Ви є тут

Вплив Spirulina Platensis у складі комбікорму на вміст важких металів у кролятині

Важливим напрямом подальшого розвитку тваринництва є забезпечення людства екологічно чистими продуктами харчування.  Одним із способів зменшення вмісту важких металів у тваринницькій продукції загалом і м’ясі зокрема, є згодовування кормових засобів, які мають сорбуючі властивості. З цією метою було проведено  науково-господарський експеримент із дослідження впливу згодовування комбікормів із вмістом 0,5–2 % Spirulina platensis кролям,  що вирощуються на м’ясо. Дослідний період експерименту тривав з  60- до 120-ї доби життя молодняку кролів і завершився контрольним  забоєм. Упродовж цього періоду контролювали живу вагу кроленят,  їх збереженість та кількість спожитого корму. Під час контрольного  забою досліджували хімічний склад найдовшого м’язу спини, а також вміст у ньому Плюмбуму та Кадмію. За результатами експерименту було встановлено, що уведення до складу комбікорму кролів  Spirulina platensis у дозах 0,5–2,0 % сприяє покращенню їх росту,  зниженню вмісту Кадмію та Плюмбуму в м’ясі, зменшенню частки  жиру в ньому та підвищенню частки сухої речовини і протеїну. Водночас найбільшої продуктивності кролі досягали за вмісту в комбікормі 1,5 % Spirulina platensis, випереджаючи контрольних аналогів  на 7,8 % (Р<0,01). Тимчасом найнижчу концентрацію важких металів у м’ясі зафіксували за вмісту 2,0 % вказаного кормового засобу:  Кадмію – на 34,1 % (Р<0,01), а Плюмбуму – на 25,9 % (Р<0,001)  менше за контрольні показники. Щодо хімічного складу м’яса, то  найбільше протеїну та найменше жиру в ньому було зафіксовано за  вмісту у комбікормі 1,5 % Spirulina platensis. Порівняно з контрольними тваринами, м’ясо кролів цієї групи містило на 1,2 % більше  протеїну та на 0,7 % (Р<0,01) менше жиру. Отже, 1,5 % Spirulina  platensis у складі комбікорму для кролів, яких вирощують на м’ясо,  є оптимальною часткою. 

Ключові слова: кролі, Spirulina platensis, приріст живої маси,  продуктивність, Кадмій, Плюмбум, м’ясо.

