Ви є тут

ВИКОРИСТАННЯ КИСЛОМОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ ПІД ЧАС КУЛЬТИВУВАННЯ SPIRULINA PLATENSIS

Встановлено вплив різних концентрацій сироватки молока корів у складі поживного середовища на життєдіяльність культури та здатність клітин Spirulina platensis використовувати сироватку як джерело Нітрогену, амінокислот та інших есенціальних факторів живлення. За додавання до складу поживного середовища кисломолочної сироватки у кількості 1,0; 2,0; 3,0 та 4,0 % від об’єму Spirulina platensis зберігає свою здатність до нарощування біомаси. Однак за рахунок адаптаційних процесів ріст та розвиток культури сповільнюється. Експериментально доведено, що додавання до поживного середовища 8,0 % кисломолочної сироватки призводить до припинення нарощування біомаси спіруліни та загибелі клітин культури. Найбільш оптимальна концентрація кисломолочної сироватки у складі стандартного поживного середовища Заррука – 3,0 % від об’єму (1,5 літра).

Ключові слова: сироватка молока корів, Spirulina platensis, поживне середовище, біомаса культури, Нітроген, амінокислоти.

1. Гаврилов Б.Г. Функциональные ингредиенты и пищевые продукты из молочной сыворотки / Б.Г. Гаврилов, Г.Б. Гаврилов // Тезисы Междунар. симп. ММФ «Лактоза и ее производные». – М., 2007. – C. 39–44.

2. Cеменова О.І. Молочна сироватка, як цінний вторинний матеріальний ресурс / О.І. Cеменова, М.М. Самсоненко, Д.А. Леонтьєва // Перспективы развития науки в современном мире. – 2012. – № 13. – С. 30–35.

3. De Wit J.N. Lecturer’s handbook on whey and whey products: 1st Edition – European whey products association 14 / J.N. de Wit. – Belgium, 2001. – P. 16–20.

4. Сидоров Ю.І. Розроблення технології одержання біологічно активної суміші амінокислот з молочної сироватки / Ю.І. Сидоров, С.А. Познанська, В.П. Новіков // Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2008. – С. 88–96.

5. Чернюшок О.А. Амінокислотний склад сироватки молочної обробленої електроіскровими розрядами / О.А. Чернюшок, О.В. Ардинський, О.В. Кочубей-Литвиненко [та ін.] // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 27. – С. 262–263.

6. Чернюшок О.А. Сироватка молочна – біологічно цінний продукт / О.А. Чернюшок, О.В. Кочубей-Литвиненко, В.П. Василів [та ін.] // Харчова наука і технологія. – 2011. – № 1 (14). – С. 40–41.

7. Amha B. Spirulina (Arthrospira): potential application as an animal feed supplement / B. Amha, K. Toshimitsu, O. Yoshimichi // Journal of Applied Phycology. – 1996. – Vol. 8. – P. 303–308.

8. Fedekar F.M. Production and nutritive value of Spirulina platensis in reduced cost media / F.M. Fedekar , El-Wahab Abd , S.N. Hoda // The Egyptian Journal of Aquatic Research. – 2012. – Vol. 38, № 1. – P. 51–57.

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_1_khomenko_ua.pdf (60)470.93 КБ