Ви є тут

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СИЛОСУ, КОНСЕРВОВАНОГО МІКРОБНИМ ІНОКУЛЯНТОМ, ЗА ВІДГОДІВЛІ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Наведено теоретичні та експериментальні матеріали використання мікробних консервантів у технології заготівлі кукурудзяного силосу. Охарактеризовано основні переваги консервантів та перспективи їх використання.

Встановлено, що біологічний консервант 11С33 у дозі 1 г/т за силосування кукурудзи у фазу молочно-воскової стиглості зерна сприяє кращому збереженню поживних речовин корму, а згодовування кукурудзяного силосу у складі господарського раціону вірогідно підвищує середньодобові прирости бичків за зменшення витрат кормів на виробництво продукції.

Застосування мікробного препарату під час силосування кукурудзи дозволило знизити витрати кормів на 1 кг приросту живої маси бугайців на 6,07 %.

Ключові слова: кормовиробництво, мікробні закваски, силос, консервант, інокулянт, приріст живої маси, раціон.

1. Пріоритетні злаково-бобові сумішки на силос і зерносінаж / В.І. Гноєвий, О.М. Ільченко, І.В. Гноєвий, Ю.О. Роздайбіда // Корми і кормовиробництво. – 2006. – Вип. 57. – С. 116–123.

2. Дидык Т.Б. Использование лактобактерий в приготовлении силосных заквасок (обзор) / Т.Б. Дидык, А.А. Бочаров // Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. – Харків. – 2002. – Вип. 80. – С. 205–209.

3. Косолапов В.М. Применение биологических препаратов для приготовления объемистых кормов из высокопротеиновых бобовых трав / В.М. Косолапов, В.А.  Бондарев, В.П. Клименко // Аграрная наука. – 2009. – № 6. – С. 14–17.

4. Кудряшов Е.В. Обоснование целесообразности импортозамещения биоконсервантов при заготовке силоса / Е.В.Кудряшов, С.А. Глинский, М.Д. Каширская // Молочное и мясное скотоводство. – 2015. – Вып. 3. – С. 16–18.

5. Кулик М.Ф. Експериментальне обґрунтування консервуючої дії консерванту «Туфосилу» при заготівлі силосу з бобово-злакових трав і кукурудзи / М.Ф. Кулик, С.С. Тимчук // Корми і кормовиробництво. – 2005. – Вип. 55. – С. 160–172.

6. Осипян Б.А. Эффективность применения препаратов «Биотроф 600» и «Биотроф 700» при силосовании обеспеченного сахаром растительного сырья / Б.А. Осипян, А.А. Мамаев // Кормопроизводство. – 2014. – Вып. 11. – С. 35–40.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_mahanna_ua.pdf315.72 КБ