 1. Петряков В.В. Влияние биологически активного комплекса микроводоросли Spirulina platensis на продуктивные показатели поросят на доращивании. Современные технологии в животноводстве: проблемы и пути их решения: материалы Международной научно-практической конференции /под общей редакцией В.А. Солопова. Самара. 2017. С. 67–70.
 2. Хоменко А.Д., Мерзлов С.В. Використання кормової добавки Spirulina platensis за вирощування перепелів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2015. Т. 17. № 1(3). С. 238–242.
 3. Spirulina platensis in Japanese quail feeding alters fatty acid profiles and improves egg quality: Benefits to consumers/M.M. Boiago et al. Journal of food biochemistry. 2019. Vol. 43. Issue 7. e12860. DOI:10.1111/jfbc.12860C
 4. Chaiklahan R. Cultivation of Spirulina platensis Using Pig Wastewater in a Semi-Continuous Process. Journal of Microbiology and Biotechnology. Journal of Microbiology and Biotechnology. 2010. Vol. 20. P. 609–614. DOI:10.4014/jmb. 0907.07026
 5. Cheunbarn S., Peerapornpisal Y. Cultivation of Spirulina platensis using anaerobically swine wastewater treatment effluent.International Journal Of Agriculture And Biology. 2010. Vol. 12. P. 586–590. DOI:10.144/AWB/2010/12–4–586–590
 6. Effect of dietary Spirulina platensis on milk fatty acid profile of dairy cows/E. Christaki et al. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. 2012. Vol. 7. Issue 7. P. 597–604. DOI:10.3923/ajava.2012.597.604
 7. Fathi M. Effect of dietary supplementation of algae meal (Spirulina Platensis) as growth promoter on performance of broiler chickens. Egyptian Poultry Science Journal. 2018. Vol. 38. Issue 2. P. 375–389. URL:https://epsj.journals.ekb.eg/article_8203_4ee0289dce5e1c9dec59eccf1a4f2f64.pdf
 8. The use of spirulina platensis in cattle feeding/I. Glebova et al. Entomology and Applied Science Letters. 2018. Vol 5. Issue 2. P. 78–85. URL:https://easletters.com/storage/models/article/ AKAnD5FFw3qY94vZ3uLOwlH3srragsk0XULZokWY3frdXd1wJE1z4AQRa2aG/xqeg-the-use-of-spirulina-platensis-incattle-feeding.pdf
 9. Effects of Spirulina platensis on growth performance of weanling pigs/G.S. Grinstead et al. Animal Feed Science and Technology. 2000. Vol. 83. Issue 3–4. P. 237–247. DOI:10.1016/S0377-8401(99)00130-3.
 10. Jung F., Krüger-Genge A., Waldeck P., Küpper J.H. Spirulina platensis, a super food? Journal of Cellular Biotechnology. 2019. Vol. 5. Issue 1. P. 43–54. DOI:10.3233/JCB-189012
 11. Kaoud H.A. Effect of spirulina platensis as a dietary supplement on broiler performance in comparison with prebiotics. Scientific Journal of Applied Research. 2012. Vol. 1. Issue 2. P. 44–48. URL:https://www.researchgate.net/profile/HusseinKaoud/publication/262300716_Effect_of_spirulina_platensis_as_a_dietary_supplement_on_broiler_performance_in_comparison_with_prebiotics/links/57386a4108ae298602e29d3d/Effect-ofspirulina-platensis-as-a-dietary-supplement-on-broilerperformance-in-comparison-with-prebiotics.pdf
 12. Kulpys J., Paulauskas E., Pilipavipius V., Stankevipius R. Influence of cyanobacteria Arthrospira (Spirulina) platensis biomass additives towards the body condition of lactation cows and biochemical milk indexes. Agronomy Research. 2009. Vol. 7. Issue 2. P. 823–835. URL:https://agronomy.emu.ee/vol072/p7205.pdf
 13. Mariey Y.A., Samak H.R., Ibrahem M.A. Effect of using Spirulina platensis algae as afeed additive for poultry diets: 1-productive and reproductive performances of local laying hens. Egyptian Poultry Science Journal. 2012. Vol. 32. Issue 1. P. 201–215.
 14. Effect of the addition of Spirulina platensis on the productivity and some blood parameters on growing pigs/R. Nedeva et al. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2014. Vol. 20. Issue 3. P. 680–684. URL:https://www.agrojournal.org/20/03-28.pdf
 15. Selim S., Hussein E., Abou-Elkhair R. Effect of Spirulina platensis as a feed additive on laying performance, egg quality and hepatoprotective activity of laying hens. European Poultry Science. 2018. Vol. 82. DOI:10.1399/eps.2018.227.
 16. Sugiharto S., Yudiarti T., Isroli I., Widiastuti E. Effect of feeding duration of Spirulina platensis on growth performance, haematological parameters, intestinal microbial population and carcass traits of broiler chicks. South African Journal of Animal Science. 2018. Vol. 48. Issue 1. P. 98–107. DOI:10.4314/sajas.v48i1.12
 17. Wang T.Ye., Liu H.Ch., Lee Ye. Use of Anthropic Acclimated Spirulina platensis (Arthrospira platensis) Bio-adsorption in the Treatment of Swine Farm Wastewater.International Journal of Agriculture and Biology. 2013. Vol. 15. Issue 1. P. 107–112. URL:http://www.fspublishers.org/published_papers/64564_..pdf
 18. Effect of the addition of Spirulina platensis on the carcass traits, chemical composition and physical characteristicsof М. longissimus dorsi in fattening pigs/G. Yordanova et al. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2016. Vol. 22. Issue 5. P. 815–820. URL:https://www.agrojournal.org/22/05-18.pdf
 19. Value added by Spirulina platensis in two different diets on growth performance, gut microbiota, and meat quality of Japanese quails/M.S. Yusuf et al. Veterinary world. 2016. Vol. 9. Issue 11. P. 1287–1293. DOI:10.14202/vetworld. 2016.1287-1293
 20. Zahroojian N., Moravej H., Shivazad M. Effects of Dietary Marine Algae (Spirulina platensis) on Egg Quality and Production Performance of Laying Hens. Journal of Agricultural Science and Technology. 2013. Vol. 15. Issue 7. P. 1353–1360. URL:https://jast. modares.ac.ir/article-23-11401-en.pdf
ДолученняРозмір
PDF icon tytariova_1_2022.pdf600.55 КБ