показник був вищим порівняно з дослідною птицею на 6,7 %.

Ключові слова: комбікорми, страуси африканські, лізин, інкубація, яєчна продуктивність, заплідненість, виводимість, вивід яєць.

 

1. Береговий В.К. Страусівництво, як перспективна галузь тваринництва / В.К. Береговий // Агро Світ. – 2012. – № 11. – C. 29–32.
2. Вінничук Д.Т. Виробництво продуктів птахівництва в Україні / Д.Т. Вінничук // Сучасне птахівництво. – 2004. – № 4. – С. 10–12.
3. Годівля сільськогосподарських тварин / І.І. Ібатуллін, Д.О. Мельничук, Г.О. Богданов [та ін.]. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 616 с.
4. Ібатулін І.І. Продуктивні якості курчат-бройлерів за різних рівнів протеїну, лізину та метіоніну в комбікормі / І.І. Ібатулін, Н.М. Слободянюк, В.М. Недашківський // Науковий вісник ХДАУ. – 2005. – Вип. 42. –С. 105–112.
5. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы: метод. рекомендации.– Сергиев Посад: ВНИТИП, 2005. – 118 с.
6. Кривопишин И.П. Методические рекомендации по инкубации яиц сельскохозяйственной птицы / Кривопишин И.П., Буртов Ю.З., Голдин Ю.С. – Загорск.: ВНИТИП, 1986. – С. 17-43.
7. Сахацький М.І. Наукове забезпечення страусівництва в Україні / М.І. Сахацький // Сучасне птахівництво. – 2007. – № 8-9. – С. 31-37.
8. Цибульская С.А. История страусоводства / С.А. Цибульская // Мясное дело. – 2011. – № 5. – C. 28–30.
9. Штонда О.А. Аспекти використання продукції страусівництва та її харчова цінність / О.А. Штонда, В.М. Ісраелян // Мясное дело. – 2013. – № 10. – C. 24–25.
10. Hoffman L.C. Lipid and protein stability and sensory evaluation of ostrich (Struthio camelus) droëwors with the addition of rooibos tea extract (Aspapathus linearis) as a natural antioxidant / Hoffman L.C., Jones M., Muller M., Joubert E. // Meat Sci. – 2014.– № 96. – P. 1289–1296.
11. Poławska E. Effect of dietary linseed and rapeseed supplementation on the fatty acid profiles in the ostrich / Poławska E., Horbańczuk J.O., Pierzchała M. // Muscles. anim sci pap rep.– 2013.–№ 31.– P. 239–248.
12. Rendi S. Ostrich / Rendi S. // Departament of Agricultural Economics. –NDSU, 1994. – 11 р.

 

ДолученняРозмір
PDF icon merzlov_btf_1-2_2017.pdf (40)3.74 МБ