Ви є тут

ВИКОРИСТАННЯ BY PASS СОЇ У ГОДІВЛІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ

Викладені результати використання різних доз by pass сої в раціонах  високопродуктивних корів у перші 100 днів лактації, як джерела важкорозчинної фракції протеїну.

На підставі даних, отриманих під час проведення науково-господарського досліду, встановлено кращу забезпеченість високопродуктивних корів для перших 100 днів лактації важкорозчинною фракцією протеїну за рахунок by pass сої в раціонах високопродуктивних корів порівняно з макухою сої і екструдованою соєю.

Найкращі показники по середньодобових надоях 4 % молока мали корови, в раціонах яких використовували by pass сою замість макухи сої в кількості 40 г на літр молока.

Молочна продуктивність за період досліду була найвищою у корів 3-ї дослідної групи і склала 3019 кг 4 % молока за 100 днів лактації, в раціонах яких згодовували by pass сою в розрахунку 40 г на літр молока. За згодовування макухи сої 40 г/л від корів 1-ї контрольної групи за цей період було отримано 2579 кг 4 % молока, від корів 2-ї дослідної групи – 2743 кг, де використовували таку ж кількість екструдованої сої.

Ключові слова: високопродуктивні корови, by pass соя, макуха сої, екструдована соя, сирий протеїн, важкорозчинна фракція протеїну, середньодобові надої, білок, жир, затрати корму.

1. Бабич А. О. Наукові дослідження Інституту кормів за 70 років / А. О. Бабич // Корми і кормовиробництво: міжвід. тем. наук. зб. – К.: Аграрна наука, 2001. – № 47. – С. 3–13.

2. Багмут Л. О. О некоторых перспективных разработках по совершенствованию кормовой базы и повышению эффективности использования кормов / Л. О. Багмут // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. – 2006. – № 10. – С. 39–40.

3. Виноградов В. Кормовые дрожжи – белотин в рационе коров / В. Виноградов, М. Кириллов // Молочное и мясное скотоводство. 2003. № 1. – С. 19–22.

4. Свєжєнцов О. І. Годівля високопродуктивних корів / О. І. Свєжєнцов, В. С. Козир. – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2004. – 125 с.

5. Янович В. Т. Біологічні основи трансформації поживних речовин у жуйних тварин / В. Т. Янович, Л. І. Сологуб. Львів: Тріада плюс, 2000. 384 с.

6. Cant Johm P. Mathematical analysis of the relationship between blood flow and uptake of mut ments in the mammary glands of a lactating cow / Cant Johm P., Mc. Bride Wy // J. Dairy Res. – 1995.– Vol. 62, № 3. – P. 405–422.

7. DiCostanzo A. Fine–tuning protein nutrition of feedlot cattle / A. DiCostanzo // Minnesota Cattle Feeder Days Proceedings Report. – 1996. – P. 437.

8. Orskov E. R. Protein nutrition in ruminfnts / E. R. Orskov. – New York: Academic press, 1982. – 184 р.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_chernadchuk_ua.pdf331.83 КБ