Ви є тут

ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ УМОВ РОЗВЕДЕННЯ І РОЗВИТКУ ЛИЧИНОК CHIRONOMUS

Вирощування личинок Chironomus у штучних умовах передбачає створення в приміщенні необхідних умов,
які забезпечують біологічні особливості їх розмноження, росту і розвитку. Личинка Chironomus є біологічно цінним кормом і джерелом білка для молодняку багатьох видів риб, що визначає підвищений попит на цей вид природного
корму.

У статті представлено результати досліджень щодо встановлення оптимального співвідношення маси води і маси поживного середовища для личинок Chironomus та доведено вплив допоміжних засобів на відкладання яєць комарами Chironomus.

Дослідження проводили в умовах віварію науково-дослідного інституту харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва БНАУ. Використовували статистичні методики та методи спостереження для встановлення оптимальних технологічних параметрів.

Найбільше збереження личинок Chironomus спостерігали у поживному середовищі, де співвідношення маси води до маси мулу становило 1:5 та 1:6. Кількість личинок у цих варіантах була більшою на 5,6 % порівняно з контролем (співвідношення води до мулу – 1:2). У середовищі, де співвідношення маси мулу і маси води становило 1:1, загибель личинок Chironomus була найбільшою.

Використання в поживному середовищі допоміжних засобів має позитивний вплив на відкладання яєць Chironomus. Після промивання поживного середовища було встановлено, що оптимальна кількість допоміжних засобів становить 40 шт. (20 плаваючих і 20 занурених у мул). Їх застосування дає змогу збільшити кількість відкладених яєць у 1,2 раза.

Ключові слова: мул, біотехнологія вирощування личинок Chironomus, допоміжні засоби, співвідношення води до мулу, виживання личинки Chironomus, вода.

 

doi: 10.33245/2310-9289-2019-147-1-135-141

 1. Алимов А.Ф., Богатов В.В., Голубков С.М. Продукционная гидробиология. 2013. 343 с.
 2. Алимов А.Ф. Стабильность и устойчивость водних екосистем. Гидробиол. журн. 2016. № 4 (47). С. 3–15.
 3. Беляков В.П., Ануфреева Е.В., Бажора А.И., Шадрин Н.В. Влияние солености на личинки хирономид (Diptera, Chironomidae) в гиперсоленых водоймах Крыма. Поволжский экологический журнал. 2017. №3. С. 240–250.
 4. Голыгина В.В., Ермалаева О.В., Брошков А.Д. Хирономиды – модельный обьект кариологических исследований. Методические материалы (методическое пособие) к летней академической практике по цитологии для студентов 2-го курса биологического отделения. Новосибирск, 2013. С. 23–26.
 5. Заморов В.В., Леончик Є.Ю., Заморова М.П., Джуртубаєв М.М. Метод оцінки потенційної чисельності і біомаси риб-бентофагів континентальних водойм за станом макрозообентосу.Гидробиол. журн. 2016. 47 (47). № 4. С. 47–55.
 6. Клименко М.О., Прищепа А.М., Клименко О.М., Стецюк Л.М. Оцінювання стану водних екосистем за показниками біотестування: монографія.Рівне: НУВГП, 2014. 170 с.
 7. Кононенко Р.В. Нове методичне керівництво з культивування кормових та їстівних безхребетних. Рибогосподарська наука України. 2018. № 1. С. 105–106.
 8. Романенко В.Д., Гончарова М.Т., Коновець І.М., Кіпніс Л.С. Вибірковість мінеральних субстратів личинками Chironomusriparius. Гидробиол. журн. 2017. №1 (53). С. 104–110.
 9. Федоненко О.В., Шарамок Т.С., Маренков О.М. Основи аквакультури: культивування мікроводоростей та безхребетних. навч. посіб. Дніпропетровськ, 2014. 44 с.
 10. Baranov V. Effects of bioirrigation of non-bitingmidges (Diptera: Chironomidae) on lake sediment respiration. Sci. Rep. 6, 27329. Doi: https://doi.org/10.1038/srep27329 (2016).
 11. Beneberu G., Mengistou S. (2014). Head capsule deformities in Chironomus spp. (Diptera: Chironomidae) as indicator of environmental stress in Sebeta River, Ethiopia. African Journal of Ecology. 53(3). Р. 268–277. Doi: https://doi.org/10.1111/aje.12175.
 12. Deepak R. Ecological analysis of Chironomus larvae (Diptera: Chironomidae) collected from Ayad Riverin Udaipurcity. International Journal of Faunaand Biological Studies. 2014. 1(5). Р. 20–21.
 13. Ebrahimnezhad M., Allahemoglobinakhshi E. A study on Chironomidae larvae of Golpayegan River (Isfahan-Iraq) atgenericlevel. Iran J of Sciand Technol 2013. 1. Р. 45–52.
 14. Grebenjuk L. P., Tomilina I. I. (2014). Morphological Deformations of  Hard Chitinized Mouthpart Structures in Larvae of the Genus Chironomus (Diptera, Chironomidae) as the Index of Organic Pollution in Freshwater Ecosystems. Inland Water Biology. 7(3). Р. 273–285. Doi: https://doi.org/10.1134/S1995082914030092.
 15. Herrero O, Planelló R, Morcillo G. The plasticizer benzyl butyl phthalate (BBP) alters the ecdysone hormone pathway, the cellular response to stress, the energy metabolism, and several detoxication mechanisms in Chironomusriparius larvae. Chemosphere. 2015; (In press).
 16. Hölker F. et al. Tube-dwellinginvertebrates: tiny ecosystem engineers have large effects in lake ecosystems. Ecol. Monogr. 2015. Р. 333–351.
 17. Kavanaugh R.G., Egan A.T., Ferrington L.C. Factor saffecting decomposition rates of chironomid (Diptera) pupalexuviae. Chironomus: Newsletteron Chironomidae Research. 2014. 27. Р. 16–24.
 18. Limnol J. Decaying cyanobacteria decrease N2O emissions related to diversit of intestinal denitrifiers of Chironomus plumosus. Journal Original Article. 2015. 74 (2). P. 261–271.
 19. Miloševid Đ. et al. (2014). Different aggregation approaches in the chironomid community and the threshold of acceptable information loss. Hydrobiologia. 727(1).Р. 35–50. Doi: https://doi.org/10.1007/s10750-013-1781-5
 20. Planelló R. et al. Transcriptional responses, metabolic activity and mouth partde for mities innatural populations of Chironomus riparius larvae exposedto environmental pollutants. EnvironToxicol. 2013.Doi:https://doi.org/10.1002/tox.21893.
 21. Rico E., Quesada A. Distribution and ecology of Chironomids (Diptera, Chironomidae) on Byers Peninsula Maritime Antarctica. Antarct Sci. 2013. 25(2). Р. 288–291.
 22. Soster F. M. et al. Potential impact of Chironomus plumosus larvae on hypolimnetic oxygen in the central basin of Lake Erie. J. Great Lakes Res. 2015. 41. Р. 348–357.
ДолученняРозмір
PDF icon merzlov_bezpaluy-1_2019.pdf (149)607.01 КБ